مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست 115ص – شیرخوار تا 12 ساله

مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست 115ص – شیرخوار تا 12 ساله

مطالعات,رساله,نقشه,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, مطالعات
مطالعات,رساله,نقشه,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست شیرخوارگاه

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست 115ص – شیرخوار تا 12 ساله
این مطالعات دارای نقشه اتوکد فایل سه بعدی اتوکد و عکس های سه بعدی نیز می باشد.

خرید مطالعات : 14.000 تومان

خرید نقشه : 30.000 تومان

فصل اول: دلایل و اهداف پروژه
1-1 : دلایل و اهمیت انتخاب موضوع2
2-1 : بررسی آمار و وضعیت مراکز استانی3
3-1 : اهداف پروژه4
1-3-1 : موسسه زدایی5
2-3-1 :رویکرد به معماری بومی و اقلیمی5
3-3-1 : توجه و به کارگیری پتانسیل های محلی5
4-3-1 :خلق محیطی کودکانه5
4-1 : روشهای رسیدن به هدف5
5-1 : شناخت و بررسی سایت6
1-5-1 : عوامل شکل دهنده طراحی کالبد طرح6
2-5-1 : عوامل موثر در انتخاب سایت6
1-2-5-1 :بافت اجتماعی6
2-2-5-1 :بافت کالبدی7
6-1 : معرفی رو شهای موجود جهانی7
1-6-1 : دهکده های SOS7
2-6-1 :Residential care unite8
3-6-1 : شبه خانواده های بزرگ8
4-6-1 : House parent8

فصل دوم: ادبیات تحقیق
1-2 : تعریف واژه ها10
2-2 : تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست 11
1-2-2 : پيشينه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان11
2-2-2 : پيشينه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران11
3-2 : حکومت ها و پدیده بی سرپرستی12
1-3-2 : دوره صفویه12
2-3-2 : قاجاریه12
3-3-2 : عصر مشروطیت13
4-2 : حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام13
5-2 : چگونگی سرپرستی ایتام13
6-2 : پدیده بی سرپرستی و عوامل آن 14
1-6-2 : عوامل طبيعی14
2-6-2 : عوامل غير طبيعی14
7-2 :مشکلات کودکان بی سرپرست15
1-7-2 : مشکلات هویتی- شخصیتی15
2-7-2 : مشکلات اجتماعی16
8- 2 :مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی16
1-8-2 : سازمانهای ذیربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی16
9-2 :روشهای نگهداری و سرپرستی کودکان در ایران17
1-9-2 : فرزند خواندگی17
2-9-2 : امین موقت17
3-9-2 : شبه خانواده17
4-9-2 : مراکز اقامتی، مراقبتی17
10-2 : مقایسه عملکرد خانه و پرورشگاه18
1-10-2 : عملکرد خانه و پرورشگاه18
2-10-2 : ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه18
11-2: واحدهای نگهداری کودکان بی سرپرست:19
1-11-2 : شیرخوارگاه19
2-11-2 : شبانه روزی مجتمع خدماتی- حمایتی19
3-11-2 : شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی19
12-2 : خانواده و نقش های مختلف آن19
13-2 : انواع خانواده:20
1-13-2 : خانواده هسته ای:20
2-13-2 : خانواده گسترده:20
3-13-2: خانواده روستایی و عشایری:20
14-2 : کارکردهای خانواده: :20
15-2 : مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بی سرپرست:22

فصل سوم:نمونه های موردی
1-3 : انواع روشهای مراقبتی:
1-1-3 : روشهای مراقبتی رایج در دنیا:24
1-1-1-3 : خانواده های فاستر24
2-1-1-3 : شبه خانواده24
3-1-1-3 : فرزند خواندگی24
2-3 : روش های رایج و مراکز نگهداری در ایران: 24
1-2-3 : پرورشگاه های وابسته به شهرداری24
2-2-3: جمعیت خیریه فرح پهلوی24
3-2-3: انجمن های حمایت از کودکان25
3-3 : تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب:25
4-3 : سازمان هایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت می کنند عبارتند از: 25
5-3 : بررسی نمونه های موجود در جهان : 25
1-5-3 : دهکده SOS آکابا در اردن26
2-5-3 : پرورشگاه باتملی27
3-5-3 : امید دختران و پسران27
4-5-3 : خانه کودکان استون27
1-4-5-3 :اقامتگاه ها27
2-4-5-3 : خانه گروهی27
3-4-5-3 : بخش خدمات درمانی28
5-5-3 : شیرخوارگاه ANGELE28
6-3 : نمونه های فعالی در ایران28
1-6-3 : شیرخوارگاه آمنه28
2-1-6-3 :اداری28
3-1-6-3 : قرنطینه29
4-1-6-3 : بخش زرد29
5-1-6-3 :زرد پایین29
6-1-6-3 : زرد بالا30
7-1-6-3 :آبی30
8-1-6-3 :بخش قهوه ای30
7-3 : شبانه روزی شهید قدوسی30
1-7-3 : بخش خوابگاهی30
8-3 : شبانه روزی بوشهر31

فصل چهارم: شناخت كودك
1-4 :مفهوم دوران كودكي33
1-1-4 : عوامل پيدايش مفهوم دوران كودكي 33
2-4 : مراحل رشد در دوران كودكي 33
1-2-4: رشد جسماني كودك34
2-2-4 : رشد رواني كودك34
3-2-4 : ساخت فكر كودك34
4-2-4 : مراحل تحول رواني كودك35
5-2-4 : همگون سازي يا جذب و تحليل36
3-4 : مرحله تفكر پيش علمي (مرحله ادراك مستقيم 2-7 سالگي) 36
4-4 : شناخت مراحل رشد و خصوصيات جسميرفتاري كودكان 1 تا 6 سال ( پيش‏دبستاني )38
1-4-4 : خصوصيات جسميرفتاري كودكان 1 تا 2 ساله38
2-4-4 : خصوصيات جسميرفتاري كودكان 2 تا 3 ساله39
3-4-4 : خصوصيات جسميرفتاري كودكان 3 تا 4 ساله 39
4-4-4 : خصوصيات جسميرفتاري كودكان 4 تا 5 ساله 40
5-4-4 : خصوصيات جسميرفتاري كودكان 5 تا 6 ساله40
6-4-4 :مرحله عمليات عيني از 7 تا 11 سالگي41
5-4 : شکل گیری شخصیت در کودکان42
1-5-4 : اجتماع كودكان42
2-5-4 :مراحل رشد در هنر و موسیقی 43

فصل پنجم:آموزش کودکان
1-5 :تعلیم و تربیت46
1-1-5 : مفهوم تعليم و تربيت46
2-1-5: نگاهي به سير تحولي تعليم و تربيت46
3-1-5 : تعليم و تربيت در اسلام47
4-1-5 : تعليم و تربيت جديد47
5-1-5 : آموزش و تربيت كودك48
6-1-5 : نقش هنر در خودشناسي و بهداشت رواني كودكان 49
7-1-5 : هنر و نيازهاي رواني كودك50
2-5 : فعاليت هاي هنري كودكان و ويژگي هاي آن ها51
1-2-5 : ادبيات كودكان51
1-1-2-5 : تعريف ادبيات كودكان 51
2-1-2-5 : هدف ادبيات كودك51
3-1-2-5 : تأثير قصه در كودكان52
4-1-2-5 : نقش آواز خوانی و ترانه محلی 52
5-1-2-5 : نقاشي كودكان53
6-1-2-5 : چرا كودكان نقاشي مي كشند؟53
7-1-2-5 : تفسير نقاشی چيست؟53
8-1-2-5 : نقاشي كودك و هنر54
9-1-2-5 : زيبايي شناسي و تأثيرات روانی رنگ در نقاشي54

فصل ششم:کودک و معماری
1-6 :کودکان چگونه فضایی را دوست دارند؟56
1-1-6 : فضاهای مطلوب و مناسب کودکان57
2-1-6 : فضاهای جذاب کودکان58
2-6 : کیفیت فضاها59
3-6 : قواعد و معیارها61
1-3-6 : ابعاد جسمانی کودکان61
2-3-6 : اصول مکان یابی و شرایط محیطی61
4-6 : فضاها، ویژگی ها، نیازها، تجهیزات فضایی63
1-4-6 :ورودی63
2-4-6 :فضای انتظار63
3-4-6 :فضای اداری63
4-4-6 : فضای پذیرش64
5-6 :بخش های کودکان64
1-5-6 : بخش شیرخوار64
2-5-6 : بخش نوپا64
3-5-6 : بخش نوباوه65
6-6 : فضاهای بهداشتی66
7-6 : فضاهای ارتباطی66
8-6 : فضاهای خدماتی و تأسیساتی66
9-6 : آشپزخانه66
10-6 : انبار66
11-6 :موتورخانه67
1-11-6 : شوفاژ دیواری67
12-6 : فضای بازی67
13-6 : رنگ در فضای زندگی کودک67
1-13-6 : تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان68
14-6 : روش های کنترل صدا68
1-14-6 : کنترل سر و صدای داخل ساختمان69
15-6 : اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان70
16-6 : استاندارد ابزارهای بازی75
17-6 : نتیجه گیری80

فصل هفتم : شناخت بستر طرح
1-7 : شناخت بستر طرح82
1-1-7 : ساختار فرهنگی82
2-1-7 : ویژگی های فرهنگی و هنری82
3-1-7 : زبان82
4-1-7 : فولکلور یا ادبیات شفاهی83
5-1-7 : آداب و رسوم روزمره اجتماعی83
6-1-7 : آداب پذیرایی84
7-1-7 : ویژگی های فردی85
2-7 : اقلیم و هواشناسی85
1-2-7 : شناخت موقعیت طرح85
2-2-7 : وسعت شهرستان وتعداد بخشها وآبادی های شهرستان 86
3-2-7 : موقعیت جغرافیائی، سیاسی و ارتباطی شهر اردبیل87
3-7 : ویژگی های زمین شناسی اردبیل 88
1-3-7 : پوشش گیاهی88
2-3-7 : منابع آبی و هيدرولوژي 88
4-7 : جمعیت 88
1-4-7 : شمار جمعیت و خانوار 88
2-4-7 : نرخ رشد جمعیت در شهر و روستا و مقایسه آن با کل استان89
3-4-7 : سهم شهرستان اردبیل از جمعیت کل استان89
4-4-7 : تراکم جمعیت در کیلومترمربع90
5-7 : ویژگی های اقلیمی شهراردبیل90
1-5-7 : عوامل اقلیمی 90
2-5-7 : عرض جغرافیایی91
3-5-7 : ارتفاع از سطح دریا91
4-5-7 : دوری ونزدیکی به دریا91
5-5-7 : جریان های هوایی که برمنطقهاثر می گذارند 91
6-7 : عناصر اقلیمی91
1-6-7 : دما91
2-6-7 : ميانگين حداقل دماي هوا91
3-6-7 : ميانگين حداكثرهاي دما92
4-6-7 : ميانگين روزانه دما 93
5-6-7 : حداقل مطلق دماي هوا 93
5-6-7 : حداكثر مطلق دماي هوا94
6-6-7 : تغييرات فصلي دماي هوا94
7-6-7 : بارندگي95
8-6-7 : حداكثر بارندگي روزانه97
9-6-7 : رطوبت نسبی98
10-6-7 : روزهاي يخبندان98
11-6-7 : باد99
12-6-7 : وزش بادهاي شديد99
7-7 : طراحی اقلیمی101
1-7-7 : دیوار جنوبی: (نقاله مربوط به دیوار جنوبی) (جدول انرژی دما) 103
2-7-7 : دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی103
3-7-7 :دیوارهای شمالی 103
4-7-7 : دیوار شرقی و غربی 104
8-7 :جدول بيوكليماتيك(زيست اقليمي) ساختماني اردبيل 104
1-8-7 : روش گيوني 104
2-8-7 : روش اصلاح شده(تجدید نظر شده ) گیونیو مایلن105
9-7 : اصول طراحی اقلیمی106
1-9-7 : جهت گیری استقرار ساختمان106
2-9-7 : فرم ساختمان در رابطه با اقلیم 107
3-9-7 : تهویه طبیعی در رابطه با اقلیم108
10-7 : تحلیل سایت 108

فصل هشتم : برنامه فیزیکی
1-8 : فضاها114
1-1-8 :فضاهای خصوصی114
2-1-8 : فضاهای عمومی114
3-1-8 :فضاهای روباز114
4-1-8 :فضاهای جنبی و خدماتی114

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست 115ص – شیرخوار تا 12 ساله
این مطالعات دارای نقشه اتوکد فایل سه بعدی اتوکد و عکس های سه بعدی نیز می باشد.

خرید مطالعات : 14.000 تومان

خرید نقشه : 30.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image