مطالعات پژوهشکده حافظ شناسی 160ص

مطالعات پژوهشکده حافظ شناسی 160ص
این مطالعات بصورت فایل پی دی اف می باشد

خرید مطالعات : 10.000 تومان

– پيشگفتار
مقدمه
شناخت مشكلات و كمبودها
تعريف موضوع
طرح مساله
سايت طراحي
اهداف كلي پژوهشكده حافظ شناسي
ضرورت و اهميت موضوع در مقياس جهاني
ضرورت و اهميت موضوع در مقياس ملي
ضرورت و اهميت موضوع در مقياس شهري
شناخت مشكلاتو كمبودها در سايت
ابزار، امكانات، جامعه آماري و منابع اصلي تحقيق
سازمانها و موسسات بهره بردار طرح
فصل اول(مباني نظري)
بخش اول: زندگي نامه حافظ –
زندگي حافظ – –
— خانواده حافظ
— وفات حافظ
بخش دوم: ويژگي هاي اشعار حافظ –
– ديوان حافظ –
— شعر حافظ
— گونه هاي شعر حافظ
قالب ها و درون مايه هاي شعر حافظ —
– حافظ و دنياي غرب –
— تاثير حافظ بر متفكران و نويسندگان غرب
حافظ و جهاني سازي فرهنگ ها – –
چهار مولفه فكري حافظ —
– بخش سوم: هنر، شعر، معماري
— هنرچيست؟
– وجه مشترك بين هنر ها –
شعر و معماري —
فضا —
— فضا و معماري
– فضا و شعر –
– حركت در شعر –
پويايي و سياليت —
— پويايي متناسب با انديشه شاعرانه
معماري و حركت – –
تخيل و تخيل در معماري —
– بخش چهارم: معماري در شعر حافظ
مباني نظري حافظ – –
— جهان بيني حافظ
غزل حافظ —
اختصاصات شعر حافظ —
موسيقي شعر حافظ – –
— ايهام در شعر حافظ
– رمزپردازي و حضور سمبوليسم قوي –
لحن مناسب و شور افكن شاعر در آغاز شعرها —
– تنوع و تكرار –
— تاملي زيبايي شناسي منظره در شعر حافظ
بخش پنجم: باغ و باغ سازي ايراني –
تاريخچه باغ ايراني – –
– فلسفه به وجود آمدن باغ ايراني –
— اصول طراحي باغ ايراني
الگو هاي باغ ايراني —
– ويژگي هاي باغ ها –
– تقسيم بندي باغ ها در جهان –
— هندسه و ساختار ونظام باغ ايراني
نقشه باغ هاي ايراني —
باغ هاي شيراز(باغ دلگشا، باغ قوام، باغ گلشن، باغ تخت، باغ ارم) – –
آب در طراحي پارك و باغ ايراني(آب و روانشناسي، آب و انعكاس، – –
طراحي آب در سبكهاي مختلف، آب نما، چشمه، بركه،آبشارها و
جويبارها)
فصل دوم(مطالعات بستر طرح)
بخش اول: معرفي استان فارس –
استان فارس – –
— مشخصات جغرافيايي استان
ويژگي هاي جمعيتي —
اقليم استان —
مطالعات اقليمي استان فارس – –
— منطقه نيمه بياباني
سه ناحيه اقليمي استان – –
شدت برودت هوا —
بخش دوم: تاريخ –
— شيراز
شيراز در دوره هاي مختلف سياسي – –
– بخش سوم: ويژگي هاي فرهنگي اجتماعي
نگرش فرهنگي اجتماعي – –
— مشاهير و بزرگان علم وادب و فلسفه در شيراز
فرهنگ، هنر، جهانگردي —
– بخش چهارم: هنر و معماري شيراز
درونگرايي و تركيب زيباي سنگ، آجر و چوب – –
نظری به سیمای منطقه
نگاهي به شهر —
— موضوعات اقليمي در شيراز
برسي معماري و بافت شيراز در ارتباط با مسائل اقليمي – –
مطالعات تابش و سايه در دم حالت جهت گيري بنا – –
– تاثير باد در جهت گيري بنا –
— فرم ساختمان در رابطه با اقليم
– مصالح ساختماني در شيراز –
بخش ششم: آرامگاه حافظ (باغ مزار) –
– تاريخچه آرامگاه –
— بناي آرامگاه
— طراح آرامگاه
نماد شناسي بنا —
فصل سوم(مطالعات موضوع طرح)
– بخش اول: بررسي نگرشهاي صحيح معماري
نگرش اقليمي – –
– نگرش شكلي –
— نگرش تاريخي تكاملي
نگرش فضا گرا —
نگرش پاسخدهندگي محيط – –
بخش دوم: بررسي نمونه هاي مشابه –
— نمونه هاي مشابه داخلي (يادمان شيخ اشراق – بنياد آفرينشهاي هنري نياوران – موژه هنرهاي معاصر تهران)
— نمونه هاي مشابه خارجي (مركز تحقيقات فولگر شكسپير – مركز پل آكله – برج آلبرت انيشتين)
– بخش سوم: برنامه ريزي فضا ها
اصول معمول در برنامه ريزي فضاها – –
– استانداردها و مشخصات كيفي و ويژگي هاي خاص فضا ها –
— سرانه ها و تعيين ظرفيت پروژه
جداول برنامه فيزيكي مجموعه —

فصل چهام(روند طرح)
– بخش اول: تحليل سايت
— مكان سايت(مشخصات زمين- مساحت زمين- نقشه قرارگيري سايت در بافت)
– تعريف دسترسي ها –
عملكردهاي موجود در اطراف سايت —
— چشم اندازها
تحليل نهايي سايت – –
بخش دوم: گزينه هاي طراحي –
– اتودهاي حجمي اوليه –
— اتود برگزيده
منابع
مطالعات پژوهشکده حافظ شناسی 160ص
این مطالعات بصورت فایل پی دی اف می باشد

خرید مطالعات : 10.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image