پایانه مسافربری 150ص

مطالعات پایانه مسافربری,رساله پایانه مسافربری,نقشه پایانه مسافربری,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, پایانه مسافربری

مطالعات پایانه مسافربری,رساله پایانه مسافربری,نقشه پایانه مسافربری,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, پایانه مسافربری

پایانه مسافربری 150ص
قیمت : 14000 تومان

فصل اول مفاهيم تئوري و نظري پروژه 4
1-1. کليات موضوع 5
1-2. سير وسفر در ايران 6
1-3. تعريف ترمينال 7
1-4. نقش ترمينال در شهر ( پايانه) 8
1-4-1. تقسيم بندي ترمينالها 9
1-4-2. انواع ترمينالها: 11
1-5.اصول کلي مکان يابي، فونکسيون و عمل ترمينال و چگونگي طرح يک ترمينال 11
1-5-1. مکان يابي 11
1-5-2. فونکسيون و عملکرد ترمينال 14
1-5-3. چگونگي طرح يک ترمينال اتوبوس 14
1-6. تاريخچه ترمينال در ايران 17
1-7. پايانه مسافري ، يک مکان معماري 19
1-7-1. جستجوي مکان در طراحي ترمينال 21
1-7-2.آشتي فن آوري و بوم شناسي 22
1-7-3. پايانه‌هاي آخر خط 24
يان ريچي 24
شين تاک ماتسو 24
بازسازي تغيير 25
پل آندرو 25
1-7-4. مکان و طبيعت 26
1-8..مکان ترمينال اتوبوس 27
1-8-1. فاصله مکاني داخل ترمينال 28
1-8-2. نوع مالکيت 30
1-8-3. نوع ترمينال 31
ترمينالهاي اتوبوس محلي: 31
ترمينالهاي اتوبوس اصلي ( سرويس دهنده کشوري) : 32
1-9 . تاريخچه ترمينالها 33
1-9-1. ساباط: 34
1-9-2. رباط 34
1-9-3. کاروانسرا 35
1-9-4. خان 36
فصل دوم بررسي و شناخت عمومي منطقه 38
مقدمه 39
2-1. بررسي تاريخي شهر بندرعباس 39
2-1-1. پيشينه شهر و چگونگي پيدايش بندرعباس در قرن هفدهم ميلادي 39
2-1-2. آثار و ابنيه تاريخي 41
2-2. خصوصيات آب و هوائي بندرعباس 46
2-3-1. وضع پستي و بلندي زمين در منطقه 49
2-3-2. ويژگي‌هاي اقليمي شهر بندرعباس 50
2-4. شرايط اقليمي بندرعباس و تاثير آن بر شکل گيري مجموعه 57
2-5. اهداف طراحي اقليمي 63
فصل سوم ضوابط، مقررات و استانداردهاي طراحي پايانه 81
3-1. تعريف پايانه 82
3-2. پايانه اتوبوس برون شهري 83
3-2-1. محل پايانه اتوبوس برون شهري 85
3-2-2. عناصر کاربردي و معيارهاي برنامه ريزي 85
3-2-2. فضاهاي مورد نياز 87
الف: سالن انتظار: 87
ب : تسهيلات فروش بليط 88
3-2-4. مشخصات هندسي اتوبوس 89
3-2-5. عرض گذرگاههاي اتوبوس 90
3-2-6. پارکينگ: 94
3-3. ضوابط توقفگاههاي اتوبوس 94
3-3-1. فضاي انتظار مسافرين 94
3-3-2. سطح استاندارد سرويس دهي 94
3-3-3. تعيين فضاي انتظار مسافرين 95
3-3-4. ايستگاههاي اتوبوس 96
توقفگاههاي خطي: 97
توقفگاههاي دنده اراه اي: 97
توقفگاههاي زاويه‌اي: 97
فصل چهارم بررسي مصاديق معماري 99
نمونه هاي ايراني 100
4-1-1. پايانه جنوب 100
4-1-2. پايانه غرب 102
4-1-3. پايانه شرق 103
4-1-5 . پارک سوار بيهقي 104
ترمينال هاي اصفهان 106
4-2. نمونه هاي خارجي 108
4-2-1. پايانه هاي مسافربري شانگهاي چين 108
4-2-2. پايانه هاي اتوبوس بندر نيويورک 111
4-2-3. ترمينال اتوبوس جرج واشنگتن 112
فصل پنجم برنامه ريزي فيزيکي و فضايي 115
5-1. مطالعه و بررسي، تجزيه وتحليل و تعيين نيازمنديهاي کنوني و آينده پروژه: 116
5-2. بررسي تعداد مسافرتها و مسافرين 117
5-2-1. برآورد تعداد مسافرين در ساعت پيک و برآورد مسافرين سال 1400 119
5-2-2. برآورد تعداد مسافرين مسيرهاي مختلف 122
5-2-3. زمانهاي توقف مسافر در ترمينال 123
5-2-3-1. مسافرين مسيرهاي کوتاه ( مسافرين مقصدهاي درون استاني) 124
5-2-3-2. مسافرين مسيرهاي بلند ( مقصدهاي برون استاني ) 124
5-2-4. انواع فضاهاي مورد نياز ترمينال 125
محل نشستن براي عموم ( سالن انتظار) 133
سکوي سوار شدن 134
5-3. محل استقرار اتوبوسها براي سوار شدن مسافرين ( خروجي و ورودي) 135
الف: محل استقرار اتوبوسهاي خروجي 135
محل استقرار اتوبوسهاي ورودي 137
فصل ششم تجزيه و تحليل سايت 138
6-1. موقعيت زمين و همسايگي‌ها 139
محدوده و وسعت اراضي 140
6-2. ويژگيهاي زيست محيطي 140
6-3. موقعيت محلي 142

فصل اول

مفاهيم تئوري و نظري پروژه
1-1. کليات موضوع
زندگي انسان در عصر حاضر، بيش از هر چيز، پيوندهايي تنگاتنگ با حرکت، جابجايي،‌انتقال و تبادل در اشکال مختلف و متنوع آن دارد. تبادل و جابجايي در اين سالها گاهي در شکل انتقال الکترونيکي‌ داده‌ها و اطلاعات با استفاده از فن‌اوريهاي نوين رسانه‌اي و رايانه‌اي و گاهي نيز در شکل جابجايي کالا و مسافر نمود مي‌يابد.
آمار و ارقام موجود، حکايت از آن دارد که هر سال ميلياردها تن کالا بين کشورهاي مختلف جهان براي تامين انواع نيازهاي مردم جابجا مي شود و ساکنان نقاط مختلف جهان نيز ميلياردها بار با اهداف مختلف بين شهرها و حتي کشورها تردد مي‌کنند و با توجه به اين حجم از جابجايي کالا ومسافر در جهان، اهميت و حساسيت روشها ، ساز و کارها و وسايلي که بسترساز اين جابجايي هستند، ناگفته پيداست.
هر چند درسالهاي اخير فن آوري حمل و نقل ريلي و هوايي رشد چشمگيري داشته‌اند، اما هنوز هم حمل و نقل جاده‌اي به سبب ويژگيهاي منحصر بفردي چون قابليت دسترسي سريع، حوزه وسيع و گسترده فعاليت و انعطاف پذيري قابل توجه و صرفه اقتصادي، سهم عمده‌اي در جابجايي کالا و مسافر در جهان دارد.
شهر بندرعباس واقع در مرکز ثقل خليج فارس و درياي عمان داراي ويژگيهاي استراتژيکي اقتصادي و نظامي خاص مي‌باشد به شکلي که در دهانه خليج فارس واقع شده و از نظر بازرگاني در بهترين نقطه از نظر امکانات ارتباطي و دسترسي قرار گرفته است.
ارتباط مناسب با تنگه هرمز و مسيرهاي دريايي بين المللي، دارا بودن فرودگاه
بين المللي و راه آهن و جاده دسترسي مناسب و همچنين دارا بودن زمينه‌هاي فرهنگي و تجاري اين شهر را از ساير مناطق کشور متمايز ساخته و وجود يک پايانه مسافربري جديد با امکانات کافي و برخورداري از دانش و فن آوري روز را ايجاب مي‌کند.

پایانه مسافربری 150ص
قیمت : 14000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image