کلینیک قلب 140ص

کلینیک قلب 140ص
قیمت : 12000 تومان

فصل اول:کلیات
1-1-چکیده
1-2-مقدمه
1-3-تعریف طرح
1-4-بیماری قلبی
1-5-بیمار اورژانسی
1-6-بیمار سرپایی
1-7-مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی
1-8-ارائه دلایل انتخاب موضوع
1-9-هدف از انتخاب پروژه
1-10-نتیجه گیری
فصل دوم:شناخت
2-1-تاریخچه
2-2-بیمارستانهای ایران
2-3-وجه تسمیه بیمارستان
2-4-تشکیلات بیمارستان
2-4-1-جایگاه و اهمیت بیمارستان های ایران
2-5-بخشهای مختلف بیمارستان
2-6-بیمارستان در حال
2-7-باز زنده سازی بینارستان
2-8-بیمارستان در آینده
2-9-عوامل اجتماعی موثر در بیمارستان
2-10محیط بهداشتی و پزشکی
فصل سوم:بررسی نمونه های داخلی و خارجی
3-1-معرفی بیمارستان قلب تهران
3-1-1-زیرزمین
3-1-2-طبقه همکف
3-1-3-طبقه اول
3-1-4-هال ورودی و پذیرش
3-1-5-نواقص و کمبودها
3-1-6-درمانگاه
3-1-7-اورژانس
3-1-8-سلف سرویس
3-1-9-پاتولوژی
3-1-10-اشعه ایکس
3-2-بیمارستان قلب کردکوی
3-2-1-طبقات ساختمان
3-2-2-ساختمان دوم،آنژیوگرافی
3-3-بیمارستان شولوزان
3-3-1-بخش جراحی
3-3-2-داروخانه در سطح چهارم
3-4-بیمارستان آکولی
3-4-1-برنامه معماري
3-5-بیمارستان كارولينا
3-6-بیمارستان يوتا ولي
3-7-بیمارستان قلب اينديانا
3-8-نتیجه گیری
فصل چهارم:ضوابط طراحي بيمارستان
4-1-تعریف بیمارستان
4-2-تیپولوژی
4-2-1سیستم پاویون
4-2-2سیستم متراکم
4-3-درمانگاه
4-3-1-درمانگاه مستقل
4-3-2-درمانگاه بیمارستانی
4-3-3-درمانگاه اورژانس
4-4-کلینیک پزشکان
4-4-1-انواع کلینیک پزشکان
4-5-طراحی بناهای درمانی
4-6-مقررات عمومی
4-7-شرایط بهداشتی بخشها
4-8-معیارهای برنامه ریزی وطراحی بیمارستان
4-9-بیمار
4-10-اتاق بستری بیمار
4-11-تسهیلات مورد لزوم اتاق بستری
4-12-بخشهای بستری در بیمارستان قلب و عروق
4-13-مراقبت ویژه
4-14-ضوابط شهرسازی موثر بر طرح
4-15-شرایط تاسیس وبهره برداری
4-16-شرایط ساختمانی
4-17-شرایط ارزشیابی
4-18-اندازه قطعات
4-19-مقررات ساختمان
4-20-همجواریهای مناسب
فصل پنجم:مباني نظري
5-1-مبانی نظری
5-2-تئوریهای مرتبط با موضوع
5-2-1-انسان طبیعت معماری
5-3-طراحی داخلی
5-4-کندوکاوی کوتاه بر مبانی نظری زیبایی شناسی
5-5-رنگ عامل نشاط بخش
5-5-1-کاربرد در درمان بیمار
5-6-صدا عاملی آرامبخش یا استرس زا
5-7-حضور طبیعت در بیمارستان
5-7-1-در فضای سبز
5-7-2-در پیاده روها
فصل ششم :برنامه ريزي فيزيكي
6-1-برنامه ریزی عملکردهای درمانگاه
6-1-1-سیرکولاسیونهای اصلی درمانگاه
6-1-2-انتظار پیش از پذیرش
6-1-3-سیرکولاسیون کادر
6-1-4-سیرکولاسیونهای وسایل در درمانگاه
6-2-برنامه ریزی فیزیکی
6-2-1-تقسیم بندی فضاهای درمانگاه
6-2-2-سیستم ادغام مصاحبه ومعاینه
6-2-3-سیستم تفکیک مصاحبه ومعاینه
6-2-4-فضاهای مکمل
6-3-اتاق نوار قلب
6-3-1-اکوکاردیوگرافی
6-3-2-تیلت تست
6-3-3-هولتر مانیتورینگ
6-3-4-تالیم اسکینگ
6-3-5-آنژیوگرافی
6-4-رادیولوژی
6-4-1-اتاق بررسی گزارش نویسی
6-4-2-تاریکخانه
6-5-آزمایشگاه کلینیکی
6-6-داروخانه
6-7-بخش اداری
6-8-پذیرش
6-9-صندوق
6-10-خدمات وپشتیبانی
6-10-1-اتاق غذاخوری
6-10-2-کاخداری
6-11-تدارکات مرکزی استریل
6-11-1-تجهیزات استریل
6-12-جمع آوری زباله
6-13-رختکن کارکنان
6-14-انبارها
6-15-اتاق نظافت
6-16-اتاق کار کثیف
6-17-سرویسهای بهداشتی
6-18-اتاق استراحت کارکنان
6-19-مراقبتهای ویژه قلبی
6-20-پیش ورودی
6-21-اتاق ایزوله
6-22-اتاق بستری یک تختخوابی
6-22-1-اتاق بستری چند تختخوابی
6-23-معاینه ومعالجه
6-24-واحد پرستاری
6-24-1-شای سرویس مرکزی
6-24-2-شمای یک راهرویی
6-24-3-شمای مربع شکل
6-25-بخش اورژانس
6-25-1-برنامه معماری بخش اورژانس
6-26-بخش اعمال جراحی
6-26-1-جهت
6-27-ضوابط طراحی فضاهای عمومی بیمارستان
6-27-1-ورودیها
6-27-2-راهروها
6-27-3-آسانسورها
6-27-4-راه پله
6-27-5-سطح شیبدار
6-27-6-راههای فرار
6-27-7-پله فرار
6-27-8-پارکینگها
6-28-خیابانها در بیمارستان
6-29-پیاده روها
6-30-کف سازی
6-31-دیوارها
6-32-سقفها
6-33-سازه
6-33-1-مصالح ساختمانی
6-33-3-سرعت و تداوم عملیات اجرایی
6-33-3-زلزله
6-33-4-درزهای حرارتی وجدا کننده
6-34-تاسیسات
6-34-1-تاسیسات مکانیکی
6-34-2-تاسیسات الکتریکی
6-34-3-انتخاب سیستم
6-35-تاسیسات بهداشتی
6-35-1-سیستم توزیع آب در محوطه
6-35-2-سیستم توزیع آب در داخل ساختمان
6-36-فاضلاب
6-36-1-نحوه جمع آوری فاضلاب محوطه
6-37-پیش بینی توسعه آینده
6-38-محاسبه فضاها وریز فضاها
منابع
کلینیک قلب 140ص
قیمت : 12000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image