مطالعات مجتمع تجاری تفریحی 150ص

مطالعات مجتمع تجاری تفریحی 150ص
همراه این مطالعات یک نقشه نیز ایمیل می شود .
قیمت : 14.000 تومان

مقدمه1
علت انتخاب موضوع و لزوم ايجاد طرح3
فصل اول- تحلیل سایت و بررسی عوامل تاریخی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی5
1ـ1ـ ويژگيهاي تاريخي استان زنجان 7
1-2ـ موقعيت جغرافيائي و تقسيمات سياسي12
1ـ3- مسائل اقليمي بستر طرح 17
1ـ4ـ ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي استان 36
1-5 – تجزيه و تحليل سايت 39

فصل دوم – مبانی نظری طرح 45
2ـ1- مفهوم بازار 46
2ـ2- بررسي بازار از ديدگاه‌هاي مختلف47
2ـ3- انواع بازار 50
2ـ4ـ فضاهاي تشكيل دهنده بازار 53
2ـ5ـ وضع موجود بازارها و مقايسه آن با گذشته 58
2ـ6ـ بررسي بازار سنتي زنجان 60
2ـ7ـ بررسي و شناخت انواع بازارها و متدهاي تجارت67
2-8- ضرورت فضاي سبز 74
2-9- مفهوم فراغت ، تفريح وپارك 79
2-10- مباني طرح پيشنهادي92

فصل سوم – بررسی نمونه های داخلی و خارجی95
3ـ1 نگاهي به مراكزخريد سرپوشيده بزرگ از سال 1950 و مراحل تكامل آن 96
عنوان صفحه
3ـ2ـ معرفي و ويژگيهاي مراكز خريد 102
3-3- نمونه‌هايي از مراكز خريد و تجاري 104

فصل چهارم – برنامه فیزیکی ، ابعاد و سرانه های طرح 119
4-1- برنامه ريزي فيزيكي طرح 120
4-2- طرح سازه ساختمان134
فصل پنجم – اصول بنیادین پروژه 139
5 ـ1ـ اصول و ملاحظات اصلي در طراحي مراكز خريد 140
5- 2- اصول كلي طراحي پارك و فضاي تفريحي 147

فصل ششم – طرح پیشنهادی 151
6 – 1- نقشه ها152
6 – 2- مدل سازی 3 بعدی159
منابع و ماخذ165
مطالعات مجتمع تجاری تفریحی 150ص
همراه این مطالعات یک نقشه نیز ایمیل می شود .
قیمت : 14.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image