کارآموزی حسابداری در شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران 53ص

کارآموزی حسابداری در شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران 53ص
قیمت : 5000 تومان

فهرست مطالب
1) تاريخچه فعاليت شرکت :
2) فعاليت اصلي شرکت :
3) وضعیت اشتغال :
2) مبنای تهیه صورتهای مالی :
3) خلاصه اهم رویه های حسابداری :
3-3 دارائیهای ثابت شهود :
روش و نرخ استهلاک :
مخارج تأمين مالي :
مزاياي پايان خدمت کارکنان :
معافيت مالياتي :
حقوق انتفاعي مشترکين :
حق انشعاب :
حوزه عملياتي شرکت :
هزينه :
هزينه استحصال آب :
در آمد :
دارايي هاي ثابت :
استهلاک :
رابط حسابداري انبارها و دارايي ثابت :
الحاق و گسترش :
اقساط :
نحوه ثبت يک پروژه در شرکت و عمليات مالي :
مرحله 1) مطالعات مقدماتي طرح :
مرحله 2) مطالعات تفضيلي طرح که همانند ثبت بالا زده مي شود.
مرحله 3) اجراي طرح
ارجاع کار به پيمانکار
شرکت در مناقصه :
انتخاب پيمانکار :
انعقاد قرارداد با پيمانکار :
تنظيم قرارداد پيمانکاري :
تسليم ضمانتنامه پيش پرداخت :
عمليات اجرائي :
ثبت هزينه هاي تأسيس کارگاه
تنظيم پرداخت صورت وضعيت کارگاه :
تحويل موقت :
تحوليل قطعي :
نحوه پرداخت صورت وضعيت عمليات پيمانکاري :
حسابداري
مميزي :
نحوه ثبت آن :
حد اقل حقوق و دستمزد
عمدي :
صورتهاي مالي :
فعالیتهای عملیاتی:
فعالیتهای سرمایه گذاری:
فعایتهای تأمین مالی:
حسابرسی:

کارآموزی حسابداری در شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران 53ص
قیمت : 5000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image