کارآموزی حسابداری پیمانکاری شرکت ساختمانی بناساز 80ص

کارآموزی حسابداری پیمانکاری شرکت ساختمانی بناساز 80ص
قیمت : 7000 تومان

فصل اول آشنايي با حسابداري پيمانكاري
چكيده
اركان اصلي پيمانكاري
انواع قرادادهاي پيمانكاري
مراحل اجراي طرح
مرحله اول مطالعاتي مقدماتي طرح
مرحله دوم مطالعات تفصيلي طرح
مرحله سوم اجراي طرح
1. ارجاع كار به پيمانكار
2. انعقاد قراردادپيمانكاري
3. عمليات اجرايي
4. تنظيم و پرداخت صورت وضعيت كارها
5. تحويل موقت
6. تحويل قطعي
ثبت عمليات مالي قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري
حسابداري قراردادهاي بلند مدت پيمانكار
مخارج قبل از انعقاد قرارداد
مخارج پيمان در طول اجراي طرح
به حساب دارايي بردن بهره
شركت بناساز
فصل دوم حسابداري پيمانكاري شركت بناساز
مرحله اول مطالعات مقدماتي طرح
مرحله دوم مطالعات تفصيلي طرح
مرحله سوم اجراي طرح
1. ارجاع كار به پيمانكار
2. انعقاد قرارداد با پيمانكار
3. عمليات اجرايي
مخارج اجراي طرح بوسيله دفتر مركزي
دفتر معين پيمانكاري
4. تنظيم و پرداخت صورت وضعيت كارها
5. تحويل موقت
6. تحويل قطعي
روشهاي متداول شناسايي سود پيمانكاري
روش كار تكميل شده
صورت سود و زيان
برآورد كل درآمد يا مبلغ پيمان
درآمد دوره جاري پيمان
هزينه دوره جاري پيمان
سود ناخالص دوره جاري پيمان
نحوه انعكاس در صورتهاي مالي
فصل سوم صورتهاي مالي شركتهاي پيمانكاري
ترازنامه
صورت سود و زيان
انتخاب روش شناسايي سود پيمانكاري
نحوه گزارش در صورتهاي مالي
خلاصه مباني شناسايي درآمد پيمانكاري
حسابداري زيان ناشي از قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري
نمودار محتواي عمليات پيمانكاري
منابع
فرم ها

کارآموزی حسابداری پیمانکاری شرکت ساختمانی بناساز 80ص
قیمت : 7000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image