مطالعات پایانه دریایی 260ص

مطالعات پایانه دریایی,رساله پایانه دریایی,نقشه پایانه دریایی,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, پایانه دریایی

مطالعات پایانه دریایی,رساله پایانه دریایی,نقشه پایانه دریایی,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, پایانه دریایی

مطالعات پایانه دریایی 260ص

این مطالعات دارای نقشه و 8 رندر نیز می باشد.
نقشه ها حاوی Site Plan, Plan 1, Plan 2, Section A-A, section B-B می باشد.

خرید مطالعات : 17.000 تومان


خرید نقشه : 20.000 تومان

پيشگفتار
انگيزه انتخاب موضوع
چکیده
فصل اول
سفر و توریسم
1– 1– سفر
1– 1– 1–تاریخ سفر
1– 1– 2– سفر در قرآن
1– 2–توریسم
1– 2– 1–معانی واژه
1–2–2–توریسم و دو نگرش غالب
1–2–2–1–رویکرد اقتصادی و سیاسی
1–2–2–2–دیدگاه کارکردی
1–2–3–اهمیت برنامه ریزی توریسم و توسعه پایدار
1–2–4– سفروعوامل انگیزشی
1– 2– 4– 1– انگیزه های قومی
1–2–4–2–انگیزه های هنری
1–2–4–3–انگیزه های تاریخی
1-2-4-4-انگیزه های طبیعت گرا
1–2–4–5–انگیزه های تفریحی
2–4–6–انگیزه های کاری-1
1–2-5–تجزیه و تحلیل آثار تبعی جریان گردشگری بر مقاصد توریستی
1–2–5–1–آثاراقتصادی توریسم
1–2–5–2–آثار منفی اقتصادی توریسم
1–2–5–3–تاثیرات محیطی توریسم
1–2–5–4–اثرات منفی زیست محیطی توریسم
1–2–5–5–اثار فرهنگی–اجتماعی توریسم
1–2–5–6– آثار منفی فرهنگی–اجتماعی توریسم
1–2–6–تورسم در استان گیلان
فصل دوم
گردشگري (Tourism )
2-1-اشكال گردشگري
2-2-1-بازديد كننده بومي ديدار كنندگان بين المللي
2-2-2-ديدار كننده براساس اشكال گردشگري
2-3-گردشگري در ايران
2-3-1-تنوع عوامل ومناظر طبيعي ايران
2-3-2-حوزه هاي تاريخي–فرهنگي گردشگري درايران
2-3-3-جاذبه ها وزمينه هاي هنري
فصل سوم
آب
3-1-آب و اديان
3-2-آب از ديدگاه قرآن
فصل چهارم
آشنایی با دریای خزر
4-1-آب منشأ حیات
4-2-دریای خزر
4-2-1-مشخصات فیزیکی و جغرافیایی آن
4-2-2-مرداب انزلی
4-2-3- موقعیت تاریخی و جغرافیایی دریای خزر و تاثیرات حمل و نقل دریایی در اقتصاد و بافت اجت
4-2-4- وضعیت اقتصادی دریای خزر
4-2-4-1- وضعیت و اهمیت اقتصادی ماعی شمال ایران
4-2-4-2- دریای خزر و منابع ثروت
4-2-4-3-دریای خزر و امکانات بالقوه آن
فصل پنجم
حمل ونقل دریایی
5-1-گذری بر تعریف و مفهوم پایانه
5-1-1-تعریفی که سازمان پایانه ها و حمل ونقل کشور در مورد پایانه ها ارائه میدهد
5-2-پایانه های دریایی
5-3-تاریخچه حمل و نقل دریایی
5-4-اهمیت حمل و نقل دریایی
5-5-اهمیت حمل و نقل آبی
5-6-چشم انداز آینده حمل و نقل کالا در دریای خزر
5-7-شبکه ارتباطی حمل و نقل دریایی موج
5-8-حمل و نقل دریایی و مشکلات پیرامونی
5-9-گشودن معابر دریای طلسم شده در بستر تاریخ
فصل ششم
شناخت پايانه دريايي و وسايل حمل و نقل دريايي
6-1-شناخت پايانه مسافربري دريايي
6-2-اهداف پايانه مسافربري دريايي
6-2-1-شناخت فعاليت هاي دريايي
6-2-3-مزاياي حمل و نقل دريايي
6-3-قدرت حمل شناورها
6-3-1-منظم بودن سرويس
6-3-2-ايمني
6-3-3-حمل و نقل بار دريايي
6-3-4-اجناس
6-4-وسايل ترابري دريايي
6-5-شناخت وسايل ترابري دريايي و کشتي راني
6-5-1-مشخصات فيزيکي شناورها (قسمتهاي متشکله)
6-6-تيپ شناسي
6-6-1-اصل سادگي الزامي
6-7-مسئله فرم فضاي معماري و عملکردي بهره برداري
6-8-ضرورت توسعه حمل و نقل
6-9-دسته بندي عوامل در طراحي پايانه
6-9-1-مراحل و روش طراحي سيستم پايانه اي
6-9-2-تعيين اهداف و احکام طراحي
6-9-3-معيار و ضوابط طراحي (ضوابط کلي براي ارزشيابي برنامه ريزي طراحي هاي اوليه)
6-10-مراحل طراحي پايانه
6-11-خصوصيات بين المللي بودن کشتي راني
6-12-اتحاديه کشتي راني کشورهاي اسلامي (isa)
6-12-1-اتحاديه بين المللي بنادر و لنگرگاهها (iaph)
6-12-2-اتحاديه بين المللي چراغ هاي دريايي (Iala)
فصل هفتم
گیلان و هویت تاریخی
7-1-اقوام ایران
7-2-نژاد گیل
7-3- نام گیلان
7-4- گیلان و قدمت خط
7-5-معماری گیلان
7-5-1 آشنایی با معماری گیلان
7-5-2-عوامل موثر در معماری بومی گیلان
7-5-3-عوامل طبیعی و جغرافیایی
7-5-4-عوامل اقتصادی ومعیشتی
7-5-4-1-عوامل فرهنگی و اجتماعی
7-5-5-مصالح و فنون ساختمانی
7-5-6-الگوهای معماری بومی گیلان
7-5-7-ویژگی های اصلی معماری بومی گیلان
فصل هشتم
ستان گيلان ا
8-1-مختصات استان گيلان
8-1-1-گيلان قديم
جغرافياي طبيعي گيلان 8-1-2-
8-2-رودها و منابع آبي مهم
8-3-انسان در سواحل درياي خزر(تاريخ استقرار گیلان)
8-3-1-نژاد مردمان ساكن گيلان
8-3-2-صنعت
8-3-3-صنايع دستی
8-3-4-دستبافي (نساجي سنتي)
طراحي سنتي و حصير بافي 8-3-5-نگارگري
8-3-6-گليم بافي
8-3-7-جاجيم بافي
8-4-آيين‌هاي گيلاني
8-5-شهرستان رشت
8-5-1- شهرستان لاهيجان
8-5-2-شهرستان لنگرود
8-5-3-شهرستان رودسر
8-5-4-شهرستان تالش
8-5-5-شهرستان آستارا
8-5-6-شهرستان آستانه اشرفيه
8-5-7-شهرستان رودبار
شهرستان فومن 8-5-8-
8-5-9-شهرستان صومعه سرا
8-5-10-بندر انزلي
فصل نهم
گیلان و جغرافیا
9-1- جغرافیای طبیعی و اقلیمی گیلان
9-1-1- مساحت و موقعیت استان گیلان
9-1-2- ناهمواریهای استان گیلان
9-1-3-ارتفاعات گیلان
9-1-4-آب و هوای استان گیلان
9-2- گونه های آب وهوایی استان گیلان
9-2-1- در استان گیلان حضور سه نوع آب و هوا قابل تشخیص است
9-2-2- سه جریان هوایی منطقه ای که موجب بارش در گیلان می شوند
9-2-3- خاک های گیلان
9-3- جغرافیای انسانی استان گیلان
9-3-1- جمعیت استان گیلان
9-3-2- فعالیتهای اقتصادی در استان گیلان
فصل دهم
تاریخ انزلی
10-1- پیدایش انزلی
10-2-سطح انزلی به تفکیک نوع خاکی
10-2-1- بندر انزلی و توسعه
10-2-2- وجه تسمیه انزلی
10-3- نقش انزلی در تاریخ نوین گیلان
10-3-1-جاذبه های گردشگری در بندر انزلی
10-3-2- جاذبه های طبیعی
10-3-3- جاذبه تاریخی و یادمانی
10-3-4- جاذبه های زیارتی
10-3-5- جاذبه های اقتصادی
10-4-بررسی ظرفیهای پذیرش توریست در بندر انزلی
فصل یاز دهم
جغرافیای طبیعی و اقلیمی بندر انزلی
11-1-موقعیت استانی بندر انزلی
11-1-1-خصوصیات اقلیمی شهرستان بندر انزلی
11-1-2-بارندگی
11-1-3-رطوبت
11-1-4- درجه حرارت
11-1-5- باد
11-1-6- باد در باورداشت مردم
11-1-7خصوصیات تابش
11-2- طبقه بندی اقلیمی
11-2-1-ویژگی اقلیمی احساس آسایش
11-3-زمین شناسی و ساختار بندر انزلی

فصل دواز دهم
بندر انزلي
ساختارهای اجتماعی اقتصادی در(بندر انزلی)
12-1-ساختارهای اجتماعی در (بندر انزلی)
12-1-1-جمعیت در بندر انزلی
12-1-2-ترکیب سنی و نسبت جنسی
12-1-2-نیروی انسانی و اشتغال و جمعیت فعال اقتصادی
12-2-ساختارهای اقتصادی بندرانزلی
12-2-1-تولیدات گیاهی و جانوری
12-2-2-معادن و صنایع
12-2-3-صنایع دستی
12-2-4-بندرگاه و گمرک
12-2-5-گردشگری
12-3-اقتصادي بندر انزلي
12-3-1-ويژگي هاي عمومي شهرستان بندر انزلي
12-4-ويژگي اقتصادي و نقش بندر انزلي در عملكرد بنادر كشور
12-5-صادرات
12-6-عملكرد مالي و بيلان سالانه بندر انزلي
12-7-بررسي اقتصادي كشورهاي همسايه و همجوار درياي خزر
12-7-1-فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي
12-8-كشورهاي مستقل مشترك المنافع (cis)
12-8-1-جمهوري آذربايجان
12-8-2-روسيه
12-8-3-جمهوري تركمنستان
12-8-4-جمهوري قزاقستان
12-9تحولات اقتصادي ايران و بازرگاني خارجي در سالهاي اخير
12-9-1-مبادلات بازرگاني ايران و سهم كشورهاي همسايه در درياي خزر
12-10-شناخت مبادي و مقاصد
12-11-شبكه هاي ارتباطي دريائي
12-11- 1 -پيش بيني آينده
12-12-تاريخچه راههاي ارتباط
12-12-1-انسان و راه
12-12-2-ايران باستان و حرکت
12-12-3-اروپا و ابتداي تکاپو
12-13-انسان و راه آبي
12-14-ايران و توسعه مسيرهاي دريايي
12-14-1-تاريخ کشتيراني و حمل و نقل دريايي ايرانيان
فصل سیز دهم
بررسي نمونه هاي موجود در ايران
13-1-کارخانه کشتي سازي
13-2-بندر نوشهر
13-2-1-تاريخچه بندر نوشهر
13-2-2-ويژگي هاي بندر نوشهر
13-2-3-محوطه هاي بندري
13-3-بندر شهيد رجايي
13-4-بندر شهيد باهنر
13-5-بندر خرمشهر
13-6-بررسی نمونه های خارجی
13-7-1-ميدان نبرد
13-7-2-پیچیدگی
13-7-3-بي بازگشت
13-7-4-ارتباط
13-8-ترمينال مسافر بري harumi وtokyo / اثر ua &minoru takeyama
13-9-پايانه ساکاي ميناتوشي
13-10-شبيه سازي دريايي روتردام ، هلند 1995
نورمن فاستروشرکا
فصل چهار دهم
الگوهای طراحی
14-1-مقدمه
14-1-1-بنادر و نظریه انتقال به خارج شهر
14-2-ترمینالها و ملزومات طراحی
14-3-عنصر عمده در ترمینال مسافربری دریایی
14-3-1-نقش یکسری از ترمینال
14-3-2-سطوح عملکرد و فعالیتهای وابسته در ترمینال
14-3-3-الگوی نموداری ترمینال مسافربری
14-3-4-ورودی ها وخروجی ها
14-3-5-پارکینگ ها
14-3-6- محوطه سازی سایت
14-3-7-فضاهای مورد نیاز برای طی مسیر مسافران
14-3-8- فضاهای خدماتی رفاهی مسافران
14-3-9-فضاهای مکمل فضاهای رفاهی
14-3-10-بخش تسهیلات شهروندان
14-3-11- بخش اداری
14-3-12-عرشه مسافری و بار
14-3-13- فضاهای انتظامی
4-3-14-تاًسیسات
14-4-محوطه اسکله
14-5-اساس طراحی پایانه
14-6- حوره بندی فضاهای پایانه دریایی مسافر
14-6-1- حوزه خدمات اداری
14-6-2- حوزه خدمات مسافری
14-6-3-حوزه خدمات رفاهی
14-6-4-حوزه خدمات باری
14-6-5-حوزه خدمات فنی و مهندسی
14-6-6-حوزه خدمات ایمنی و اضطراری
فصل پانز دهم
توجيه طرح
15-1-روند طراحي
15-2-تنديس گري با نور
15-3-بيان طراحي
15-3-1-کانسپت طرح
15-3-2-نماددايره و کره
15-3-3-نماد مربع
15-4-سازه ومصالح
15-5-تأسيسات
15-5-1-تأسيسات الكتريكي
15-5-2-سيستم برق مركزي
15-5-3-سيستم هاي ارتباطي
15-5-4-جمع آوري آبهاي سطحي
15-5-5-شبكة آب و فاضلاب
15-6- تحلیل سایت
15-6-1-وضع موجود
15-6-2-اسكله ها
15-6-3-تجهيزات
15-6-4-معابر و انبارهاي باز
15-7-ساختمان ها
15-8-موقعيت طرح
15-9-دسترسي به سايت
15-9-1-مجاورتها
15-9-2-وزش باد
15-9-3-شيب و توپوگرافي
15-9-4-ديد و منظر
15-10- برنامه فیزیکی
فهرست منابع و مأخذ

چکيده
همانگونه که مي دانيم تحول، خلق و نوآوري از کارهاي بشر است. انسان خلاق با ايجاد شرايط نوين و بهينه همواره مي کوشد تا بستر را در راه سعادت و نيل به آرزوهايش هموار سازد و رشد و تکامل خود را در اين راستا موجب شود.
انسان امروزي با استفاده از تکنولوژي و صنعت که محصول خود اوست و پيشرفتهاي لحظه اي آن در اين وادي ، مي کوشد تا بر دنياي محيط خود فائق آيد و نقش خود را بر اين کره خاکي بيش از پيش نمايان سازد. بدين جهت در پي راه حل مطمئن و صريحي در رفع نيازهاي روحاني و جسماني خود،همواره در تلاش است.
وظيفه متعهدانه معمار نيز هموار ساختن مسير حرکت و سوق دادن انسانها بر حسب گرايشاتشان به سکون و آرامش در ضمن پويائي و تحرک ميباشد.
مسافرت و جهانگردي به عنوان بزرگترين و متنوع ترين صنعت در دنياي امروز به عنوان منبع در آمد و اشتغال و توسعه زير بنايي کشورها به خصوص کشورهاي درحال توسعه به شمار مي رود و مسيرهاي آبي به عنوان يکي از امن ترين و مفرح ترين گزينه هاي حمل و نقل و مسافرت همواره مطرح بوده است.
پايانه ها به عنوان ورود و خروج شهر در زمره بناهاي چند منظوره اي قرار دارند که نقش کارکردي قابل توجهي در خدمات رساني به مسافران ، همراهان آنها و ساير شهروندان خواهند داشت.
به لحاظ متفاوت بودن نوع سفر دريايي و تنوع کمتر ساعات حرکت کشتي ها ، حرکت آرام آن ها بر روي آب و … نسبت به سفرهاي جاده اي يا هوايي ، ما با جوي آرامتر در پايانه دريايي مواجه هستيم . فضايي مناسب براي ايجاد يک ارتباط و تعامل فرهنگي بين شهروندان و مسافران . بين شهر و اسکله دريايي ، فضايي که در ارتقاء جامعه نقش بسزايي ايجاد مي کند.
پايانه دريايي در واقع مفصلي است بين خشکي و دريا ، مکاني موقتي که با اولين و آخرين تصور مسافر دريايي تجربه اي متفاوت را در بر خواهد داشت. اين فضا ، نهادي است از دنياي پيرامون در مقياس کوچکتر و در امتداد ديگر اجزاء شهر . بدين ترتيب مرز بين پايانه و شهر از ميان رفته در عين حال مي توانيم ساختاري ممتد و دامنه دار را در ساحل شاهد باشيم.

مطالعات پایانه دریایی 260ص

این مطالعات دارای نقشه و 9 رندر نیز می باشد.
نقشه ها حاوی Site Plan, Plan 1, Plan 2, Section A-A, section B-B می باشد.

خرید مطالعات : 17.000 تومان


خرید نقشه : 20.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image