مطالعات فرهنگسرا 130ص

مطالعات فرهنگسرا 130ص
قیمت : 13.000 تومان

همراه این مطالعات یک فایل 24 صفحه ای که مربوطه به برنامه فیزیکی و استانداردها می باشد نیز ارسال می شود.

چکیده 1
فصل اول
آشنایی با فرهنگسرا
1-1- مقدمه 5
1-2- فرهنگسرا (cultural center)
1-3- پیشینه مراکز فرهنگی 9
1-4- فرهنگ 10
1-4-1- تعریف فرهنگ
1-4-2- سیاست فرهنگی سنتی 12
1-5- لزوم ایجاد مراکز فرهنگی 13
1-5-1- خود آگاهی فرهنگی 13
1-5-2- زمینه های فرهنگی 14
1-5-3- آگاهی یافتن به محیط زیست 14
1-5-4- شرکت در ایجاد محیط زیست فرهنگی 15
1-5-5- شکلهای جدید فرهنگی 15
1-5-6- مفاهیم سیاست فرهنگی در ایران 16
1-5-7- گسترش فرهنگ 18
1-5-8- استفاده از اوقات فراغت 18
1-6- فراغت 20
1-6-1- اوقات فراغت 20
1-6-2- طبقه بندی اوقات فراغت20
1-6-3- کار کردهای اوقات فراغت21
1-6-4- برخی آثار و نتایج اوقات فراغت 22
1-6-5- عوامل موثر در برنامه ریزی فراغت 23
1-6-6- نکات مورد توجه در ایجاد فضای فراغتی 24
1-6-7- فراغت، گردشگری و فرهنگ 25
1-7- نمونه های گوناگون وقت گذرانی 25
1-8- نظاره و تماشا 26
1-9- فعالیت های صحنه ای 28
1-10- نگارش 29
1-11- اهمیت تاسیسات فرهنگی – اجتماعی 29
1-12- ضرورت مجموعه های فرهنگی 30
1-13- تقسیم بندی فضاهای فرهنگی شهر 30
1-14- تقسیم بندی فرهنگسراها 32
فصل دوم
ماهیت فرهنگسرا
2-1- حوزه های فعالیت مجموعه 35
2-1-1- بخش آموزشی 35
2-1-1-1- کانون هنرهای تجسمی 36
2-1-1-1-1- اهداف کانون هنرهای تجسمی 36
2-1-1-2 کانون صنایع دستی 36
2-1-1-2-1- اهداف کانون صنایع دستی 37
2-1-1-3- کانون موسیقی 38
2-1-1-3-1- اهداف کانون موسیقی 38
2-1-1-4- کانون نمایش 39
2-1-2- بخش فرهنگی 41
2-1-3- بخش اداری 41
2-1-4- بخش خدماتی 41
2-2- طبقه بندی عام فضاهای اصلی و فرعی 41
3-3-1- ضوابط طراحی در گروه های فضا 42
3-3-1-1- کلاس های تئوری 42
2-2-1-2- گارگاهها 43
2-2-1-3- فضاهای موسیقی 44
2-2-1-3-1- کلاسهای موسیقی 44
2-2-1-2-2- اتاق اسباب و ادوات موسیقی 45
2-2-1-3-3- فضای تجهیزات موسیقی 45
2-2-2- ضوابط طراحی در گروه فضاها 46
2-2-2-1- کتابخانه 46
2-2-2-1-1- تسهیلات مطالعه انفرادی 47
2-2-2-1-2 مشخصات فضاهای قرائت 47
2-2-2-1-3- سایر ویژگیهای کتابخانه 47
2-2-2-1-4- مختصری درباره کتابخانه های 48
2-2-2-1-5- فضاهای عملکردی کتابخانه ها 49
2-2-2-1-6- عناصر اصلی کتابخانه 50
2-2-2-1-7 استانداردهای روشنایی 55
2-2-2-2- سالنهای اجتماعات 56
2-2-2-2-1- ضوابطی در رابطه 58
2-2-2-2-2- سالن تئاتر و اجتماعات 62
2-2-2-2-3- طراحی تالارها 68
2-2-2-2-4- نمایشگاه 71
2-2-3- مشخصات فضاهای اداری 79
2-2-3-1-ساختمان های اداری 79
2-2-3-2- مرکز کامپیوتر 79
2-2-3-3- نمازخانه 80
2-2-3-4- پارکینگ 80
2-2-3-5- پله و آسانسور 81
2-3- تفکیک و توزیع فضاها در طبقات 81
2-4- شرایط محیطی 81
2-5- امنیت و حفاظت فرهنگسرا 82
2-6- ضوابط فنی و اجرایی 83
2-6-1- سازه 83
2-6-1-1- ویژگی سازه سالنهای نمایش 83
2-6-1-2- بررسی مصالح 83
2-6-2- ایمنی از حریق 84
2-6-2-1- نکات ویژه ایمنی از حریق 84
2-6-2-2- سایر مقررات ایمنی از حریق 85
2-6-3- تاسیسات 87
2-6-3-1- گرمایش و تهویه مطبوع 87
2-6-3-2- روشنایی 88
2-6-3-3- فاضلاب 88
2-6-3-4- آکوستیک تالارها 89
2-6-3-4-1- کاواک: (رزوناتر) 89
2-6-3-4-3- آکوستیک در تالار کنفرانس 90
2-6-3-4-3- آکوستیک در تالار کنسرت 90
فصل سوم
معرفی نمونه های مشابه
3-1- فرهنگسرای دانشجو 92
3-2- فرهنگسرای هنر 93
3-3- مجموعه فرهنگی امام رضا (ع) 94
3-4- فرهنگسرای خاوران (جوان) 97
3-5- فرهنگسرای سالمند 107
3-6- فرهنگسرای تفکر 108
3-7- فرهنگسرای انقلاب 109
3-8- فرهنگسرای اندیشه 110
3-9- فرهنگسرای خانواده 111
فصل چهارم
شناخت بستر طراحی
4-1- پیشینهتاریخی شهر 114
4-2- مراحلگسترشتاریخیشهرستان 115
4-3- مکان‌هایتاریخی،فرهنگی 116
4-4- محله‌ها 117
4-5- وضعیت آب و هوایی و جغرافیایی 118
4-6- توپوگرافي و ويژگي هاي خرد اقليمي 119
4-7- محلومختصاتجغرافیاییشهرستانکرج 120
4-8- موقعیت تابش خورشید 123
4-9- سرعت و جهت باد 124
4-10- درجه حرارت ورطوبت نسبی 125
فصل پنجم
معرفی طرح پروژه
5-1- برنامه های فیزیکی و شرح کاربریها 128
5-2- سازه طرح 128
5-3- مصالح بنا 129
5-4- تجهیزات فنی و تاسيسات فرهنگسرا 129
4-5- مشخصات سایت 131
4-6- دلیل انتخاب سایت 132

منابع و ماخذ
مطالعات فرهنگسرا 130ص
قیمت : 13.000 تومان

همراه این مطالعات یک فایل 24 صفحه ای که مربوطه به برنامه فیزیکی و استانداردها می باشد نیز ارسال می شود.

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image