مطالعات مرکز موسیقی 150ص

مطالعات مرکز موسیقی 150ص
خرید مطالعات : 17.000 تومان
علاوه بر مطالعات ، یک نقشه مرکز موسیقی  نیز بصورت اتوکد ضمیمه فایل می باشد که میتوانید بعد از خرید آن را نیز دانلود کنید.

مقدمه: 2
1- 1 – طرح چند سوال 5
1- 3 – روش انجام كار 6
1-4 – روش انجام پژوهش 6
فصل دوم ادبیات موضوع و چهارچوب نظری 8
2-1-مقدمه : 8
2-2- تاریخچه موسیقی: 8
2-2-1 مصريها : 8
2-2-2 سومريها : 8
2-2-3 عيلاميها : 9
2-2-4 آشوريها : 9
2-2-5 ساير ملل شرقي: 9
2-2-6 موسيقي در دورههخامنشي: 9
2-2-7 موسيقي در دوره ساساني : 9
2-2-8 موسيقي در دوره اسلامي: 10
2-3- نهضت علمي موسيقي: 10
2-4- مختصری از تاریخ موسیقی ایران 11
2-5- تعریف صوت موسیقی : 11
2-6- مشخصه های صوت از نظر موسیقی 11
2-6-1- نواک 12
2-6-2- دیرند 12
2-6-3- شدت 12
2-7- طنین ورنگ 12
2-8- موتیف ، ملودی و هارمونی به زبان ساده 12
2-9- تئوری بنیادین موسیقی 13
2-10- اجزایموسیقی 13
2-11 – تولید صدای موسیقایی 13
2-12- الفبای موسیقی 14
2-12-1- خط موسیقی 14
2-12-2 – نام نت ها 14
2-12-3- حامل 14
2-13- ریتم 15
2-13-1- ریتم در دیگر هنرها 15
2-15 – معماری موسیقی مجسم 16
2-16- ارتباط معماری و موسیقی 16
2-17- الهامات موسیقی 17
2-18- شعر در معماری 17
2-19- اشنایی با برخی مفاهیم مشترک: 18
2-19-1- ایده خلق اثر 18
2-19-2- هماهنگی در معماری ، رنگ بندی در موسیقی 18
2-19-3- تنوع و یکنواختی 18
2-19-4- وحدت، تنوع ، آشفتگی و انسجام 18
2-20- ریتم و سکون 19
2-20-1- تعریف ریتم 19
2-20-2- در معماری : 19
2-20-4- برخی تاثیرات 19
2-21- فضای موسیقی امروز 19
1- 22- پیوندها و جداییهای دو جهان معماری و موسیقی 20
2-23- موسیقی و معماری و اندوخته‏های فرهنگی 21
2-24- نگاهی به ماده معماری و موسیقی در فضای زمانی- مکانی 21
2-25- بارزمانی و مکانی شکل در معماری و موسیقی : 22
2-26- ارتباط موسیقی و معماری 23
2-27- موسیقی در بنا 23
2-28-زیباشناختی در موسیقی ایرانی 24
2-29- تقسیم بندی انواع موسیقی در ایران 25
2-29-1 -تقسیم بندی موسیقی از لحاظ جغرافیایی : 26
2-29-2- تقسیم بندی موسیقی از لحاظ تاریخی : 26
2-29-3- تقسیم بندی موسیقی از لحاظ ارزشی : 26
2-29-4- تقسیم بندی موسیقی از نظر فلسفی: 27
2-29-5 – تقسیم بندی موسیقی از لحاظ علمی : 27
2-29-6 تقسیم بندی موسیقی از لحاظ كاربردی : 28
2-29-7- تقسیم بندی موسیقی از لحاظ آموزشی : 28
2-30- طبقه بندی موسیقی كنونی ایران : 29
2-31- تعاریف : مقام ، دستگاه ، ردیف 29
2-31-1 . مقام 29
2-31-2- دستگاه 29
2-31-3. ردیف 30
2-33- انواع سازهای موسیقی 32
2-33-1- کورنت: 32
2-33-2- کُر یا هورن یا فرنچ: 32
2-33-3- ترومبون: 33
2-33-4-گیتار: 33
2-3-5- کمانچه 34
2-33-6- نی 34
2-33-6-1- نی كوتاه : 34
2-33-6-2- نی بلند 34
2-33-6-3- نی هفت بند : 35
2-33-7- عود 35
2-33-8- پیانو 36
2-33-9- رباب 36
2-33-10- تار 37
2-33-11- چنگ 38
2-33-12- سنتور 38
2-33-13- دف 39
2-33-14- سه تار 39
2-33-15- تمبک 40
2-33-16- تنبور 40
2-33-17- قانون 41
2-34- رقص سنتی 41
2-35-سماع 41
2-36- تصویر خاکی دنیای عرفان 41
2-37- صوفیان در سماع 42
2-37-1- عرفان 42
2-37-2- تصوف (یا صوفی‌گری) 43
2-37-3- شکل گیری و گسترش 43
2-38- تعاریف علمی: 43
2-38-1 صدا: 43
2-38-2- بسامد(فركانس): 43
2-38-3- فاصله: 44
2-38-4- فاصله هماهنگ و لحني: 44
2-39- صداشناسي – آشنايي مقدماتي با مفاهيم صوت شناسي 44
2-40- بلندي – ارتفاع. 45
2-41- صوت چیست؟ 46
2-42- صدا چگونه منتشر می شود؟ 46
2-43- موج صوتی 46
2-43-2 موج صوتی چیست؟ 47
2-44- مشخصات فیزیکی 47
2-45- امواج صوتی در جامدات و مایعات 47
2-46- شدت صوت 47
2-46-1- دید کلی 48
2-46-2- عوامل موثر بر شدت صوت 48
دامنه ارتعاش 48
فاصله 48
محیط انتشار 48
2-47- طنین 49
2-47-1- مفهوم طنین 49
2-47-2- طنین چگونه بوجود می‌آید؟ 49
2-48- مشخصه‌های صوت 50
ارتفاع 50
بلندی 50
2-49- توصیف صوت موسیقی 50
2-49-1- فاصله موسیقی 50
2-49-2- گام موسیقی 50
2-50- سرعت انتشار صوت 51
2-51- خواص صوت 51
2-52- شدت و دامنه امواج صوت 51
2-53- تولید صوت 52
2-54- ماورای صوت در صنعت 52
2-54-1- کاربرد ماورای صوت درتولید آلیاژها 52
2-54-2- تشخیص شکاف و حفره در فلزات: 53
2-54-3- سوراخ کردن مواد سخت: 53
2-54-4- سایر کاربردهای ماورای صوت در صنعت: 53
2-55- موسيقي درماني 54
2-55-1- موسيقي درماني چيست؟ 54
2-55-2- كاربرد موسيقي درماني 54
2-55-3- كاربرد موسيقي درماني در نارسائي هاي گفتاري 54
2-55-4- كاربرد موسيقي درماني در درمانمعلوليت هاي ارتوپدي 54
2-55-5- كاربرد موسيقي درماني در درمان سالمندان 55
2-56- اکوستیک ساختمانی 55
2-57- زمان باز آوایش (reverberation) 55
2-58- آکوستیک موجی 55
2-59- کنترل میزان ازدیاد شدت در برخورد به دیواره 55
2-60- اتاق زنده (Live room) 56
2-61- شیشه و عایق صوتی 56
2-62- آکوستیک 56
2-63- الکترو اکوستیک 57
2-64- موسیقی الکترونیک 57
2-65- استوديوي صدابرداري 57
2-66- ضبط و پخش صدا 58
2-67- ضبط 58
2-68- باز توليد 59
2-69- قالب هاي ذخيره سازي صوت 59
2-70- استوديوي صدابرداري، تجهيزات و عوامل 60
2-70-1- فرايند ضبط در استوديو 60
2-70-2- جمع بندي 60
2-71- معماري فضا براي موسيقي 61
2-71-1- آكوستيك 61
2-71-2- سالن كنسرت موسيقي 61
2-72- مباني آكوستيك تالار و فرآيند واخنش 62
2-73- پخش صوت: 62
2-74- ارتباط پخش و ميزان واخنش مناسب با فرم و سطوح معماري 63
2-75- توصيه هايي ديگر در مورد اجراي سالن 63
3-1-بررسی نمونه ها: 66
3-1-1- تئاتر شهر 66
3-1-1-1- ساختمان 66
3-1-1-2-سالن‌ها 67
3-1-1-3- ساختمان‌های مشابه 67
ساختمان 69
3-1-3 ساختمان اپرای سیدنیThe Sydney Opera House 70
3-1-4 خانه اپرای باستیل 71
3-1-7تالار کنسرت لیموژ (زنیت) 82
3-1-8- فیلارمونی لوکزامبورگ 83
3-2- بررسی جدولی نمونه ها 86
3-2-1 مقایسه مجموعه طراحی شده با تئاتر شهر 87
3-2-2 مقایسه مجموعه طراحی شده با اپرای سیدنی 87
3-2-3 مقایسه مجموعه طراحی شده با پارکو دلا – رم 87
4-1- تئاترها ومراکز هنری 89
4-2- طراحي سالن هاي نمايش 89
4-2-1- تاريخچه 89
4-2-2- سازمان 90
4-2-3- پذیرش/ بریا نمای پسشین ساختمان تئاتر 90
4-3- تالار نمایش 90
4-4- کف ها وسقف ها 91
4-5- انواع نقشه آرایش مربوط به ردیف صندلی: 91
4-6- راهروها 91
4-7- بالکن ها 91
4-8- خروجی ها 91
4-9- جلوصحنه یاپرده نمایش 92
4-10 صحنه تراست 92
4-11- استودیوی تئاتر 92
4-12- کف صحنه 92
4-13- ناحیه پشت صحنه 92
4-14- کارگاه دکور 93
4-15- کارگاه مبلمان: 93
4-16- انباروسایل موسیقی: 93
4-17- اتاق کارگردان 93
4-18- اتاق گروه موسیقی: 93
4-19- اتاق استراحت گروه 94
4-20- اتاق مطالعه : 94
4-21- اتاق مصاحبه: 94
4-22- دیواره آتش 94
4-23- قسمت اداری سالن: 94
4-24- بخشخدماتی: 94
4-25- انواع تئاتر به لحاظ كاربردي 95
4-25-1- تئاترهاي اجاره اي 95
4-25-2تئاترهاي سفارشي 95
4-25-3 تئاتر هاي تخصصي 95
4-25-4- تئاترهاي دانشگاهي 96
4-24-4-1 صحنه هاي ميداني 96
4-25-4-2- صحنه ي مخاطي 96
4-25-4-4- تئاترهاي مركزي 97
4-25-4-5- تئاترهاي پيش صحنه اي 97
4-26- عناصر فضايي 97
4-27- عناصر صحنه 98
4-28- پشت صحنه 98
4-29- بار انداز و انبار 98
4-30- فضاهاي ارتباطي پشت صحنه 99
4-31- رختكن 99
4-32- اتاق گريم 99
4-33- فضاي تمرين 99
4-34- اتاق نور و صدا 100
4-35- حجم فضا: 100
4-36- خروج راه های فرار: 100
4-37- نسبت های قسمت تماشاگران: 100
4-38- ارتفاع صندلی ها 101
4-39- سالن تماشاچيان 101
4-40- آكوستيك 102
4-41- فضاهاي عمومي 102
4-41-1- لابي 102
4-41-2- ورودي 102
4-41-3- سيركولاسيون 102
4-41-4- خروجي ها 103
4-41-5- راه پله 103
4-41-6- سرويس هاي بهداشتي 103
4-42- نور پردازي 103
4-43- انتخاب منابع نور 104
4-44- حجم سالن 104
4-45- شکل های مختلف صحنه 105
4-46- تهویه صحنه : 105
4-47- صحنه ها و فضاهای ثانویه 105
4-48- رختکن ها 105
4-49- برنامه فیزیکی طرح : 106
4-50 راهکارها جهت طراحی 110
4-51-1 روش‌های کنترل وکاهش آلودگی صوتی 110
4-50-1-1طراحی مناسب سایت پلان 110
4-50-1-2- استفاده از کاربری هایبا آسیب‌پذیری کمتر به عنوان حایل 112
4-50-1-3-طراحی مناسب درخصوصارتفاع ساختمان‌ها 112
4-50-1-4- طراحی مناسب محوطه‌سازی 112
۴-۱-طراحی محوطه سازی سایتها 112
۴-۲- نقش فضای سبز 113
۴-۳- طراحی بگونه‌ای صورت گیرد که حدکثر کاهش آلودگی صوتی را باعث شوند 113
4-50-1-5- انتخابگونه‌های گیاهی مناسب 113
4-50-1-6 رعایتنکات ترافیکی داخل سایت‌ها 113
4-50-1-7 طراحیمعماری مناسب داخلی 113
4-50-1-8عایقبندی ساختمان‌ها در برابر صوت 113
4-50-1-9استفادهاز موانع صوتی 114
5-1- تاریخچه ی کرج 116
5-2- ارتفاعات و پستی و بلندی: 116
5-3- رودخانه و نهر های موجود شهر : 116
5-4- تغییرات زاویه تابش خورشید 117
5-5- میزان وضوح دید 117
5-6- روزهای یخبندان 117
5-7- زمین شناختی : 117
5-8 جمعيت و ترکيب آن در شهر کرج: 118
5-9 زبان و گويش کرجي: 118
5-10- وضعیت آب و هوایی: 119
5-11- توپوگرافي و ويژگي هاي خرد اقليمي: 119
5-12- ويژگيهاي اقليمي: 120
5-13- خاک شناسی : 122
5-14- محله های شهر کرج 123
5-15 جایگاه در تقسیمات کشوری 123
5-16-موقعیت جغرافیایی کرج 124
6-1-انتخاب سایت : 127
6-2-معرفی سایت: 127
6-3 سایت انتخابی مجموعه 128
6-4 بررسی سایت: 130
6-5- دسترسی ها : 130
6-7شیب زمین و توپوگرافی : 131
6-8- سازمان فضایی طرح: 131
6-9- انالیز سایت از نظر باد و تابش خورشید: 133
6-10 انالیزسایت از نظر دید و منظر و صدا : 134
6-11انالیز سایت از نظر کار بری های اطراف: 135
6-12- توضیحاتی راجع به سایت طراحی شده : 138
مدارک طرح
منابع
مطالعات مرکز موسیقی 150ص

خرید مطالعات : 17.000 تومان
علاوه بر مطالعات ، یک نقشه مرکز موسیقی  نیز بصورت اتوکد ضمیمه فایل می باشد که میتوانید بعد از خرید آن را نیز دانلود کنید.

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image