کارآموزی حسابداری شرکت نويد آبگستر تهران 62 ص

کارآموزی حسابداری شرکت نويد آبگستر تهران 62 ص
قیمت : 6000 تومان

فهرست مطالب
فصل اول: معرفي شركت نويد آبگستر
بخش اول: تاريخچه شركت 4
بخش دوم: سرمايه و سهام شركت 4
بخش سوم: موضوع شركت 5
بخش چهارم: مركز اصلي شركت 5
بخش پنجم: اجزاي شركت 5
بخش ششم: اداره امور شركت 6
بخش هفتم: سال مالي و صورتحساب شش ماهه 6
بخش هشتم: وضعيت پرسنل 7
فصل دوم: چارت سازماني وشرح وظيفه
بخش اول: نمودار سازماني شركت نويد آبگستر 8
بخش دوم: شرح وظايف 9
فصل سوم: حسابداري
بخش اول: حسابدار 23
بخش دوم: تعريف حسابداري 23
بخش سوم: وضعيت مالي 24
بخش چهارم: حساب 25
بخش پنجم: ثبت رويدادهاي مالي در اسناد حسابداري 26
بخش ششم: سند پرداختي 29
بخش هفتم: ليست بيمه 30
بخش هشتم: تنخواه گردان 31
بخش نهم: تراز آزمايشي حساب هاي دفتر كل 32
بخش دهم: صورت هاي مالي طبقه بنديشده 33
بخش يازدهم: بستن حساب ها 47
فصل چهارم : نتيجه گيري
نتيجه‌گيري 52
فهرست جداول:
چارت سازماني 8
سند حسابداري 54
سند پرداختي 55
ليست بيمه 56
ليست تنخواه گردان 57

کارآموزی حسابداری شرکت نويد آبگستر تهران 62 ص
قیمت : 6000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image