مطالعات بیمارستان کودکان 100ص

مطالعات بیمارستان کودکان 100ص

خرید مطالعات : 12.000 تومان

چکیده 1
مقدمه 2
تبیین سوژه 3
روش تحقیق 4

فصل اول: کلیات بیمارستان16-6
گفتار اول:تاریخچه بیمارستان
گفتار دوم: شناخت بیمارستان، تعریف بیمارستان،انواه بیمارستان، دلایل ضرورت احداث بیمارستان کودکان
گفتار سوم: تیپولوژی بیمارستان

فصل دوم: بیمارستان در ایران21-18
گفتار اول: نگاهی کوتاه به سیاست گذاری ها در احداث بیمارستان: ارکان ارزشیابی، ابعاد استانداردهای در حال تدوین،معرفی دفتر منابع فیزیکی وزارت بهداشت، بحث ضرردهی بیمارستانهای موجود، سرانه تخت بیمارستانها،پروژه های بهداشتی

فصل سوم: بیمارستان کودکان36-23
گفتار اول: نظرات ارائه شده راجع به ویژگی های بیمارستان کودکان
گفتار دوم: نمونه های بیمارستان کودکان

فصل چهارم: کودک، معماری، بیمارستان43-38
کودک و بیمارستان،مقاطع سنی استفاده کنندگان، کودک و دنیای اطرافش در بیمارستان،نیازهای روانی کودک، کودک و معماری، معیارهای کیفی فضا؛

فصل پنجم: معرفی فضاهی بیمارستان61-45
گفتار اول: بررسی عملکرد فضاهای مختلف
گفتار دوم: بررسی چگونگی استقرار فضاها و ارتباط فضاهای مختلف بیمارستان

فصل ششم: مفهوم طرح ریزی67-63

فصل هفتم: بررسی سیستم های تاسیساتی72-69

فصل هشتم:شرح برنامه فیزیکی 75-74
این بخش جدول ندارد و شامل دو صفحه توضیح در رابطه با برنامه فیزیکی طرح می باشد.

فصل نهم: اقلیم و سایت83-77

فصل دهم: معرفی طرح103-85

منابع

مطالعات بیمارستان کودکان 100ص

خرید مطالعات : 12.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image