مطالعات مجتمع سینمایی 120ص

مطالعات مجتمع سینمایی 120ص

خرید مطالعات : 12.000 تومان

 

چکیده

فصل اول : کلیات
1- مقدمه
2- تعریف طرح
3- دلایل انتخاب طرح
3-1- هدف طرح
3-2- اهمیت و ضرورت موضوع
4- معرفی زمین پروژه و محدوده طرح

فصل دوم: شناخت
بخش اول: گردآوری قوانین ونمونه ها
2-1 سیر تحول تاریخی سینما
2-1-1 پیدایش سینما
2-1-2 از شهر بازی تا قصر رویا
2-1-3 ساختمان های شگفتی آور و بنا های احساس برانگیز
2-1-4 آرت دکو، از قصر های رویایی تا قصرهای ساده و پر بازده
2-1-5 مدرنیزم و سینما
6-1-2 اکسپرسیونیزم، فیلم و معماری
2-1-7 سینمای مدرن – مفید و منزه کردن معماری
2-1-8 مجتمع های سینمایی اواخر قرن بیستم
2-1-9 سینما در قالب نهاد – موزه ها، آیمکس افلاک نما (پلنتریا / پلانتاریوم)
2-1-10 سینما در آینده
2-1-11 تاریخچه سینما در ایران
2-1-12 تفریح اشرافی
2-1-13 سینما عمومی می شود
2-1-14 رونق سینما داری
2-1-15 فیلم ناطق و افزایش سالن های نمایش
2-1-16 سینما در شهرستان ها
2-2- بررسی استانداردها وضوابط طراحی
2-2-1 بخش اول: مجتمع های نوین سینمایی
2-2-1-1 سالن های سینما
2-2-1-2 واحد های تجاری
2-2-1-3 عملکردهای خدماتی / تفریحی
2-2-1-4 عملکردهای مناسب کودکان و نوجوانان
2-2-1-5 عملکرد های ورزشی
2-2-1-6 عملکردهای فرهنگی/ نمایشگاهی
2-2-1-7 عملکرد های اداری
2-2-1-8 فضای سبز و باز
2-2-1-9 پارکینگ و تسهیلات تأسیساتی
2-2-2 بخش دوم: ضوابط طراحی سینما
2-2-2-1 مقدمه
2-2-2-2 مکان استقرار
2-2-2-3 دسترسی
2-2-2-4 آسا یش تماشا گر
2-2-2-5 معابر اطراف سینما
2-2-2-6 نمای مجتمع سینمایی
2-2-3 بخش سوم: استاندارد های سینما
2-2-3-1 سالن نمایش
2-2-3-1-1 فواصل دید
جدول 2-1 ، فواصل دید در سینما
2-2-3-1-2 صندلی تماشاگران
2-2-3-1-3 ابعاد و فواصل
جدول 2-2 ، ابعاد و فواصل صندلی ها
2-2-3-1-4 سایر مشخصات :
جدول 2-3 ، تعداد صندلی ها در هر ردیف سالن سینما
جدول 2-4 ، تعداد لازم محل برای صندلی چرخدار به نسبت ظرفیت سالن سینما
2-2-3-1-5 قوس جدیدی برای نشستن در سالن سینما
2-2-3-2 راهرو های سالن نمایش
2-2-3-2-1 مشخصات عمومی :
جدول 2-5 ، راهروهای سالن نمایش
2-2-3-2-2 سایر مشخصات :
2-2-3-3 ورودی ها و خروجی های سالن نمایش
2-2-3-3-1 مشخصات عمومی :
جدول 2-6 ، ورودی ها و خروجی های سالن نمایش
2-2-3-3-2 سایر مشخصات :
2-2-3-4 پرده نمایش فیلم
2-2-3-4-1 مشخصات عمومی :
جدول 2-7 ، تناسبات پرده در سیستم های نمایشی مختلف
2-2-3-4-2 سا یر مشخصات :
2-2-3-5 سایر ملاحظات در سالن نمایش
جدول 2-8 ، سایر ملاحظات
2-2-3-6 حجم و سرانه سالن نمایش
جدول 2-9 ، حجم و سرانه سالن نمایش
2-2-3-7 سالن انتظار
2-2-3-7-1 مشخصات عمومی
جدول 2-10 ، مشخصات عمومی سالن انتظار
2-2-3-8 اتاق پروژکتور
2-2-3-8-1 مشخصات عمومی
جدول 2-11 ، مشخصات عمومی اتاق پروژکتور
2-2-3-8-2 سایر مشخصات
2-2-3-9 ورودی سینما
جدول 2-12 ، مشخصات عمومی ورودی سینما
2-2-3-10 گیشه بلیت فروشی
2-2-3-11 سرویس های بهداشتی
2-2-3-11-1 مشخصات عمومی
جدول 2-13 ، مشخصات عمومی سرویس های بهداشتی
2-2-3-11-2 سایر مشخصات
2-2-3-12 فضای اداری
2-2-3-13 انبار و اتاق تأسیسات
2-2-3-14 فضاهای ارتباطی
2-2-3-14-1 مشخصات عمومی
جدول 2-14 ، مشخصات عمومی فضاهای ارتباطی
2-2-3-14-2 سایر مشخصات
2-2-3-15 پارکینگ های سینما
2-2-3-15-1 مشخصات عمومی
جدول 2-15 ، مشخصات عمومی پارکینگ های سینما
2-2-3-15-2 سایر مشخصات
2-2-3-16 بوفه ورستوران
2-2-4 بخش چهارم: نکات ایمنی و تجهیزات اضطراری
2-2-4-1 نکات ایمنی
2-2-4-2 سیستم برق اضطراری
2-2-5 بخش پنجم: امواج صوتی و موانع
2-2-5-1 طنین
2-2-5-2 پژواک
2-2-6 بخش ششم: اهداف طراحی آکوستیکی
2-2-6-1 وضوح صدا
2-2-6-2 افزایش انرژی صدا
2-2-6-3 عوامل موثر در زمان طنین
2-2-6-4 جذب کننده ها
2-2-6-5 یکنواختی امواج صوتی
2-2-7 بخش هفتم: تکنولوژی نمایش
2-2-7-1 سیستم های نمایش فیلم
2-2-7-2 روش های نمایش فیلم
2-2-7-3 گذری بر تحول صدای فیلم
2-2-7-4 سینمای IMAX
2-2-7-5 سینمای دیجیتال
2-2-8 بررسی نیازهای سینمایی
2-2-8-1 برآورد سرانه سینما در ایران بر اساس تطبیق استانداردهای جمعیتی با تجربیات موجود
2-2-8-2 پردیس سینمایی
2-3 مطالعه و بررسی نمونه های خارجی و داخلی
2-3-1 مجموعه سینمایی UFA ، معمار: کوپ هیملبو (COOP HIMMELBLAU)
23–2 پاته سینما (PATE CINEMA)، معمار: کوئن ون ولسن (KOEN VAN VELSEN)
2-3-3 پروژه سینما آزادی ، طراحی: بابک شکوفی
2-3-4 پردیس سینمایی ملت ، معمار: رضا دانشمیر
2-2 بستر طرح
2-2-1 اقلیم
2-2-1-1 مشخصات اقلیمی استان مازندران
2-2-1-2 دما
2-2-1-3 رطوبت
2-2-1-4 میزان بارندگی
2-2-1-5 وزش باد
2-2-1-6 تابش آفتاب
2-2-1-7 جهت اسقرار ساختمان در اقلیم معتدل و مرطوب
2-2-2 تحلیل سایت
2-2-2-1 همسایگی
2-2-2-2 دسترسی ها
2-2-2-3 چشم انداز
2-2-3 گونه شناسی الگوی معماری منطقه

فصل سوم: فرآیند طراحی
3-1 مبانی نظری
3-1-1 ارائه ایده بنیادین طرح با توجه به کلیت و شناخت موضوع
احكام حاصل از قوانين شهري، اقليم، همجواري ها و . . .
3-1-3 نحوه تاثیر مبانی نظری بر طرح
3-2 برنامه ریزی کالبدی وتهیه طرح
3-2-1 برنامه فیزیکی مجتمع سینمایی
فضای اداری:
فضاهای اصلی (سالن های سینما):
مشخصات پرده نمایش فیلم:
فضاهای فرهنگی و آموزشی:
فضاهای خدماتی تفریحی:
فضای پشتیبانی:
زیربنای این پروژه بدون احتساب فضای عبورومرور 2420 مترمربع می باشد.

مطالعات مجتمع سینمایی 120ص

خرید مطالعات : 12.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image