مطالعات مجتمع مسکونی 100ص

مطالعات مجتمع مسکونی 100ص
این مطالعات خیلی کامل و مرتب و دارای پاورقی و بیش از 20 منبع می باشد.
قیمت : 11.000 تومان

چکیده :
مقدمه :
تاریخچه خانه :
فصل اول : جزئيات طرح پايان نامه
oمقدمه
•دلایل انتخاب موضوع
•اهداف پژوهش
•موقعيت فضايي، مكاني پروژه
•منابع پژوهش
oنتيجه گيري

فصل دوم :گونه شناسي مسكن شهري
oمقدمه
•خانه هاي تك واحدي مجزا
•خانه هاي حياط دار
•خانه هاي شهري متصل
•مجموعه هاي مسكوني بلندمرتبه
•آپارتمان هاي بادسترسي مركزي
•ساخت وسازهاي مسكوني با ارتفاع متوسط
oنتيجه گيري
فصل سوم : همسايگي ، واحد همسايگي و محله
oمقدمه
•همسايگي
•واحدهمسايگي
•مفهوم محله دربافت سنتي ايران وروند شكل گيري آن
•طراحي معماري محله
oنتيجه گيري

فصل چهارم : قواعد شكل گيري سكونت گاه شهري
oمقدمه
•دانه بندي
•ويژگي هاي توده
•ارتباط توده بافضاي پيرامون
•ويژگي هاي فضاي باز
•ويژگي هاي دسترسي ها وخيابان ها
•ويژگي هاي پاركينگ
•اختصاص قسمت هايي از زمين به مكان بازي بچه ها
•جانمايي فضاي سبز
oنتيجه گيري

فصل پنجم: نمونه شناسي مجموعه هاي مسكوني شهري
oمقدمه
گفتار اول: نمونه هاي داخل كشور
گفتار دوم : نمونه هاي خارج ازكشور
oنتيجه گيري

فصل ششم : شناخت بسترطرح
oمقدمه
گفتاراول : شناخت استان مازندران
•موقعيت جغرافيايي
•تقسيمات كشوري استان
•جمعيت
•بعد خانوار ، اشتغال و سواد در استان
گفتاردوم : شناخت شهرستان نور و بخش مركزي
•موقعيت جغرافيايي
•آب و هوا
•رودها
•كوهها
•جمعيت
•خانوار
•وضع زناشويي
•وضعيت فعاليت
•وضع سواد
•آموزش
•شناسايي منطقه ( حوزه نفوذ – عوامل غيرفيزيكي )
•تمايلات اجتماعي
•انگيزه سفر
•مناظروچشم اندازها
•دسترسيها
گفتارسوم : شناخت محدوده ي مورد نظرطراحي
•موقعیت مکانی سایت
•وسعت و ابعاد سایت
•دسترسی ها و همجواری ها ی اطراف سایت
•مناظر و چشم انداز اطراف سایت
oنتيجه گيري

فصل هفتم : مباني نظري طراحي
oمقدمه
•زيستگاههاي شهري ولزوم توجه وفضاي باز
•كيفيت فضاي باز
•طراحي واحدمسكوني ونقش فضاي باز
•تقسیمات اقلیمی ایران
•ویزگی معماری بومی مناطق معتدل ومرطوب
•اقليم استان مازندران
•ویزگی معماری استان مازندران
•نمونه معماری بومی استان مازندران
oنتيجه گيري

فصل هشتم : برنامه ريزي فيزيكي طراحي
oمقدمه
•واحدهاي مسكوني مورد نياز مجموعه
•كاربري هاي عمومي مورد نياز در داخل مجموعه
oنتيجه گيري

فصل نهم : فرآينده طراحي
oمقدمه
•شروع طراحي با ایدئوگرامهای اولیه در طراحی
•فضای تفریحی
•طراحي واحدهاي مسكوني
•كنار هم قرارگرفتن ويلاها وتشكيل محله
•جهت گيري مناسب ويلاها
•جانمايي ويلاهاي جهت دار در سايت مجموعه
•طراحي ورودي سايت
•چيدمان مجدد ويلاها درسايت
•تعيين تعدادطبقات ويلاها وفواصل مناسب آنها
•طراحي دسترسي سواره
•طراحي دسترسي پياده فضاهاي مابين ويلاها ، منظر فضاي باز عمومي وكاربري هاي مورد نيازمجموعه
oنتيجه گيري
منابع

چکیده :

نگرشها و اندیشه های معماران را می توان از طراحی خانه های آنها شناخت . به خصوص در خانه هایی که برای خود می سازند و می توان گفت معمار بر جسته ای نیست که خانه ای بر جسته نساخته باشد . خانه و معماری فراگیر ترین و در عین حال اختصاصی ترین فضای معماری در زندگی انسان همیشه چه در ایده و بیان کلامی و چه درعرصه خلق و ساخت معماری برای معماران قابل توجه بوده است.
از آنجا که طراحی خانه به دنبال خود بسیاری از ارزشها و مفاهیم نظیر فضای خصوصی ، تاثیرات فرهنگی ، روابط اعضای خانه ، اقلیم ، بنیان خانواده ، عملکرد دقیق داخلی ، روابط همسایگی و یا حتی محدودیت هایی از نظر اقتصادی و میزان زیر بنا را دارد ، اما همچنان مطرح ترین و پر حجم ترین فضای طراحی در عرصه ی شهر و روستاست .
مطالعات مجتمع مسکونی 100ص
این مطالعات خیلی کامل و مرتب و دارای پاورقی و بیش از 20 منبع می باشد.
قیمت : 11.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image