مطالعات دهکده آرامش 170ص

مطالعات دهکده آرامش 170ص
قیمت : 17.000 تومان

1 ∆ فصل اوّل : آغاز کلام: 5
(1-1) □ مقدمه و خلاصه رساله 5
(2-1) □ معرفی و توضیح پیرامون موضوع6

2 ∆ فصل دوّم : ضرورت و علل توجیه طرح 10
(1-2) □ سلامت روان – جایگاه سلامت روان 10
(2-2) □ ضرورت ایجاد دهکده آرامش 14 (3-2) □ ضرورت ایجاد دهکده آرامش در ایران، تهران 15

3 ∆ فصل سوّم: محیط آرامش بخش 17
(1-3) □ عناصر محیط آرامش بخش 17
(1-1-3) ○ نور 24
(2-1-3) ○ رنگ 25
(3-1-3) ○ صوت 26
(4-1-3) ○ بو 27
(5-1-3) ○ فضا 28
(2-3) □ طبیعت شفا بخش 29
(1-2-3) ○ آب 29
– آبنما ها 30
(2-2-3) ○ گل، گیاه، درخت 55
– بام سبز 56
– باغچه ها 8 7 (3-3) □ خدمات محیط آرامش بخش 1 8

(1-3-3) ○ درمانهای نمایشی 82
– هنر درمانی 85
– نمایش درمانی 91
(2-3-3) ○ درمانهای فعالیتی 95
– کار درمانی 96
– تفریح درمانی (ارتباط با طبیعت) 98
– ورزش 101
– مدیتیشن و یوگا 103
– محیط درمانی 107

4 ∆ فصل چهارم: نمونه ها و مصادیق 108
(1-4) □ بررسی مصادیق 108
(2-4) □ تصاویر الهام بخش 119
(3-4) نتایج و احکام حاصل 122

5 ∆ فصل پنجم: سایت(بستر طرح) 143
(1-5) □ کلیاتی پیرامون استان و شهر تهران 143
(1-1-5) ○ تقسیمات کشوری و سیاسی 143
(2-1-5) ○ ویژگیهای جغرافیایی و طبیعی 144
(3-1-5) ○ جمعیت 145
– ترکیب سنی 146
– سواد 147
– آموزش 147
– ویژگی اقتصادی 147
(2-5) □ تحلیل سایت 148
(1-2-5) ○ اهداف انتخاب سایت 148
(2-2-5) ○ جانمایی سایت 149
(3-2-5) ○ دسترسی به سایت 150
(4-2-5) ○ مرزها و همسایگی ها 151
(5-2-5) ○ چشم اندازها 152
(6-2-5) ○یخبندان 154
(7-2-5) ○ مطالعات زمین شناسی 154
(8-2-5) ○ باد 155
(9-2- 5) ○ تابش آفتاب 155
(10-2-5) ○ دمای هوا 156
(11-2-5) ○ رطوبت و بارش 158
(3-5) □ جهت و فرم ساختمان در رابطه با اقلیم 163
(4-5) □ تحلیل شکل گیری مجموعه در سایت 163

6 ∆ فصل ششم: مقدمات طراحی 166
(1-6) □ تصویری کلی از برنامه عملکردی دهکدۀ آرامش 166
(2-6) □ انواع فعالیت ها و خدمات دهکدۀ آرامش 167
○ هنر درمانی 168
○ کار درمانی 169
○ ورزش درمانی 171
(3-6) □ شناخت مخاطبان طرح 172
(4-6) □ نوع فضاها و دیاگرام ارتباط فضایی 173
(5-6) □ برنامه ریزی فیزیکی 177
(1-5-6) ○ جدول برنامه ریزی فیزیکی 179
(6-6) □ اخذ استانداردهای مبنا 179

منابع و مأخذ 184

مقدمه و خلاصه رساله: (چکيده)

آسايش و آرامش کيفيتي است که انسان بايد به وجود آورد. کيفيتي که شخص بايد بشناسد تا به جستجويش برخيزد. تو نمي داني آسايش چيست، چون هيچ وقت آن را حس نکرده اي و خاطره اي از آن نداري…..
(دن مخلان ماتيوس)
در اين روزگاران که زمين در حال گذر از هزاره اي به هزاره ي ديگر است، مناسبات اجتماعي، فرهنگي و صنعتي و الگوهاي زندگي روز به روز بر تعداد کلان شهرها و شهر وندان آن مي افزايد. زندگي آدميان در چنين مجتمع هاي زيستي، به ويژه در کشورهاي جهان سوّم و در حال توسعه دستخوش بسيار تنش و ناآرامي هاست که حاصلي جز فشارهاي ذهني و رواني براي عموم آنها ندارد.
ذهن آرام و متمرکز جز در آغوش بستري مناسب متجلي نمي شود. اين بستر چيزي نيست جز محيط پيرامون انسان، معماري همانقدر که با جسم انسان در ارتباط است بر روح و روان انسان نيز تأثير گذار است و اين تاثير قابل انکار نيست. حتي مي توان گفت مهمترين تکليف معماران تأمين بهداشت محيط از نظر رواني است به گونه اي که در تمام فضاهايي که خلق مي شود سعي براين است که روح انسان تغذيه شود.
اين مجموعه نيز با ارائه گونه اي از معماري سعي در خلق فضاهايي را دارد که براي مراجعين، تجربه اي در جهت دريافت وتيل به آرامش ذهني که همانا غايت نهايي زندگي آدمي است باشد.
مطالعات دهکده آرامش 170ص
قیمت : 17.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image