مطالعات سینما 170ص

مطالعات سینما 170ص
این مطالعات خیلی کامل و مرتب همراه با عکس می باشد.
این مطالعات دارای نقشه نیز می باشد.
خرید مطالعات : 17.000 تومان

خرید نقشه: 25.000 تومان
توضیحات نقشه : این نقشه دارای 5 پلان (زیر زمین،همکف،طبقه اول ، طبقه دوم و طبقه سوم) می باشد. دارای 5سینما می باشد. طبقه همکف دارای دو سینما، طبقه اول دارای دو سینما و طبقه دوم دارای یک سینما می باشد. دارای سه برش می باشد. دارای سایت پلان، پلان ستون گذاری و پلان تیرریزی هم می باشد.
علاوه بر نقشه ها نیز دارای 4شیت فتوشاپ با فرمت PSD می باشد که هزینه شیت ها نیز 10.000 تومان می باشد. که در صورت تمایل می توانید آنها را نیز خریداری کنید.

چکیده
مقدمه 1
فصل اول:طرح مسئله 2
1-1-طرح مسئله 3
2-1-روش اجرای طرح 4
3-1-روش تحقیق 4
4-1-اهداف پروژه 4
5-1-محل اجرای طرح 5
6-1-دلایل انتخاب سایت 5
فصل دوم:تاریخچه سینما 6
1-2-تاریخچه صنعت نمایش تصویر متحرک 7
1-1-2-اتاق تاریک 7
2-1-2-پانوراما 8
2-2-تصویر متحرک 9
3-2-سالن های نمایش 11
4-2-سینماتوگراف 11
5-2-سیستم سینه راما، پرده عریض، فیلم سه بعدی 12
6-2-هنرهای نمایشی در ایران 13
7-2-چگونگی پیدایش سینما در ایران 13
8-2-نخستین مدرسه سینمایی و فیلم برداری در ایران 14
9-2-اولین تجربه در سینمای ایران 14
10-2-نخستین سالن سینما در ایران 16
1-10-2-افتتاح نخستین سینمای دائمی 17
2-10-2-دومین سینمای دائمی پایتخت 18
11-2-تولید فیلم ایرانی 18
12-2-داوود موشه لازار و تأسیس سینمای ناطق 18
13-2-نمایش نخستین فیلم رنگی 19
14-2-آغاز کار دوبله ایران 19
15-2-سینمای ایران، سینمای با هویت 20
16-2-سینماهای تهران، سقوط آزاد 20
17-2-سینمای بعد از انقلاب 21
18-2-وضعیت سالن های سینما در فاصله سالهای 1360تا 1375 23
19-2-کلیه یادگارهای 100 ساله سینمای ایران 27
20-2-گذشته چراغ راه آینده 28
21-2 گزارشی از فعالیت های موزه سینما 29
22-2-در موزه چه می گذرد؟ 29
23-2-تکنیک سینما 30
24-2-انواع متداول فیلم 30
25-2-سیستم های نمایش فیلم 31
1-25-2-نمایش مستقیم 31
2-25-2-نمایش غیر مستقیم یا آیینه ای 31
3-25-2-نمایش از پشت 31
26-2-در مسیر رسیدن به مجموعه سینمایی 32
فصل سوم:بررسی نمونه های موردی 33
1-3-بررسی نمونه های داخلی 34
1-1-3-سینما پردیس ملت 34
2-1-3-سینما آزادی 40
3-1-3-مجموعه سینمایی منطقه18 43
4-1-3-سینما فرهنگ 45
5-1-3-سینما ایران 46
2-3-بررسی نمونه های خارجی 47
1-2-3-سینما(UFA) 47
2-2-3-سینما آی مکس 52
فصل چهارم:استانداردها و ضوابط طراحی 56
1-4-تعاریف پایه 57
1-1-4-سیستم نمایش نرمال 57
2-1-4-سیستم نمایش اسکوپ 57
3-1-4-سطح سرانه 57
4-1-4-حجم سرانه 57
5-1-4-زوایای تابش 57
2-4-فضاهای تشکیل دهنده سینما 57
1-2-4-سالن نمایش 58
1-1-2-4-فواصل دید 58
2-1-2-4-زوایای دید 58
3-4-2-4-صندلی تماشاگران 59
1-3-1-2-4-شرایط صندلی های چرخدار برای معلولین 63
4-1-2-4-راهروی سالن نمایش 64
5-1-2-4-ورودی ها و خروجی های سالن نمایش 68
6-1-2-4-مشخصات پرده نمایش 73
2-2-4-سالن انتظار 79
3-2-4-اتاق پروژکتور 82
1-3-2-4-منابع نور در پروژکتور 83
2-3-2-4-شیر آب اتاق پروژکتور 83
3-3-2-4-ایمنی در اتاق پروژکتور 84
4-3-2-4-ممنوعیت در اتاق پروژکتور 84
5-3-2-4-صدا بندی اتاق پروژکتور 85
4-2-4-ورودی سینما 86
5-2-4-گیشه بلیط فروشی 87
6-2-4-سرویس های بهداشتی 88
7-2-4-فضاهای ارتباطی 90
8-2-4-پله 93
9-2-4-پارکینگ 96
10-2-4-انبار و اتاق تأسیسات 97
11-2-4-تأسیسات حرارتی و برودتی و تهویه 99
12-2-4-تأسیسات برق و روشنایی سالن 100
13-2-4-تأسیسات آکوستیک و الکتروآکوستیک 102
فصل پنجم:مبانی نظری معماری 106
1-5-مقدمه 107
2-5-مبانی نظری 107
3-5-مبانی نظری عام معمار یا طراح در یک طرح 108
4-5-سینما و معماری 109
1-4-5-ادراک 109
2-4-5-اجرا 109
3-4-5-نمایش 109
5-5-سینما هنر هفتم 110
6-5-سینما در یک نگاه 111
7-5-سینما از نظر مکانی 111
8-5-سینما از نظر فضایی 111
9-5-سینما از نظر زمانی 111
10-5-سینما در آغاز 112
11-5-مخاطبین سینما 113
12-5-سبک معماری 113
1-12-5-سبک مدرنیسم 114
فصل ششم:اقلیم و تحلیل سایت 117
1-6-استان تهران 118
2-6-دمای هوا 118
3-6-نم نسبی 121
4-6-برف و یخبندان 121
5-6-باد 122
6-6-تابش 122
7-6-طول و عرض جغرافیایی 123
8-6-ارتفاع از سطح دریا 123
9-6-شیب زمین 123
10-6-جمعیت 123
11-6-نژاد 124
12-6-زبان 124
13-6-مذهب 124
14-6-عرضهای جغرافیایی و ارتباط آنها با شهرهای ایران 125
15-6-موقعیت و زوایای تابش خورشید 126
16-6-مشخصات اقلیمی تهران 127
17-6-جهت ساختمان در رابطه با اقلیم 127
18-6-معرفی اجمالی منطقه شش تهران 128
19-6-تاریخچه و نجوه شکل گیری منطقه شش تهران 128
20-6-تحلیل سایت 132
1-20-6-ارتباطات و دسترسی ها 132
2-20-6-مسیرهای دسترسی سواره و پیاده 133
3-20-6-همجواری ها 137
4-20-6-جهت تابش و باد 139
5-20-6-پوشش گیاهی 140
6-20-6-شیب زمین 140
7-20-6-راه منتخب برای دسترسی 141
فصل ششم:روند طراحی 142
1-7-توصیه های طراحی 143
1-1-7-همجواری ها 143
2-1-7-همجواری های مخاطره آمیز یا نا مطلوب 143
3-1-7-همجواری با مجموعه های فرهنگی و هنری 144
4-1-7-احداث سینما در یک مجتمع 144
5-1-7-نمای سینما 145
6-1-7-نکات ایمنی 146
7-1-7-پژواک 147
8-1-7-نوفه 148
2-7-هدف طراحی 149
3-7-تفکرات طرح 149
4-7-برنامه فیزیکی 150
5-7-عناصر و زیر مجموعه های موجود 150
1-5-7-سینما 150
2-5-7-تئاتر 152
3-5-7-فرهنگی و آموزشی 152
4-5-7-اداری 153
5-5-7-خدماتی و رفاهی 154
6-5-7-تجاری 155
7-5-7-تأسیسات و انبار 156
6-7-روند طراحی و شکل گیری مجموعه 157
1-6-7-روش طراحی 157
2-6-7-اهداف طراحی 157
3-6-7-ایده اصلی طرح 158
4-6-7-سازه طرح 158
5-6-7-سلسله مراتب فضایی 159
6-6-7-دیاگرام های ارتباط فضایی 161
منابع و مأخذ

چکـــــــیده
با توجه به عملکرد مجموعه های سینمایی در راستای اهداف اجرائی، بار فرهنگی ویژه ای به طراحی می بخشد. دستیابی به مجموعة مناسبی که می تواند از بخش های کالبدی این مرکز در جهت انتشار و دستیابی به پیشرفت های جهان امروز از طریق تکنولوژی الکترونیک را فراهم کند. بنایی شاخص،هماهنگ، نمادی از فناوری نو و اهداف مترقی اجتماعی می باشد که افق های توسعة این زمینه را روشن می کند.
طراحی یک فضای شهری با توجّه به خلأ ناشی از مراکز جمعی _فرهنگی در فضای جدید شهری و برآورده کردن نیاز معماری سینمایی برای ارتباط بیشتر مردم در فضای سینمایی است. چرا که آندره بازن منتقد فرانسوی می گوید«: فیلم پنجره ای است رو به جهان.»
معیار های این طرح عبارتند از:
_ ارزش های طرح از نظر مفاهیم معماری معاصر از جمله ماندگاری و خلاقیت.
_ انطباق بهینه و صحیح فضاها و پیشرفت تکنولوژی.
_ استقرار مناسب در سایت و ارتباط با بیرون.
_ سازگاری با محیط.
ویژگی های طرح:
_خلاقیت در اراية فرم و ایجاد فضا.
_پاسخگویی به عملکردها و خلق فضاهای عملکردی جدید در رابطه با موضوع.
_بکارگیری رسانه های امروزی در معماری.
به خاطر پاسخگویی به ایده های فکری و برنامه های فیزیکی، فرمی سیال و رونده ایجاد شده حس حرکت را القا می کند. مجموعه با برقراری ارتباط بین فضای معماری و مردم، فضایی زنده و پویا را شکل می دهد که با ایجاد ارتباط بصری مناسب به یک فضای متنوع شهری دست می یابیم.
این فضا در جهت رشد و ارتقاء فرهنگی در راستای کمال معنوی کمک می کند یافته های حاصل از بخش شناخت از جهات راهبردی و کاربردی مبنای بخش طراحی قرار گرفته است. بر مبنای این یافته ها در چهارچوب مبانی نظری اهداف طرح و اصول و معیارهای طراحی تدوین گرفته است.

مطالعات سینما 170ص
این مطالعات خیلی کامل و مرتب همراه با عکس می باشد.
این مطالعات دارای نقشه نیز می باشد.
خرید مطالعات : 17.000 تومان

خرید نقشه: 25.000 تومان
توضیحات نقشه : این نقشه دارای 5 پلان (زیر زمین،همکف،طبقه اول ، طبقه دوم و طبقه سوم) می باشد. دارای 5سینما می باشد. طبقه همکف دارای دو سینما، طبقه اول دارای دو سینما و طبقه دوم دارای یک سینما می باشد. دارای سه برش می باشد. دارای سایت پلان، پلان ستون گذاری و پلان تیرریزی هم می باشد.
علاوه بر نقشه ها نیز دارای 4شیت فتوشاپ با فرمت PSD می باشد که هزینه شیت ها نیز 10.000 تومان می باشد. که در صورت تمایل می توانید آنها را نیز خریداری کنید.

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image