کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد در آموزش و پرورش 45ص

کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد در آموزش و پرورش 45ص
قیمت : 4500 تومان

مقدمه
موضوع كارآموزي
مكان كارآموزي
مطالعات و تحقيقات در مكان كارآموزي
سياستهاي آموزشي
ساختارنظام آموزشي
سيستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش ناحيه 7
کارفرما
کارگاه
قرارداد کار
تعليق قرارداد
جبران خسارت و پرداخت مزايا پايان کار
جرائم و مجازاتها
مستمري بازنشستگاه و تعيين سن بازنشستگي
شرايط بازنشستگي بيمه شدگان تامين اجتماعي
غرامت دستمزد ايام بيماري
شرايط دريافت غرامت دستمزد در ايام بيماري
کمک هزينه باردار و مرخصي زايمان
مقرري بيکاري
مدت پرداخت مقرري بيمه بيکاري
کمک هزينه ازدواج
شرايط پرداخت کمک هزينه ازدواج
حسابداري حقوق و دستمزد
تعريف حقوق و دستمزد
حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر
مزد يا حقوق چيست ؟
مدت کار و مدت اضافه کاري چيست ؟
نوبت کاري
شب کاري
حق اولاد
حق خواربار و مسکن
ماموريت
اياب و ذهاب و کمکهاي غيرنقدي
تعطيلات و مرخصي ها
عيدي و پاداش پايان سال
کسور قانوني چيست ؟
ماليات
حق بيمه هاي اجتماعي
دفترچه بيمه
مستمري بازنشستگان
انواع بيمه
اجرائيات
جريمه دير کرد کسور قانوني
کسور توافقي چيست ؟
نحوه پرداخت حقوق و دستمزد
قسمت کارگزيني
قسمت زمان سنجي
قسمت ثبت اوقات کار
قسمت برنامه ريزي
ليست حقوق چگونه تنظيم مي شود ؟
روش ثبت ليست حقوق در دفاتر روزنامه و کل
مرخصي استعلاجي چيست ؟
نحوه پرداخت پاداش
اوقات تلف شده
نحوه پرداخت سنوات خدمت
طريقه ثبت ليست حقوق و دستمزد
سيستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش
سنوات
مرخصي استحقاقي
اضافه کاري
نوبت کاري
عيدي و پاداش
حق شورا
نحوه جمع آوري اطلاعات کارکرد ماهانه توسط چه کساني است
شيوه هاي مختلف پرداخت حقوق و معايب و مزيتهاي هر کدام
نتيجه گيري و پيشنهادات

کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد در آموزش و پرورش 45ص
قیمت : 4500 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image