کارآموزی حسابداری شهرداری منطقه 11تهران 96 ص

کارآموزی حسابداری شهرداری منطقه 11تهران 96 ص
قیمت : 7000 تومان

فهرست مطالب

1-فصل اول
1-1مقدمه 1

2-فصل دوم
1-2-تاريخچه شهرداري 3
2-2-تاريخچه منطقه 11 5
3-2-قواعد كليه 5
4-2-وظايف شهرداري 7
5-2-نمودار سازماني شهرداري 13
6-2-شرح وظايف شهرداري و معاونين شهردار 14
7-2-نحوه انتخاب شهردار و معاونين شهردار 15
8-2-مقررات استخدامي شهرداري 17
9-2-مقررات جزائي 17
10-2-تعداد پرسنل شهرداري منطقه 11 18
11-2-فعاليت هاي جاري شهرداري 19
12-2-اهداف و فعاليت هاي آتي 20
-مساحت منطقه 11 20
-محدوده جغرافيايي منطقه 11 21
-ميادين منطقه 21
-مناطق همجوار 21
-جمعيت ساكن درمنطقه 21
-تعداد نواحي 22
-تعداد محله 22
-ميانگين سني جمعيت منطقه 22
-تعداد خانوار 22
-رشدجمعيت 23
-ميزان با سوادي و بي سوادي جمعيت 23

3-فصل سوم
1-3-شرح وظايف معاونت مالي و اداري شهرداري 24
2-3-نمودار سازماني معاون مالي و اداري شهرداري 25
3-3-شرح وظايف اداره حسابداري 26
4-3-نمودار سازماني اداره حسابداري شهرداري 29
5-3-سيستم حسابداري 30
6-3-عملكرد اطلاعاتي 31
7-3-عملكرد كنترلي 31
8-3-عملكرد خدماتي 32
9-3-عوامل سيستم حسابداري 32
10-3-طرز كار سيستم حسابداري 34
11-3-ورودي سيستم حسابداري 35
12-3-پردازش اطلاعات 37
13-3-خروجي يا محصول سيستم حسابداري 42
14-3-استفاده كنندگان از اطلاعات مالي 44
15-3-استفاده كنندگان برون سازماني 45
16-3-ساير استفاده كنندگان 49
17-3- استفاده كنندگان درون سازماني 52
18-3-نمونه ثبت ها جهت استفاده در آموزش حسابداري تعهدي و ارزش نقدي53
19-3-ثبت هاي هزينه، انبار و اموال 54
20-3-ثبت هاي مربوط به پروژه ها، سرمايه گذاري ها و مشاركت 56
21-3-ثبت هاي درآمد با توضيحات 57
22-3-نگرشي بر سيستم حسابداري كامپيوتري شهرداري 66
-منوي اصلي وزير مجموعه ها 67
-مشاهده دستور دريافت 67
-مشاهده سند بهادار 72
-تنظيم سند 73
-حدف سند 75
-دريافت اسناد از درآمد 77
-استرداد اسناد به مؤدي 78

فصل چهارم
1-4-شرح فعاليت هاي كارآموز 80
طبقه بندي حسابها 83
حسابهاي معين 102
گروه و حسابهاي تفضيلي 106
حسابهاي تفضيلي درآمدي 111
حسابهاي تفضيلي هزينه اي 115
عنوان گروه هاي اصلي و فرعي (طبقه حساب) 118
ترازنامه 119
نتايج عملكرد (صورت درآمد و هزينه) 120
حسابهاي آماري و ترازنامه افتتاحيه و اختتاميه 121
کارآموزی حسابداری شهرداری منطقه 11تهران 96 ص
قیمت : 7000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image