مطالعات سالن تئاتر 135ص

مطالعات سالن تئاتر 135ص
قیمت : 14.000 تومان

فصل اول : شناخت كلان منطقه طرح
1-1- شناخت کلان منطقه طرح 3
1-1-1- استان فارس 3
1-1-2- مشخصات جغرافیایی 3
1-1-3- ویزگیهای جمعیتی 8
1-1-4- اقلیم 12
1-2- شهرستان شیراز 18
1-2-1- مشخصات جغرافیایی 18
1-2-2-1- حدود وسعت18
1-2-1-2- موقعیت پستیها و بلندیها 19
1-2-1-3- رودخانه ها دریاچه ها و حوضچه های آبریز19
1-2-2- وضعیت جمعیتی19
1-2-3- وضعیت آب و هوایی21
1-2-3-1- کلیات22
1-2-3-2- دمای هوا22
1-2-3-3- رطوبت23
1-2-3-4- بارندگی 24
1-2-3-5- باد 25
1-2-3-6- تابش خورشید 26
1-3- تحليل شرايط آب و هوايي شيراز 26
1-3-1- منطقه آسایش26
1-3-2- تقویم نیاز به سایه و آفتاب26
1-3-3- تاثیر تابش آفتاب بر محیط29
1-3-4- سایبان های طبیعی31
1-3-5- تامین آسایش فضای خارجی31
1-3-6- کنترل افزایش دما بر اثر تابش33
1-3-7- سایبان 37
1-3-8- استفاده از تبخیر و تعریق در کاهش دمای معابر 39
1-3-8-1- نقش گیاه در احساس شرجی44
1-3-8-2- باد در فضای آزاد45
1-3-8-3- نقش باد در تعدیل شرایط حرارتی45
1-4- بررسی تحلیل و دلایل انتخاب سایت 47
1-4-1- مشخصات زمین48
1-4-2- دسترسی ها48
1-4-3- مساحت زمین48

فصل دوم :شناخت نمایش و دیدگاهها
2-1- مفهوم هنر50
2-2-هنر تئاتر51
2-3- انواع نمایش 52
2-3-1 – کمدی52
2-3-2- تراژدی 53
2-3-3- نمایش ملو درام57
2-4-مکتبهای نمایشی58
2-4-1-رئالیسم (واقع گرایی)59
2-4-2-ناتورئالیسم یا(طبیعت گرایی)62
2-4-3-نماد گرایی (سمبو لیسم)64
2-4-4-تعبیر گرایی ( اکسپرسیونیسم)65
2-5-اهمیت پرداختن به تئاتر 66
2-6-کارکردهای موضوعی تئاتر66
2-6-1-کارکرد فرهنگی 67
2-6-2- کارکرد اجتماعی67
2-7- تئاتر در دنیای امروز67
2-8- وضع موجود تئاتر شیراز71

فصل سوم: تاریخچه تئاتر و معماری
3-1-نظریه ها در مورد خواستگاه تئاتر 75
3-2-معماری و تئاتر در یونان باستان 75
3-3- معماری و تئاتر درروم باستان 75
3-4- معماری و تئاتر درقرون وسطی 75
3-5- معماری و تئاتر در رنسانس75
3-6- معماری و تئاتر در قرن2076
3-7- بررسی تاریخچه تئاتر در ایران76
3-8- تاریخچه نمایش در ایران83
3-9- نمایشهای سنتی (عروسکی – نقالی – معرکه گیری- نمایشهای شادی آور – تعزیه)86
3-10- سیر تحول تئاتر مدرن در ایران92

فصل چهارم: ضوابط و معیارهای طراحی تئاتر
4-1- رابطه جایگاه تماشاگران با صحنه 95
4-2- دامنه دید تماشاگران 95
4-3- بررسی انواع فرمهای صحنه 98
4-3-1-صحنه کامل98
4-3-2- صحنه کوچک 99
4-3-3- صحنه set area 99
4-3-4- صحنه مدرن99
4-4- فضا های پشت صحنه 99
4-4-1- رختکن ها و اتاقهای گریم101
4-4-2- ورودی به صحنه 101
4-4-3- محل استراحت بازیگران 101
4-4-4- سالنها و اتاقهای تمرین 101
4-4-5- اتاقهای کارکنان فنی 102
4-4-6- انبار های پشت صحنه 102
4-5- فضاهای پشتیبانی102
4-5-1- کارگاه دکور102
4-5-1-1- نجاری102
4-5-1-2- نقاشی 103
4-6- جایگاه تماشاگران103
4-6-1- ورودی به جایگاه تماشاگران 103
4-6-2- دسترسی معلولین 104
4-7- ورودی اصلی 104
4-8- تجهیزات سالن و صحنه104
4-8-1- کنترل صدا104
4-8-2- کنترل نور 106
4-8-2-1- تهیه و تنظیم نور و چگونگی به کاربردن آن در تئاتر106
4-8-2-2- اهمیت نور پردازی در صحنه 107
4-9- برسی صوت و تاثیر آ ن و آکوستیک107
4 -9-1- امواج صوتی و موانع و بازتاب108
4-10- اهداف طراحی آکوستیکی109
4-10-1- وضوح صدای بازیگر109
4-10-2- میزان صوت مورد نیاز تالارهای همایش110
4-11- نور در سالن اجتماعات و کنفرانس110
4-11-1- جذب کننده ها 111
4-11-2- نحوه کنترل طنین در سالن اجتماعات111
4-12- ملاحظات سازه ای مجموعه 112
4-13- ملاحظات تاسیساتی مجموعه112

فصل پنجم : ابعاد و استانداردهای سالن های تئاتر
5-1- سالن نمایش 115
5-1-1- حجم و سرانه سالن نمایش 115
5-2- استاندارد صندلی های تئاتر 116
5-2-1- صندلی تماشا گران 116
5-2-2- فاصله صندلی ها در ردیف 122
5-2-3- شرایط صندلی چرخدار برای معلولین 122
5-3- راهرو های سالن نمایش 123
5-4- ورودیها و خروجیهای سالن نمایش 124
5-5- سالن انتظار 125
5-6- ورودی 126
5-7- سرویسهای بهداشتی 126
5-8- کافی شاپ126
5-9- سرانه فضاها127

فصل شش : بررسی نمونه های مشابه
6-1- نمونه های مشابه خارجی 131
6-1-1- تئاتر بزرگ شانگهای 132
6-1-2- آمفی تئاتر شهر ورونا132
6-1-3- مرکز هنر های نمایشی bethel134
6-1-4- تئاتر تی هال135
6-2- نمونه های مشابه داخلی 135
6-2-1- تکیه دو لت 135
6-2-2- تالار تئاتر شهر تهران137
مطالعات سالن تئاتر 135ص
قیمت : 14.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image