مطالعات خانه موسیقی 120ص

مطالعات خانه موسیقی 120ص
قیمت : 12.000 تومان

پیشگفتار 1
فصل اول: مفاهیم
تعریف هنراز دیدگاه فلاسفه 2
هنر در عهد کهن 7
تقسیم بندی هنر 8
تعریف موسیقی 8
تعریف اجزای موسیقی 9
انواع موسیقی 17
تعریف دستگاه واجزای آن در موسیقی ایرانی 21
فصل دوم:تعریف و مقایسه هنرها از دیدگاه فلاسفه
تفکیک هنرها از دیدگاه هگل 23
منظور از زندگانی درونی در موسیقی چیست ؟ 26
مقایسه هنرها از دیدگاه هگل 27
تفاوت موسیقی با هنر های دیگر 31
نظریات فلاسفه در باب موسیقی 32
ارزش موسیقی از دیدگاه آلبر کامو 34
زیباشناختی در موسیقی 35
فصل سوم:تاریخچه
تاریخچه موسیقی 38
تاریخچه معماری تالارها 42
معماری تالارهای در زمان معاصر 49
فصل چهارم:بررسی تحلیل نمونه های موجود
نمونه گذشته(ارتباط میان میدان نقش جهان وموسیقی) 53
نمونه معاصر ایران(تالار وحدت) 70
نمونه معاصر خارجی(مرکز موسیقی و رقص) 72
فصل پنجم: ضوابط طراحی
ضوابط طراحی 78
ضوابط سالن همایش 82
فصل ششم:ضوابط اقلیمی
اقلیم 102
مطالعات خانه موسیقی 120ص
قیمت : 12.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image