پايان نامه طراحي فضاي سبز و بخشهاي جانبي آن ( باغ و پرديس ) 190ص

پايان نامه طراحي فضاي سبز و بخشهاي جانبي آن ( باغ و پرديس ) 190ص
قیمت : 15.000 تومان

پيشگفتار
مقدمه
بيان مسئله
فصل اول : شناخت
بخش اول : باغ2
1-1 تعريف باغ و پرديس2
1-2 تاريخچه با هنر باغسازي در جهان4
1-2-1 توسعه باغسازي كهن5
1- بابل5
2- يونان6
3- امپراطوري رم6
1-2-2 توسعه باغسازي در قرون وسطي7
1- باغهاي اروپا7
2- باغهاي اسلامي‌در اسپانيا8
1-2-3 توسعه باغسازي در زمان رنسانس يا عصر طلايي تا امروز9
1- ايتاليا9
2- فرانسه10
3- انگلستان11
1-3 باغهاي رسمي و هندسي11
2-3 باغهاي طبيعي و سبك آزاد12
4- خاور دور13
1-3 سابقه تاريخي پرديس درايران زمين14
1-3-1 باغهاي تيموري17
1-3-2 باغهاي صفوي18
1-3-3 باغهاي قاجاري20
عنوان صفحه
1-3-4 باغهاي پهلوي22
1-4 عناصر باغ ايراني24
1-5 انواع پاركها27
1-5-1 طبقه بندي پاركها27
1-6 تعريف گياه شناسي به عنوان يك دانش28
1-7 تاريخچه گياه شناسي29
1-8 تعريف باغ گياه شناسي32
1-9 تاريخچه ايجاد باغ هاي گياه شناسي32
1-10 وظايف باغهاي گياه شناسي34
1-11 لزوم احداث باغ هاي گياه شناسي35
1-12 اهداف احداث باغ هاي گياه شناسي36
1-13 طرح توسعه باغهاي گياه شناسي در كشور38
يافته ها39
بخش دوم : اوقات فراغت و باغ هاي گياه شناسي42
2-1 تعريف واژه اي اوقات فراغت43
2-2 فراغت از ديدگاه صاحبنظران علوم مختلف44
2-3 نقش و كاركردهاي اوقات فراغت46
2-4 مواردي از آثار و نتايج اوقات فراغت47
2-4-1 اوقات فراغت و بهداشت رواني 47
2-4-2 اوقات فراغت و تأمين سلامت جسمي48
2-4-3 اوقات فراغت و خلاقيت49
2-4-4 اوقات فراغت و تعالي شخصيت49
2-4-5 اوقات فراغت و آسيب پذيريهاي اجتماعي49
2-4-6 اوقات فراغت و رشد توسعه فرهنگي50
2-5 اوقات فراغت در ايران51
2-6 اوقات فراغت و باغ گياه شناسي55
عنوان صفحه
يافته ها58
بخش سوم : باغ هاي گياه شناسي و آموزش60
3-1 تعريف ها و مفهوم فرهنگ60
3-1-1 تعريف واژه60
3-1-2 تعريف فرهنگ از ديدگاههاي مختلف60
3-1-3 تعريف فرهنگ از نظر مردم شناسان61
3-2 ويژگيهاي مهم فرهنگ63
3-2-1 مشترك بودن63
3-2-2 اكتسابي بودن63
3-2-3 قابليت انتقال63
3-3 كاركردهاي مهم فرهنگ63
3-4 نقش فرهنگ در جامعه64
3-5 فرهنگ سازي و آموزش65
3-6 نقش آموزش درارتقاء دانش عمومي جامعه66
3-7 راه حل هاي پيشنهادي آموزش درمسير فضاي سبز69
3-8 كودك و فرهنگ71
3-9 كودك و آموزش72
3-10 كودك و ضرورت تماس با طبيعت74
يافته ها75
بخش چهارم : باغ گياه شناسي و تحقيقات 77
4-1 ارزشهاي تحقيقاتي و آموزشي باغ هاي گياه شناسي78
4-2 اهميت هرباريوم يا گنجينه گياهان79
4-3 اهميت باغ هاي گياه شناسي در امر آموزش79
4-4 اهميت باغ هاي گياه شناسي از نظر تحقيق و بررسي79
4-5 فرضيه هاي عمده تحقيقاتي80

عنوان صفحه
فصل دوم : مطالعات تكميلي
بخش اول :‌گلخانه81
1-1 تعريف گلخانه82
1-2 نيازهاي اقليمي و مطلوبيت اقليمي83
1-3 انواع سازه هاي گلخانه اي86
1-4 تهويه ، خنك سازي ، گرمادهي و كنترل رطوبت87
1-5 سكوها و بسترهاي كشت94
بخش دوم : احداث باغهاي گياه شناسي در اقليم هاي متفاوت كشور95
2-1 احداث باغ گياه شناسي در هفت نقطه در مراكز اصلي و اقليمي96
مشخصات زمين مورد نياز براي باغهاي گياه شناسي97
پرسنل مورد نياز98
فصل سوم : مطالعات تطبيقي
نمونه هاي خارجي100
باغ سلطنتي گياه شناسي كيو در انگلستان100
باغ گياه شناسي ادن109
باغ گياه شناسي ادينبورگ112
موزه ميوه – ياماناشي ژاپن114
نمونه هاي داخلي115
باغ گياه شناسي ملي ايران – تهران115
باغ گياه شناسي دانشگاه تهران – كرج120
باغ گياه شناسي ارم – شيراز128
يافته ها 135
فصل چهارم : مطالعات زمينه
4-1 موقعيت شهر مشهد 140
ارتفاعات و دره ها140
4-2 اقليم شهر مشهد141
عنوان صفحه
4-3 پوشش گياهي142
4-4 جاذبه هاي طبيعي درون شهري مشهد146
4-5 باغها و پاركهاي مهم شهر مشهد147
4-6 نواحي ييلاقي مشهد150
4-7 فضاهاي باز و عمومي‌شهر مشهد153
4-8 مراكز فرهنگي – تفريحي شهر مشهد154
معرفي سايت157
دلايل انتخاب سايت157
فصل پنجم : برنامه فيزيكي
دسته بندي فعاليت هاي پيشنهادي159
تدوين برنامه فيزيكي 160
تدقيق برنامه فيزيكي 175
مباني نظري عام پروژه182
فصل ششم : تحليل سايت (آناليز سايت)
نتيجه گيري 184
فصل هفتم : معرفي پروژه
رطوبت
آبياري187
پايان نامه طراحي فضاي سبز و بخشهاي جانبي آن ( باغ و پرديس ) 190ص
قیمت : 15.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image