مطالعات مجتمع تجاری 75ص

مطالعات مجتمع تجاری 75ص
قیمت : 8.000 تومان

مقدمه
پیشگفتار

فصل اول: شرح موضوع
1-1-فضای شهری 7

فصل دوم: مبانی نظری
1-2- مبانی نظری فضا 8

فصل سوم: تحلیل موضوع
1-3-دلایل انتخاب موضوع 10
2-3-انتخاب سایت 11
3-3- شناخت شهر زنجان 11
4-3- فرهنگ و آموزش 16

فصل چهارم: مطالعات اقلیمی
1-4- موقعیت جغرافیایی استان زنجان 18
2-4- اقلیم و ویژگیهای طبیعی استان زنجان 19
3-4- مشخصات اقلیمی زنجان 22
4-4- آب و هوای استان زنجان 32

فصل پنجم : مطالعات تاریخی
1-5- گردشگری جغرافیایی (ژئوتوریسم ) 33
2-5- جاذبه های اجتماعی و فرهنگی 33
3-5- پیشینیه تاریخی بازارها 34
4-5-نقش بازارها 38
5-5- فضاهای مختلف بازار 39

فصل ششم : بررسی نمونه ها
1-6- پاساژ 43
2-6-نمونه های مجتمع تجاری تفریحی در ایران 47
1-2-6-مجتمع طلوع طلایی قشم 47
2-2-6-مجتمع تجاری نارنجستان 2 49
3-2-6-مجتمع تجاری تفریحی اریکه ایرانیان 51
4-2-6-مجتمع خلیج فارس 59
5-2-6-مشخصات کلی مجموعه خلیج فارس 59
6-2-6-مشخصات فنی مجتمع خلیج فارس 57
7-2-6-اهداف کلی مجموعه خلیج فارس 58
8-2-6-مجتمع سینمایی پردیس ملت 61
3-6-نمونه خارجی مجتمع تجاری در دنیا 61
1-3-6-مرکز خرید جواهر استانبول 61

فصل هفتم : ضوابط واستانداردها
1-7- ریز فضاهاواستانداردها 63
1-1-7-تراکم کم 65
2-1-7-تراکم متوسط 66
3-1-7-تراکم زیاد 67
4-1-7-سطح شیب دار 68
5-1-7-آسانسور 69
6-1-7-پارکینگ 70
7-1-7-فضای ورودی 71
8-1-7-راهرو 71
9-1-7-بازشوها 71
10-1-7-پله 73
11-1-7-گذرگاه ها 75
12-1-7-ویترین ها 76
13-1-7-پله برقی 79
منابع و ماخذ
مطالعات مجتمع تجاری 75ص
قیمت : 8.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image