مطالعات پارک تفریحی در گذر زمان 160ص

مطالعات پارک تفریحی در گذر زمان 160ص
قيمت : 13000 تومان

فصل اول
• ضرورت واهمیت انتخاب موضوع
• اهمیت و نیاز به تفریح وسیاحت در عصر حاضر
• سیاحت ورابطه آن با فرهنگ
• سیاحت و رابطه آن با جامعه شناسی
• اهمیت معنوی طبیعت
فصل دوم
فرهنگ.
فرهنگ مردم……………………………
• روابط فرهنگي
• روابط اجتماعی
• فرهنگ و روابط اجتماعي
• فرهنگ و آموزش
• فرهنگ پويا ، فرهنگ ايستا
• تمدن
• فرهنگ و تمدن
• هنر و فرهنگ و تاثير آن بر زندگي
• هنر تجلي بخش فرهنگ
• برايند فرهنگ و هنر
• دانش و هنر هر دو سرچشمه فرهنگ
• نقش معماري در ايجاد فرهنگ و چگونگي تاثير و تاثر آنها بر يكديگر
فصل سوم
• تفرجگاه و هنر باغسازي
• درباره چشم انداز
• چشم انداز ، هنر طراحي
• استعاره و طراحي چشم انداز
• مفهوم واژه پارك
• تفريح
• فعاليت هاي تفريحي
• تفرج
• اوقات فراغت
• تاريخچه و سبكهاي هنر باغسازي در جهان
• توسعه باغ سازي كهن
• بابل
• يونان
• امپراطوري روم
• باغ هاي رنسانس
• مفهوم پارك در قرن 18
• مفهوم پارك در قرن 19
• دوران انقلاب صنعتي ( نيمه اول قرن 19)
• دوره مدرن (0 اواخر قرن 19 )
• مفهوم پارك در قرن بيستم
• رد پاي فلاسفه
• تاريخچه و سبك پرديس سازي در ايران
• تحول تاريخي باغ در ايران
– باغ هايي تيموري
• باغ هاي صفوي يا شاه عباسي
• طرح باغ چهل ستنون
• باغ هاي قاجاریه
• هندسه باغ ايراني
• اجزا تشكيل دهنده باغ هاي ايران
• آب در باغ

• گياهان در باغ
• خصوصيت باغ ايراني
• قرار گيري در زمين شيب دار
• محصور بودن باغ ها
• تقسيم چهار بخشي باغ با خطوط مستقيم
فصل چهارم

استان فارس

استان فارس

• ویژگی های تاریخی استان فارس
• ویژگیهای جغرافیا یی استان
• طوایف و تیره های ساکن در استان فارس
• ویژگی های جمعیتی استان فارس
• ویژگی های اقلیمی استان فارس

شهرستان شیراز

ویژگیهای جغرافیایی طبیعی
• حدود و وسعت
• موقعیت پستی هاو بلندیها
• رودخانه ها ، دریاچه ها و حوزه های آبریز
• جهت قبله
تقسیمات کشوری
ویژگی های اقتصادی
• کشاورزی و منابع طبیعی
• منابع آب
• منابع آب سطحی
• رودخانه خشک
• رودخانه راهدار
• رودخانه قره آغاج
• منابع آب زیر زمینی

ویژگی های تاریخی
• کلیات ( تاریخچه شهر شیراز )
• شیراز در آثار نوشتاری پیش از اسلام
• شیراز در آثار نوشتاری پس از اسلام
• شیراز از سده پنجم به بعد
• زبان و نژاد مردم شیراز
• مشاهیر علم و ادب و فلسفه
• تاریخ و سیر تحول شهر
• پیدایش و شکل گیری شهر از نظر تاریخی
• دورانهای تاریخی شهر تا دوران معاصر
• شیراز در دوران معاصر

ویژگی های اجتماعی و فرهنگی
• حجم و رشد جمعیت
فرهنگ و هنر و جهان گردی

• ویژگی های اقلیمی شیراز
• کلیات
• دمای هوا
• رطوبت نسبی
• میزان بارندگی
• باد
• چرخش بافت شهر و نتایج آن در رابطه با باد
• تاثیر باد در جهت گیری بناها
• نقش باد در تعدیل شرایط زیستی در خیابان ها
• تابش خورشید
• جهت گیری بافت شیراز با توجه به تابش و سایه
• تحلیل شرایط اقلیمی
• منطقه آسایش
• تقویم نیاز به سایه و آفتاب
• تاثیر تابش آفتاب بر محیط
• تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در فضای خارج
• سایه بانهای طبیعی
• تامین آسایش فضای خارجی
• سایه و آفتاب در معبر
• نتیجه گیری
• کنترل افزایش دما بر اثر تابش
• نتیجه گیری
• سایه بان
• استفاده از تبخیر و تعریق در کاهش دمای معابر
• تعیین سطوح آب لازم در معابر
• تعیین سطوح چمن لازم در معابر
• مقایسه میزان تبخیر از سطوح آب ، گیاه و خاک
• نقش گیاهان در احساس شرجی
• نتیجه گیری
• باد درفضای آزاد
• نقش باد در تعدیل شرایط حرارتی
• نتیجه گیری
• فضاهای باز ویخبندان
• نتایج نهایی
• آسایش در فضای باز
• سایه بان
• نتیجه گیری

-فصل پنجم

• مطالعه و تعيين عناصر و بناهاي اصلي مجموعه
• عوامل مؤثر بر برنامه ريزي فيزيكي
• مراجعه كنندگان
• معرفي فضاها با استانداردهاي مبنا جهت رسيدن به سطوح مورد نظر
• اداري
• كتابخانه
• فضاهاي مورد نياز
• سالن تئاتر
• رستوران
• نمايشگاه
• تقسيم بندي فعاليت هاي مجموعه فرهنگي تفريحي
• خدماتي
• تفريحي
مطالعات پارک تفریحی در گذر زمان 160ص
قيمت : 13000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image