مطالعات کتابخانه 140ص

مطالعات کتابخانه 140ص

خرید مطالعات : 14.000 تومان

فصل اول پیشینه و زمینه 1
1-1 – تاريخچه بناي كتابخانه2

فصل دوم مبانی نظری طرح 7

بخش اول
1-2- نور 8
1-1-2-نورپردازي8
2-1-2- نور و اثر آن 9
3-1-2- نور پردازی طبیعی11
4-1-2شدت نور 13
ب
خش دوم
2-2- رنگ14
1-2-2-رنگ راهنماها17
2-2-2- معاني رنگ ها18
3-2- حفاظت از اسناد و مدارك كاغذي 19

فصل سوم نمونه های داخلی و خارجی 22
1-3-کتابخانه آستان قدس رضوی 23
1-1-3- قفسه باز بانوان25
2-1-3- بخش گردش كتاب و مطالعه بانوان 29
3-1-3- كتابخانه تخصصي جغرافيا32
4-1-3- كتابخانه تخصصی تاریخ و انتشارات دولتی 33
5-1-3- بخش ديداري و شنيداري37
1-5-1-3- تالار سمعی و بصری آقایان/بانوان37
2-5-1-3- واحد امانت مواد دیداری و شنیداری 37
3-5-1-3- آرشيو سمعي و بصري38
6-1-3- تالار محققان مخزن چاپي 40
7-1-3- پايان نامه ها: 41
8-1-3- منابع مرجع:42
9-1-3- تالار محققان منابع خطي 43
10-1-3- كتابخانه تخصصي مخطوطات44
11-1-3- تالار محققان مطبوعات فارسي44
12-1-3- تالار محققان مطبوعات غیر فارسی46
13-1-3- مركز اطلاع رساني مطبوعات 48
14-1-3- تالار جوانان دختر51
15-1-3- تالار مطالعه و گردش كتاب نوجوانان دختر54

بخش دوم
2-3- کتابخانه ملي ايران 65
1-2-3- ساختمان جديد كتابخانه ملّي66
3-3- نمونه های خارجی75
1-3-3- کتابخانه بزرگ اسکندریه مصر75

فصل چهارم معرفی سایت85
1-4- روابط و استانداردها86
1-1-4- نکات مهم درطراحی87
2-1-4- بررسی ضوابت و استانداردها در بخشهای مختلف89

بخش دوم
2-4- اصول رعایت ضوابط ها و استاندارد ها در کتابخانه های عمومی101
1-2-4- قفسه ها102
1-1-2-4- قفسه بندي بسته102
2-1-1-4- قفسه بندي باز 103
3-2-4- بخش امانت 105
4-2-4- تامپسون پنج طرح درمورد چيدمان ارائه مي دهد، براي مثال:105
5-2-4- محل هاي خدمت رساني به اهل مطالعه105
6-2-4- بخش هاي موضوعي يا رسانه اي105
7-2-4- اتاق هاي ديگر 106
8-2-4- كمك به خوانندگان و ميز پرسش و جست و جو106
9-2-4- فهرستگان106
10-2-4- سرسراي ورودي107
11-2-4- نمايش كتاب107
12-2-4- تسهيلات تفريحي و سرگرمي براي اهل مطالعه107
13-2-4- تسهيلات سرويس دستشوئي و صندوق هاي امانت و جا لباسي براي مراجعان107
14-2-4- محل هاي كاركنان107
15-2-4- فهرست نويسي و رده بندي108
16-2-4- خدمات فني و مديريت اداري108
17-2-4- مخزن كتابخانه108
18-2-4- كارگاه صحافي109
19-2-4- بخش فتوكپي109
20-2-4- بخش حفاظت و نگهداري109
21-2-4- بخش آموزش كاركنان110
22-2-4- محل هاي خواندن و مطالعه110
23-2-4- فضاهاي غير اختصاصي112
24-2-4- قطعات يا بخش هاي عملگرا و مفيد ساختمان كتابخانه112

بخش سوم
3-4- راهنماي طرح و نقشه ساختمان كتابخانه عمومي132
1-3-4- طرح فضاي كتابخانه عمومي 133
4-4- تحليل سايت135
1-4-4- جغرافیا135
2-4-4- آب و هوا 136
1-2-4-4- تابش آفتاب و حرارت دما136
3-4-4- آثار باستانی استان لرستان137
4-4-4- شهرستان اَلیگودَرز 139
5 -4-4- سرانه مطالعه در لرستان140

فصل پنجم – ارائه طرح

مطالعات کتابخانه 140ص

خرید مطالعات : 14.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image