مطالعات مجتمع مسکونی 115ص

مطالعات مجتمع مسکونی 115ص
قیمت : 11.000 تومان

پیشگفتار 1
مقدمه 2
فصل اول:کلیات موضوع
1-1)اهمیت و ضرورت 3
1-2)اهداف3
1-3 ) علت ایجاد مجتمع های مسکونی4
فصل دوم:مطالعات و مبانی نظری و اصول طراحی
2-1 ) تاريخچه مجتمع مسكوني 5
2-2 ) مسكن درايران 6
2- 3 ) ساختمانهاي بلند6
2 – 4 ) ساختمان بلند در زمینه شهری:7
2 – 5 ) توسعه و تکامل ساختمانهای بلند 8
2 – 6 ) مسكن و انواع آن 9
2-6-1)مسکن مستقل ویلایی 9
2-6-2)خانه های نیمه مستقل9
2-6-3 ) خانه های آپارتمانی 9
2-6-4) مجتمع های مسکونی10
2-6-5) برج 11
2-7) مسکن مطلوب چیست 11
2-8) گونه شناسی مسکن 13
2-8-1 )خانه های تک واحدی ومستقل 14
2-8-2)مجموعه مسکونی اشتراکی15
2-8-3) آپارتمان های بلند 16
2-8- 4) برج های مسکونی 16
2-8-5)مجتمع های مسکونی با ارتفاع متوسط 17
2-8-6 ) ساختمان های چندعملکردی 18
2 – 9 ) شناخت عرصه های مختلف در خانه های مسکونی18
2- 10 ) عملکرد و تجهیزات مسکن 21
2 – 10- 1 )عرصه مشترك 21
2 – 10 – 2 )عرصه والدين22
2 – 10 – 3 ) عرصه فرزندان 22
2 – 10 – 4 ) اتاق مطـــالعه23
2 – 10 – 5 )عرصه خويشاوند 23
2 – 10 -6 )عرصه مهمان 23
2 – 10 – 7 ) آشپزخانه 24
2 – 10 – 8 ) غذاخوری خانوادگی 25
2 – 10 – 9 ) فضاي ورودي و خروجي 26
2 – 10 – 10 )پارکینگ26
2 – 10 – 11 ) موتورخانه 27
2 – 10 – 12 ) ایوان 27
فصل سوم : بررسي نمونه ها
3- 1) مجتمع مسکونی 512 دستگاه28
3- 2 ) مجتمع مسکونی غدیر31
3 – 3 ) مجتمع مسکونی 624 واحدی گلبهار 34
3 – 4 ) مجتمع مسکونی ولی عصر34
3- 5 ) مجتمع پردیس38
3 – 6 ) مجموعه مسکونی نانت 42
3 – 7 ) واحدهای شیشه‌ای مکعبی در قالب ساختمان مسکونی بیروت 44
3– 8 ) مجموعه مسکونی Vicem 46

فصل چهارم : مطالعات تاريخي اجتماعي و فرهنگي
4 – 1) معماری خانه های قدیمی در ایران
4 – 1- 1) خصوصیت های معماری خانه های قدیمی 48
4 – 1- 2 ) فضاهای اقلیمی در معماری ایرانی 50
4 – 2 ) سابقه تاريخي پيدايش شهر زنجان
4 – 2 – 1 )وجه تسميه56
4-2-2 ) پيشينه57
فصل پنجم: بررسي و تحليل شرايط عمومي منطقه
5-1) معرفی شهر زنجان61
5- 2 ) ویژگی های تاریخی –فرهنگی شهر زنجان62
5-3 ) ویژگی های جغرافیایی شهر زنجان 64
5 – 3 – 1 ) طبیعت و جغرافیای طبیعی 64
5- 4 ) جمعيت استان زنجان 65
5 – 5 ) جايگاه آب و هوايي استان زنجان و توده هواهاي مؤثر بر آن 66
5 -5 -1) بارندگی 67
5-5-2 ) درجه حرارت 68
5-5-3) رطوبت نسبی68
5-5-4) یخبندان68
5-5-5) باد 69
5-5-6 ) ساعات آفتابی 69
5- 6 ) معماري در اقليم 69
5- 6 – 1 ) تاثیر اقلیم در معماری 70
5 – 6 – 2 ) تقسیمات اقلیمی در جهان 71
5- 6 – 3 ) تقسیمات اقلیمی در ایران 71
5- 6 – 4 ) تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری 73
5- 6 – 5 ) شناخت عوامل اقلیمی 73
5- 6 -6 ) تاثیر اقلیم برساختمان 76
5- 6 – 7 ) شرایط اقلیمی و خصوصیات آب و هوایی در مناطق سرد و كوهستاني86
5 – 6 – 8 ) فرم بنا 87
5-6-8-1) ساختمان های درون گرا با حیاط مرکزی88
5-6-8-2 )استفاده از ایوان و حیاط کوچک در بنا88
5-6-8-3 )پلان ، فرم بنا و نحوه قرار گیری آن88
5-6-8- 4) اتاق های کوچک با ارتفاع کم 89
5-6-8- 5) بازشوهای کوچک 89
5-6-8- 6) دیوارهای نسبتا قطور 89
5-6-8- 7) بام های مسطح89
5-6-9 ) نوع مصالح90
5-6-10 ) جهت گیری بناها در اقلیم سرد91
5-6-11) پوشش بام در اقلیم سرد 91
5-6-12 ) معابر و گذرها در اقلیم سرد 91
5-6-13 ) پوشش سطح بنا 92
فصل ششم: ضوابط و استانداردها
6- 1 )استانداردهای طراحی مجتمع مسکونی 93
6- 1- 1)دسترسی‌ها،‌ ترافیک و محل پارک94
6- 1- 2)محل استقرار ساختمان در زمين 95
6- 1- 3) نحوه پیش آمدگی ارتفاع معابر 97
6- 1- 4 ) نصاب ارتفاع و طبقات جهت نصب آسانسور 98
6- 1- 5) مجتمعهاي مسكوني‌99
6- 1- 6) ارزیابی ساختمان در برابر زلزله 102
6- 1- 7) معماری و پایداری 103
6- 2) ضوابط کلی طراحی اماکن و فضاهای مسکونی و آپارتمانی
6- 2- 1)جهت قرار گرفتن فضای داخلی پلان مسکونی106
6- 2- 2) اندازه و ابعاد107
6- 3) تعیین استاندارد تراکم مسکونی – تراکم تجاری / اداری
6- 3- 1) شاخص تراکم مسکونی 108
6-3 – 2) انواع تراکم 108
6- 3- 3) ضریب اشغال 110
6- 3- 4) ضوابط ساختماني مجتمع هاي مسکوني 112
6- 3- 5)ضوابط و مقررات تراکم و بلند مرتبه سازي 112
فصل هفتم : برنامه فيزيكي
7-1 ) نحوه محاسبه تعداد واحدها و مساحت تیپ ها 114
7- 2) جدول برنامه فیزیکی 114
فصل هشتم: روند طراحي
8- 1) ايده اوليه 115
8-2 ) انتخاب زمین برای اجرای پروژه مجموعه مسکونی116
8- 3) تحليل سايت طراحي 117
8-4 )خصوصیات و ویژگی های سایت 117
8-5) اشرافیت117
8- 6 )سیمای شهری 117
8-7 ) تهیه طرح معماری117
منابع و مآخذ 119
مطالعات مجتمع مسکونی 115ص
قیمت : 11.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image