مطالعات دانشکده هنر و معماری 200ص

مطالعات دانشکده هنر و معماری 200ص
قیمت : 20.000 تومان

پيشگفتار 1
فصل اول : طرح مسأله
1-1: طرح مسأله 4
1-2: فرضيات 4
1-3: اهداف پژوهش 5
1-4: فرآيند پژوهش 5
1-5: ماهيت و مقياس پروژه 7
1-6: تشریح موقعیت فضایی- مکانی 7
فصل دوم: مطالعات زمينه اي
2-1ماهیت هنر و معماری 10
2-1-1: تعریف هنر 10
2-1-2: تعریف معماری 11
2-2 درباره آموزش هنر و معماری 13
2-2-1نگاهی به تاریخچه آموزشی هنر و معماری در ایران 13
2-2-2: الگوهای جهانی آموزش هنر و معماری 15
2-2-3 عناصر آموزش هنر و معماری با تاکید بر عنصر محیط و دانشجو 20
2-2-4 انسجام در آموزش معماری- پیوندآموزشی کلاس و آتلیه 23
2-2-5 نظام آموزش آتلیه ای و غیر آتلیه ای 25
2-2-6 هدف اصلی آموزش هنر و معماری-پرورش خلاقیت 26
2-3 نقش و ماهیت محیط و آموزش از منظر روانشناختی 27
2-3-1روانشناسی محیطی و نقش آن در طرح 27
2-3-2 ماهیت روانشناسی محیطی 27
2-3-3 ادراک محیطی 27
2-3-4 نیازهای روانی در رابطه با محیط مصنوع 27
2-3-5 پیش بینی تاثیر فضا در رفتار انسان 30
2-4 آموزش از دیدگاه مکاتب روانشناختی ترتیبی و جایگاه محیط در آن 31
فصل سوم : بررسی نمونه ها
3 معرفی و تحلیل مصادیق 34
3-1انواع سازمان یابی دانشگاه و مصادیق آن 34
3-1-1سازمان یابی کاملاً متمرکز 34
3-1-2سازمان یابی فضایی نیمه متمرکز 35
3-1-3سازمان یابی کاملاً پراکنده 35
3-1-4سازمان یابی اقماری با مرکزیت واحد 35
3-1-5 سازمان یابی به شکل تقسیم دانشگاهی 35
3-1-6 سازمان یابی به شکل گسترده منطقه ای با مرکزیت واحد 35
3 بررسی نمونه های داخلی و خارجی 36
3-2دانشگاه آکسفورد 36
3-3دانشگاه هاروارد 36
3-4دانشگاه کلمبیا و شیکاگو 37
3-5مدرسه معماری باهاوس(Bauhaus): 42
3-6دانشکده هنر ومعماری دانشگاه بیل ،آمریکا 46
3-7دانشکده هنر ومعماری دانشگاه سین سیناتی 48
3-8دانشکده هنر ومعماری دانشگاه اوپورتو 51
3-9مدرسه معماری بریتانی در فرانسه 55
3-10مرکز هنرهای زیبای دانشگاه ایالتی اریزونا 57
3-11تحلیل کالبدی دانشکده هنرهای زیبا-دانشگاه تهران 59
3-12 تحلیل کالبدی دانشکده معماری شهید بهشتی 62
3-13بررسی دانشکده معماری علم و صنعت 64
فصل چهارم : مباني نظري معماري
4-1تحقيقي در فضا: كوبيسم 68
4-2 تار و پود پرسپكتيو از هم مي گسلد 68
4-3 فضا – زمان 69
4-4 وسايل هنرمندان براي بيان مقاصد خويش 70
4-5 سطوح 71
4-6 شيوه هاي هنري نزديك به معماري 72
4-7 گوئرنيكا- شاهكار پيكاسو- و ارتباط با تصور فضايي جديد 77
4-8 لارلزئين – پيكاسو – و ارتباط با تصور فضايي جديد 77
4-9 استفاده از تصور فضايي جديد در معماري 77
4-10تركيب احجام در فضا به شيوه تازه 78
4-11 گرويپوس و تصورات فضايي او 79
4-12 رابطه بين لوكوربوزيه، نقاشي مدرن و معماري مدرن 81
4-13 ميس ونده رو و تصورات فضايي او – وحدت شكل – 84
4-14 نتيجه گيري 88
4-15 مبانی نظری طرح 92
فصل پنجم : استانداردها، ضوابط و معيارهاي طراحي فضا
5-1 برنامه ریزی فیزیکی فضای آموزشی 96
5-2معیارهای فضایابی و استانداردها 112
5-3 فضاهای اداری و دفاتر کار هیئت علمی 113
5-4 برنامه فیزیکی دانشکده 122
5-5 معرفی و شرح برنامه رشته های آموزشی دانشکده 126
5-6 معرفی دروس رشته معماری 127
فصل ششم : مطالعات اقلیمی وتحلیل سایت
بخش اول : شناخت 130
1.1.معرفی استان تهران و شهرستان کرج 130
2.1.موقعیت جغرافیایی 130
3.1.وجه تسمیه کرج 131
4.1 پیشینه تاریخی 132
5.1.مراحل گسترش تاریخی شهرستان 132
6.1.ساختار سیاسی – اقتصادی – جمعیتی 133
7.1. آموزش 135
8.1. شبکه آموزشی 135
9.1.دانشگاهها و مراکز مستقر در شهرستان کرج 137
10.1. سواد 138
11.1. موقعیت وتقسیمات اداری – سیاسی شهرستان کرج 139
12.1. نقش بازرگانی وخدمات شهری 140
13.1. نقش توریستی و اقامتگاهی شهر کرج 140
بخش دوم :مطالعات کالبدی 141
1.2.شهرکرج :کلیات 141
2.2.بافت موجود و نحوۀ گسترش شهر 141
3.2.بررسی سازمان فضایی و تقسیمات شهر 142
4.2.نتیجه گیری 143
بخش سوم : مطالعات اقلیمی 143
1.3.بررسی روند تغییرات آب و هوای کرج و علل آن 143
2.3.بررسی و شناخت اقلیم کرج 144
3.3.درجه حرارت 145
4.3.دما 147
5.3.روزهای یخبندان 148
6.3.رطوبت 148
7.3.جهت وزش بادهای غالب 149
8.3.بادها 150
9.3.میزان بارندگی 152
10.3.تعیین مواقع گرم و سرد سال 153
11.3.بررسی تابش آفتاب 154
12.3.تعیین جهت مناسب استقرار جبهه اصلی ساختمان 155
3-13 سازماندهی پلان ساختمان و اندازه پنجره 156
14.3.نتایج مطالعات اقلیمی 159
15.3.نتیجه گیری 160
بخش چهارم:آنالیز و تحلیل سایت 162
1.4 معرفی سایت و علت انتخاب سايت 162
2.4 موقعیت سایت مورد نظر در شهرکرج: 163
3.4 موقعیت شبکه خیابان ها در محدوده سایت طراحی 164
4.4 وسعت و محدوه زمین: 165
5.4 بررسی دسترسی های سواره وپیاده: 166
6.4 وضع موجودوکاربری ها 167
7.4 همجواري هاي سايت 168
8.4دیدومنظر 169
فصل هفتم : الگوي طراحي و اجزاء مجموعه
7-1 عملكرد خدماتي 173
رفاهي ـ خدماتي : 173
ـ نمازخانه 173
ـ فروشگاه ، پست ، بانك 173
– نگهباني و اتاق كنترل 174
– سالن ورزشی 174
– سلف سرويس 174
ـ سلف اساتيد و كاركنان 174
ـ سلف دانشجويان 174
ـ محل پخت غذا 174
ـ ورودي و فضاي طبقات 175
– تاسيسات 175
ـ دفتر فني ، آتش نشاني ، مخابرات 175
7-2 عملكردهاي آموزشي و خدمات وابسته به آموزش 175
آموزشي : 175
دانشکده هنر 175
ـ كلاس هاي نظري 175
ـ سالن امتحانات 175
ـ آتليه هاي معماري 176
ـ آتليه هاي مجسمه سازي 176
ـ آتليه هاي نقاشي 176
– کارگاه 176
– كتابخانه 176
– سایت کامپیوتر 176
– سرویس بهداشتی 176
– آرشیو 176
– آمفي تئاتر و نمايشگاه 176
7-3 مراكز اداري و كامپيوتر : 177
ـ اتاق اعضاء هيات علمي 177
ـ اتاق رياست و معاونين 177
ـ آموزش 177
ـ اتاق هاي اداري 177
– سرویس بهداشتی 177
فصل هشتم : منابع و مأخذ
فهرست منابع و مآخذ 178
پيوست
نقشه ها و ارايه طرح 182

مطالعات دانشکده هنر و معماری 200ص
قیمت : 20.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image