کارآموزی حسابداری سازمان امور مالیاتی – اداره مالیات 50ص

کارآموزی حسابداری سازمان امور مالیاتی – اداره مالیات 50ص
قیمت : 5.000 تومان

فصل 1
معرفی سازمان امور مالیاتی
تاریخچه
1ـ تشكيل سازمان امورمالياتي
2ـ اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم
3ـ روزآمد كردن نظام مالياتي كشور .
تشكيل سازمان امورمالياتي
نظام جامع مالیاتی
الف ـ استقرار كامل ساختار جديد سازماني
ب ـ سرمايه گذاري در امرآموزش وتوسعه منابع انساني
ج ـ توسعه نظامها
د ـ فرآيندهاي عملياتي
ح ـ خدمات موديان مالياتي
پاسخگويي به سئوالات موديان به طرق مختلف كتبي ، تلفني وحضوري
ارائه خدمات مشاوره اي
سمينارهاي آموزشي موديان
خدمات اطلاعات
دعوت براي پرداخت به موقع ماليات
دعوت براي ارائه اظهارنامه
خ ـ توسعه چارچوب اطلاعات مديريتي
شرح وظایف سازمان
فصل 2:
انواع مالیات
2-1) مالیات بر اشخاص حقوقی
ماده 105 قانوان ماليات هاي مستقيم
ماده 107 قانوان ماليات هاي مستقيم
ماده 115 قانوان ماليات هاي مستقيم
” تكاليف اشخاص حقوقي
اشخاص حقوقي بلافاصله پس از ثبت مكلفند اقداماتي به شرح ذيل انجام دهند :
دفاتر روزنامه و كل را تهيه و جهت ثبت و پلمپ آن ها به اداره ثبت شركت ها مراجعه و ثبت و پلمپ نمايند ( در سال اول حداكثر 30 روز پس از ثبت شركت دفاتر قانوني ثبت و پلمپ شود و درسنوات آتي بايد قبل از شروع سال مالي . )
پرداخت كننده حقوق، بايد ليست هاي مربوط را حداكثر ظرف 30 روز پس از پرداخت يا تخصيص به اداره امور مالياتي محل ارائه و رسيد دريافت نمايد .
معافيت مالياتي
ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم
ماده 192 قانون ماليات هاي مستقيم
ماده 193 قانون ماليات هاي مستقيم
2-2) مالیات بر درآمد مشاغل
2-2-1) رسيدگي و نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات مشاغل
نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات
2-2-2) تکلیف مودیان
2-2-3) معافیت های مالیاتی
2-2-4) هزينه هاي قابل قبول
2-2-5) مراجع حل اختلاف
2-2-6) تشویقات
2-2-7) جرائم
2-3) مالیات بر املاک
2-3-1) مالیات اجاره
2-3-2) ماليات بر نقل و انتقال املاك و سرقفلي
2-3-3) ماليات نقل و انتقال
2-3-3-1) تکالیف مودیان
2-3-4) ماليات بر در آمد املاك ( ماليات درآمد هاي متفرقه )
2-4) مالیات بر ارث
2-4-1) وراث از نظر قانونهاي مالياتي مستقيم
2-4-2) اموال مشمول ماليات بر ارث
2-4-3) نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث
2-4-4) اموال زير از مشمول ماليات بر ارث خارج است.
2-4-5) وظيفه وراث
2-4-7) گواهينامه تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث
ماده 28 قانون مالياتهاي مستقيم
ماده 31 قانون مالياتهاي مستقيم
2-4-7) روش محاسبات ماليات بر ارث
-4-8) گواهينامه واريز ماليات بر ارث
2-4-9) مراجع حل اختلاف
ماده 37 قانون مالياتهاي مستقيم
2-5) مالیات بر حقوق
2-6) مالیات تکلیفی
فصل 3:
نگهداری دفاتر
3-1) مشخصات دفاتر قانونی
3-2) ساير دفاتر، اسناد حسابداري و مدارك حساب
3-3) نحوه تحرير و نگهداري دفاتر قانوني
3-4) چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي
3-5) موارد رد دفاتر
فصل 4:
4-1) اظهار نامه مستغلات
4-2) اظهار نامه مالیاتی مربوط به مشاغل فروشندگی
پیشنهادات
منابع

کارآموزی حسابداری سازمان امور مالیاتی – اداره مالیات 50ص
قیمت : 5.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image