مطالعات خانه فرهنگ و هنر 75ص

مطالعات خانه فرهنگ و هنر 75ص

خرید مطالعات : 9.000 تومان

چکيده 1
مقدمه 2
فرهنگ و هنر 5
مبانی نظری 6
هنر 6
فرهنگ 6
لزوم ايجاد مراکز فرهنگی 6
هدف ها 7
ارزشهای فرهنگی 8
فضاي اوقات فراغت در گذشته 9
فرهنگسراها 10
ویژگی های جغرافیایی ومنطقه ای- اقلیمی 12
استان زنجان ( تاريخچه): 12
پيشينه 12
موقعيت جغرافيايي استان زنجان 15
پوشش گياهي 16
شرايط آب و هواي استان زنجان 17
خصوصيات توپوگرافيك شهر زنجان 17
وضعيت اقليمي شهر زنجان 18
تابش آفتاب 18
بارندگي 18
متوسط بارندگي ماهانه و سالانه بر حسب ميليمتر 19
متوسط طول دوره يخبندان ماهانه و سالانه 20
متوسط ماهانه و سالانه رطوبت نسبي ايستگاه سلطانيه (درصد) 21
متوسط تبخير ماهانه در منطقه مطالعاتي (درصد) 21
نتيجه گيري اقليم 23
نتيجه گيري درمورد بنا 23
اندازه پنجره ها و سايه با نها 24
جهت استقرار ساختمان 24
بررسی مصاديق معماری 26
فرهنگسرای نياوران 26
فرهنگسرای دانشجو ( شفق ) 29
فرهنگسرای هنر ( ارسباران ) 30
آموزش 34
روابط عمومی 34
مذهبی 34
ورزشی و گردشگری 34
3-1-4 : فرهنگسرای خاوران 34
برنامه های قرآنی 36
انجمن های علمی فرهنگی جوانان 36
نمايشگاه و آزمايشگاه علوم و فنون 37
کتابخانه و قرائت خانه 37
نمايشگاه آثار هنری 38
نمايش فيلم سينمايي 38
خانه کودک 38
کارگاه نمايش 38
نمونه های خارجی 39
تئاتر و نمايشگاه دولتی ، 83-1997 ، اشتوتگارت 40
مرکز فرهنگی ژان ماری تجيبائو 41
3-2-4 : هنرکده مادرشهر توکيو 43
مرکز فرهنگی شونانرای ، تئاتر شهر 45
مرکز عمومی نارا 46
كاربريها و برنامه ريزي فيزيكي مجموعه 49
فضاهای اصلی(بخش های فرهنگی) 49
بخش اداري 51
بخش خدماتی 52
چايخانه و تریا 53
فروشگاه 53
نمازخانه 54
بخش پشتيباني وسایر فضاهای خدماتی 55
تحلیل سایت و روند طراحی 55
پارامتر های انتخاب سایت خانه فرهنگ و هنر 55
موقعیت سایت مورد نظر درشهر زنجان 56
دلایل اصلی انتخاب سایت: 56
همجواری ها 57
توپوگرافی سایت: 58
مناظر طبیعی چهار جهت اصلی سایت: 60
روند طراحی 61
نقشه های معماری 64
منابع 75
مطالعات خانه فرهنگ و هنر 75ص

خرید مطالعات : 9.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image