کارآموزی حسابداری کارخانه آرد والسی فجر 50ص

کارآموزی حسابداری کارخانه آرد والسی فجر 50ص
قیمت : 5000 تومان

فصل اول تاريخچه كارخانه
تاريخچه كارخانه
بيوگرافي كارخانه
نمودار سازماني
مراحل آماده سازي گندم جهت تبديل به آرد ‌
فصل دوم سيستم پيمانكاري
سيستم پيمانكاري كارخانه آرد والسي
انواع قراردادهاي پيمانکاري
قرارداد براساس مواد و دستمزد
ويژگيهاي صنعت پيمانکاري
الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه
ب -ضمانتنامه انجام تعهدات
ج -ضمانتنامه پيش پرداخت
د -ضمانتنامه حسن انجام کار
مرحله ١ – مطالعات مقدماتي طرح
۱-۱ -مطالعات تحقيقاتي و بنيادي
۲-۱ مطالعات شناسايي طرح
۳-۱- تهيه طرح مقدماتي
۴-۱-تهيه نقشه ها ومشخصات اجرايي طرح
مرحله ۲- انتخاب پيمانکار
۱-۲ دعوت از پيمانکاران براي اجراي طرح
۲-۲ تسليم قيمت پيشنهادي و ضمانتنامه شرکت در مناقصه
۳-۲ انتخاب پيمانکار
-۳مرحله انعقاد قرارداد با پيمانکار
۱-۳ تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات
۲-۳ انعقاد قرارداد با پيمانکار
٣-۳- ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه
۴-۳ تسليم ضمانتنامه پيش پرداخت
۵-۳ اخذ پيش پرداخت
-۴مرحله شروع عمليات اجرايي
۱-۴ تاسيس و ايجاد کارگاه
۲-۴ تخصيص تنخواه گردان به کارگاه
۳-۴ مخارج اجراي طرح
۴-۴ تنظيم صورت وضعيت موقت کارها
۵-۴ پرداخت وجه صورت وضعيت موقت کارها
-۵ مرحله خاتمه کار
۱-۵ تحويل موقت
۲-۵ ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات
۳-۵ ابطال ضمانتنامه پيش پرداخت
۴-۵ تهيه صورت وضعيت قطعي
۵-۵ استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)
۶-۵ برچيدن کارگاه
۷-۵ دوره تضمين
۸-۵ تحويل قطعي
حسابداري قراردادهاي بلندمدت پيمانکاري
موسسات پيمانکاري براي حسابداري
-۱ روش درصد پيشرفت کار
-۲ روش کار تکميل شده
انتخاب روش
درآمد پيمان
مخارج پيمان
شناخت درآمد و هزينه هاي پيمان‌‌‌
افشا در صورت سود و زيان
تعريف بازار
مراحل تكامل بازار
خدمات بازاري
انواع بازار
الگوهاي تقسيم بازار
مراحل تحقيق بازار
آميخته بازاريابي (MARKETING MIX)
اهداف قيمت گذاري
عوامل مؤثر بر قيمت
استراتژي‌هاي تبليغاتي
مذاكره
قرارداد
بهره وري
ارزش
خلاصه‌اي از قانون نظام صنفي
كميسون‌هاي اتحاديه‌هاي صنفي
تعاريفي در رابطه با قانون كار
فصل سوم ثبت عمليات مالي (پيمانكاري )
1- خريد اسناد شرکت در مناقصه
2- پرداخت کارمزد بانکي
3- صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه
4- انتقال هزينه شرکت در مناقصه به حساب پيمان در جريان ساخت
5- پرداخت کارمزد و سپرده نقدي ضمانتنامه انجام کار
6- ضمانتنامه انجام تعهدات
7- وثيقه انجام تعهدات
8- هزينه مثبت قرارداد
9- ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه
10- پرداخت کارمزد و سپرده نقدي ضمانتنامه پيش پرداخت
11- پرداخت هزينه هاي تاسيس
12- ارسال تنخواه گردان
13- پرداخت مخارج کارگاه
14- دريافتي بابت تصفيه تنخواه
15- تجديد تنخواه گردان
16- استهلاک دارايي ها
17- هزينه هاي سربار
18- تاييد مبلغ صورت وضعيت
19- دريافت وجه صورت وضعيت
20- پرداخت بابت تخريب کارگاه
21- واريز سپرده نقدي
22- ثبت سود پيمان
23- دريافت نصف وجه سپرده حسن انجام کار
24- دريافت نصف وجه سپرده حسن انجام کار
کارآموزی حسابداری کارخانه آرد والسی فجر 50ص
قیمت : 5000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image