مطالعات طراحی فضای شهری با رویکرد گردشگری 90ص

مطالعات طراحی فضای شهری با رویکرد گردشگری 90ص
(نمونه موردی دهکده تفریحی گردشگری گاوازنگ)
قیمت : 10.000 تومان

چکیده 1
فصل اول: 2
کلیات(پروپزال) 2
مقدمه: 3
بیان مسئله 4
اهمیت مساله 4
ضرورت انجام تحقیق 5
اهداف پژوهش 6
سوالات و فرضیه ها 6
واژه های کلیدی 6
طراحی شهری: 6
فضای شهری: 6
گردشگری: 7
فصل دوم: 8
مبانی نظری 8
تعاریف و مفاهیم اولیه: 9
تعریف فضای شهری: 9
طراحی شهری: 10
شکل شهر: 11
جهانگردی: 11
الف) تعریف جهانگردی خارجی : 12
ب) تعریف جهانگردی داخلی: 12
تعریف گردشگری: 13
گردشگری داخلی (یا بومی): 13
گردشگری خارجی (یا بین المللی): 13
معنای لغوی گردشگری : 13
ابعاد مختلف گردشگری: 14
انواع گردشگری : 14
گردشگری فرهنگی و تاریخی : 14
گردشگری ماجراجویانه: 14
گردشگری ورزشی : 15
گردشگری درمانی : 15
گردشگری انبوه یا تفریحی: 15
گردشگری فوستالژیک: 15
گردشگری روستایی: 16
1.فرهنگ مردم بومی 16
گردشگری قومی: 16
گردشگری شهری: 17
گردشگری مبتنی بر کسب و کار: 17
گردشگری مذهبی: 17
گردشگری مبتنی بر رویدادها : 17
طبیعت گردی: 18
گردشگری الکترونیک: 18
عناصر چهارگانه گردشگری: 18
ارکان صنعت گردشگری: 19
استراحتگاه : 19
بناهای تاریخی : 20
مهمانخانه های بین المللی : 20
تسهیلات فرهنگی و تفریحی : 21
خدمات جاده ای : 22
خدمات حمل و نقل : 22
الگو های گردشگری : 22
رویکرد های گوناگون در صنعت گردشگری: 24
عوامل موثر در توسعه گردشگری: 25
اهمیت صنعت گردشگری: 26
مفهوم اوقات فراغت: 27
دسته بندی اوقات فراغت: 27
توریسم: 28
تعریف صنعت توریسم: 29
مزایای توریسم: 29
اهمیت صنعت توریسم: 29
نظریه های گردشگری: 30
برخی از منشورها و قطعنامه های گردشگری: 31
منشور توریسم مصوب نوامبر 1976-ایکوموس : 31
مقدمه : 31
1-موضوع اساسی : 32
مبنای عملی: 33
با تکیه بر توضیحات فوق: 33
بیانیه مکزیکوسیتی 1999- ایکوموس: 34
پیشینه و تاریخچه گردشگری: 35
ماهیت و فلسفه گردشگری : 35
تاریخچه گردشگری : 36
عهد باستان: 36
جهانگردی در دوره جدید : 37
قرون وسطی : 38
رنسانس : 39
انقلاب صنعتی : 40
پیشینه تاریخی گردشگری در ایران : 40
قبل از اسلام : 40
آغاز اسلام تا دوره صفویه : 41
دوران صفویه : 42
دوران قاجاریه : 42
دوران پهلوی تاکنون و شکل گیری صنعت گردشگری : 43
تعریف مدل تحلیل SWOT: 44
آثار صنعت گردشگری: 47
اثرات اقتصادی گردشگری: 47
اثرات اجتماعی گردشگری: 48
اثرات فرهنگی گردشگری: 49
اثرات زیست محیطی گردشگری: 50
موانع اصلی توسعه صنعت گردشگری در ایران : 51
1.تبلیغات منفی علیه ایران: 51
2.فقدان برنامه ریزی و استراتژی: 51
3.وضیعت نامناسب بازاریابی و تبلیغات گردشگری : 51
4.فقدان نیروی انسانی کارآزموده و متخصص: 51
5.عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری: 52
6.ضرورت شناخت ظرفیتها و مناطق گردشگری: 52
7.تدوین استاندارد ها و ظوابط فنی: 52
8.حظور دستگاهها ی موازی در تشکیلات گردشگری : 52
9.جاذبه های دست ساز و مصنوعی: 52
10.فقدان پرواز مستقیم به مقصد: 52
11.مکانیزاسیون و فناوری : 53
12.عدم پیوستگی و یکپارچگی خدمات: 53
13.سایر موانع از جمله: 53
بررسی عوامل تاثیرگذار در توسعه ی گردشگری ایران: 53
عوامل نقش آفرین در درجه تاثیرگذاری گردشگری بر اقتصاد ملی: 55
نقش خانواده به عنوان بخش اصلی گردشگری: 57
نقش طراحان شهری در توسعه گردشگری : 59
نقش طراحان شهری در تامین امکانات سکونتی برای گردشگران : 59
نقش طراحان شهری در تامین امکانات غذایی برای گردشگران : 59
نقش طراحان شهری در تامین امکانات و وسایل حمل و نقل برای گردشگران : 59
نقش طراحان شهری در ایجاد امکانات ارتباطی و اطلاع رسانی برای گردشگران : 60
چشم انداز آینده صنعت گردشگری در ایران: 61
بررسی تجارب خارجی: 61
1. شهرک گردشگری سان سیتی 61
2. مجتمع اقامتی و فراغتی لیک تاهو 63
3.آفاموسا 63
تجارب داخلی: 64
معماری روستا: 65
جاذبه های گردشگری روستا: 66
فصل سوم: 67
بررسی وضع موجود 67
سنجش وضعیت محدوده گردشگری گاوازنگ 68
سنجش حوزه راهبردی 68
سنجش وضعیت حوزه مورد مداخله مستقیم 68
بررسی ویژگی های تاریخی و محیط اجتماعی 68
ب – بررسی محیط اجتماعی 69
نمودار 70
نمودار 71
-بارندگی سالانه 74
باد 74
بررسی ساختار عملکرد فعالیت 75
الف- کاربری اراضی: 75
ب- مالکیت اراضی 76
ج- تاسیسات و تجهیزات شهری 76
د- نظام فعالیت و تجربه فضاهای همگانی 77
بررسی ویژگی های زیبا شناختی 78
الف) نظام فرم کالبدی 78
فصل چهارم 80
مشکلات محدوده 81
نقاط ضعف: 82
نقاط قوت: 82
تهدیدها: 82
فرصتها: 83
بررسی برنامه ها، پیشنهادات نهادها و دستگاههای دولتی 83
سازمان همیاری شهرداری ها: 84
به طور کلی توسعه در گاوازنگ می بایست: 85
راهبردهای خرد 85
طراحی مفهومی 86
الف) سناریو حداقل 86
ب)سناریو میانی: 87
ج)سناریو حداکثر 88
ارزیابی و انتخاب بهترین گزینه 89
نتیجه گیری 90
فصل پنجم 91
پیوست ها: 91
مطالعات طراحی فضای شهری با رویکرد گردشگری 90ص
(نمونه موردی دهکده تفریحی گردشگری گاوازنگ)
قیمت : 10.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image