مطالعات مجتمع مسکونی 110ص

مطالعات مجتمع مسکونی 110ص
قیمت : 11.000 تومان

چکیده :
هدف
روش کار
یافته ها
نتیجه گیری
پیشگفتار:
فصل اول:شناخت موضوع
1.1- طرح موضوع و اهمیت آن 2
1.1.1- علت انتخاب موضوع 2
1.1.2- اهداف تحقیق 3
1.1.3- روش تحقیق 5
1.2- روان شناسی محیط های مسکونی 6
1.2.1- سکونتگاه چیست؟ 6
1.2.2- مسکن 6
1.3- عوامل مؤثر بر مجموعه هاي مسکوني 8
1.4- بخش اول: بررسي شكل هاي نخستين مجتمع هاي مسكوني 30
1.4.1- خانه اقوام ايران (بررسي شكل هاي نخستين مجتمع هاي مسكوني) 30
1.5- بخش دوم: خانه هاي شهري 32
1.6- بخش سوم: بررسی شاخص های اصلی مسکن اجتماعی 33
1.6.1- شاخص های اصلی طراحی مسکن اجتماعی 33
1.6.2- تپولوژی سایت (گونه استقرار بلوک های مسکونی) 33
1.6.3- بلوک های مسکونی زنجیره ای خطی 33
1.6.4- بلوک های مسکونی منفرد 34
1.6.5- بلوک های چند باله 34
1.6.6- بلوک های مسکونی با حیاط داخلی پیاده 35
1.6.7- بلوک های مسکونی ترکیبی 35
1.6.8- بلوکهای مسکونی متفرقه 35
1.6.9- مساحت زمین 36
1.6.10- جمعیت و ترکیب آن 36
1.6.11- ضریب اشتغال طبقه همکف 36
1.6.12- ضريب پاركينگ 37
1.7- فضاهای واحد مسکونی 38
1.7.1- پارکینگ 38
1.7.2- ورودی 39
1.8- فضاهای عمومی خانه(نشیمن و پذیرایی و غذاخوری) 40
1.8.1- عرصه مشترک 40
1.8.2- محل نشیمن 41
1.8.3- عرصه پذیرایی و مهمان 41
1.8.4- پذیرایی 41
1.9- فضای خصوصی خانه ها(اتاق ها) 42
1.9.1- آشپزخانه 42
1.9.2- سرویسهای بهداشتی 42
1.9.3- کمد و انبار 42
1.9.4- حیاط و بالکن 43
1.10- بررسی عوامل مؤثر در طراحی مجموعه مسکونی 43
1.10.1- ارتباط سواره و پیاده در مجموعه های مسکونی 43
1.10.2- سیستم حمل و نقل (سواره) 43
1.10.3- سیستم عابر پیاده 45
1.10.4- شیب ها و درجه بندی آنها 46
1.11- کنترل سرو صدا در مجموعه مسکونی 47
1.11.1- انتخاب سایت 47
1.12- جهت گیری ساختمان : 49
1.12.1- نور خورشید 49
1.12.2- جهت وزش باد 50
1.12.3- چشم اندازها 50
1.13- نمونه های داخلی و خارجی 51
1.13.1- نمونه هاي داخلي 51
1.13.1.1- بررسی یک نمونه در شمال تهران 51
1.13.2- نمونه های خارجی 55
1.14- چهار چوب فکری نظری طرح 65
1.14.1- مباني نظري طرح: 65
1.15- ضوابط و مقررات حاكم بر مجتمع سازي 68
1.15.1- بررسي طرح مجموعه‌هاي مسكوني 68
1.15.1.1- محل استقرار بنا 68
1.15.2- ضوابط احداث ‌بنا در جوار حياطهاي جنوبي (در قطعات جنوبي) 68
1.15.3- احداث بنا در جوار حياطهاي شمالي (در قطعات شمالي) 69
1.15.4- حياط در قطعات شرقي يا غربي 69
1.15.4.1- محل اشغال بنا و حياط در ديگر انواع قطعات 70
1.15.4.2- محل ساخت بنا در اراضي بزرگ و مجتمعسازيها 70
1.15.4.3- حداقل فضای باز 71
1.15.5- ضوابط و مقررات عمومي 72
1.15.6- تعيين تراكم ساختماني 73
1.15.7- ضوابط مربوط به پاركينگ تعداد آن 74
1.15.7.1- پاركينگ مسكوني و غير مسكوني 74
1.15.8- ساير ضوابط احداث بنا 77
1.15.8.1- نماسازي 77
1.15.8.2- هماهنگي بنا با ابنيه همجوار: 78
1.15.9- فاصله در اشكال مختلف استقرار بنا در زمين‌هاي با بيش‌از يك بلوك ساختماني 78
1.15.10- پيش‌آمدگي، بالكن‌ها و نورگيرها 79
1.15.11- فاصله در اشكال مختلف احداث بنا 80
1.16- ضوابط كلي طراحي ساختمانهاي عمومي 82
1.16.1- تعريف: 82
1.16.2- وروديها 82
1.16.3- راهرو 82
1.16.4- بازشوها (در و پنجره) 83
1.16.5- پله 84
1.16.6- سطح شيبدار 85
1.16.7- آسانسور 85
1.17- مقياس انساني 87
1.17.1- ابعاد ورودی : 87
1.17.2- تعداد بلوک ها و واحدهای هر بلوک 88
1.17.3- نسبت واحدهاي 2 خوابه، 3خوابه به تك خوابه از ديد فرهنگي 89
1.18- ايمني و امنيت در ساختمان ها 90
1.18.1- امنیت در ساختمان 90
1.18.2- سيستم‌هاي قفل كننده 91
1.18.3- سيستم هاي كليد مركزي: 91
1.19- ایمنی در مجتمعهای مسکونی 92
1.19.1- شيشه‌هاي مقاوم در برابر آتش : 93
1.19.2- زنگ هاي خطر دود: 94
1.20- بررسي آثار كالبدي و فضايي مجموعه هاي مسكوني: 95
1.20.1- ديد و چشم انداز: 95
1.20.2- پديده اشراف : 97
1.20.3- مقياس ساختمان هاي بلند در تركيب با مجموعه : 98
1.20.4- تكرار اجزاء: 99
1.20.5- اندازه اجزاء : 100
1.20.6- شکل Shape 101
تابش آفتاب : 103
منابع و ماخذ: 111
منابع
مطالعات مجتمع مسکونی 110ص
قیمت : 11.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image