پروژه تجزیه و تحلیل آموزشگاه کامپیوتر 110ص

پروژه تجزیه و تحلیل آموزشگاه کامپیوتر 110ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 16.000 تومان

 

مقدمه 8
هدف سیستم جاری 8
زبان تحلیل سیستم 8
تاریخچة UML 9
ویژگیهای UML 12
فصل اول: Use Case Diagrams (نمودار كاربرد) 15
1-1- Vision چیست 16
1-2- موضوع پروژه 17
1-3- اهداف پروژه 17
1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 18
1-5- ذینفعان پروژه 18
1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 19
1-7- معایب پروژه های گذشته 19
1-8- زبان برنامه نویسی 21
1-9- پایگاه داده 21
1-10-روش تحلیل سیستم 22
1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 22
1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 22
1-2- Use case چیست؟ 23
1-3- Actor چیست؟ 23
1-4- دیاگرام use case چیست و ارتباط آنها چگونه است؟ 24
1-5- شناسائی Actor های سیستم 24
1-5-1- Actor کاربر 25
1-5-2- Actor مدیر آموزشگاه کامپیوتر 26
1-5-3- Actor استاد کامپیوتر 27
1-6- شناسائی Use Case ها 29
1-6-1- Sing Up Use Case 30
1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 31
1-6-2- Sing In Use Case 32
1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 33
1-6-3- SignOut Use Case 34
1-6-3-1- سناریوی SignOut Use Case 35
1-6-4- Teacher Acception Use Case 36
1-6-4-1- سناریوی Teacher Acception Use Case 37
1-6-5- Teacher & Boss Mailbox Use Case 38
1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 39
1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 40
1-6-6- Lesson Definition & Exam Definition Use Case 41
1-6-6-1- سناریوی Lesson Definision Use Case 43
1-6-6-2- سناریوی Exam Definision Use Case 44
1-6-7- Teacher Marks & Marks View Use Case 45
1-6-7-1- سناریوی Teacher Mark Use Case 46
1-6-7-2- سناریوی View Marks Use Case 47
1-6-8- Use Case کلی سیستم 48
1-6-9- Use Case کلی سیستم (بخش اول) 49
1-6-10- Use Case کلی سیستم (بخش دوم) 50
فصل دوم: Class Diagram (نمودار كلاس) 51
2-1- نمودار Class کلی سیستم 52
2-1-1- کلاس کاربر 53
2-1-2- کلاس مدیر 53
2-1-3- کلاس استاد کامپیوتر 53
2-1-4- کلاس صندوق پستی کاربران 54
2-1-5- کلاس تعریف امتحانات 54
2-1-6- کلاس گزارش امتحانات 54
2-1-7- کلاس تعریف دروس آموزشگاه کامپیوتر 55
2-1-8- کلاس بانک سوالات 55
2-1-9- کلاس درخواست شرکت در آزمون 55
فصل سوم: Sequence Diagrams (نمودار توالي) 56
3-1- نمودار توالی SignIn 57
3-2- نمودار توالی SignUp 58
3-3- نمودار توالی SignOut 59
3-4- نمودار توالی Question Bank 60
3-5- نمودار توالی Exam 61
3-6- نمودار توالی Exam Definition 62
3-7- نمودار توالی Teacher Acception 63
3-8- نمودار توالی Lesson Definision 64
3-9- نمودار توالی Be In Exam Request 65
3-10- نمودار توالی Boss MailBox 66
3-11- نمودار توالی Teacher MailBox 67
3-12- نمودار توالی Marks View 68
فصل چهارم: Collaboration Diagrams (نمودار همكاري) 69
4-1- نمودار همکاری SignIn 70
4-2- نمودار همکاری SignUp 71
4-3- نمودار همکاری SignOut 72
4-4- نمودار همکاری Question Bank 73
4-5- نمودار همکاری Be In Exam Request 74
4-6- نمودار همکاری Exam Definition 75
4-7- نمودار همکاری Teacher Acception 76
4-8- نمودار همکاری Lesson Definision 77
4-9- نمودار همکاری Exam Registeration 78
4-10- نمودار همکاری Boss MailBox 79
4-11- نمودار همکاری Teacher MailBox 80
4-12- نمودار توالی Teacher Marks 81
فصل پنجم: Activity Diagrams (نمودار فعاليت) 82
5-1- نمودار فعالیت SignUp 83
5-2- نمودار فعالیت برگذاری امتحانات 84
5-3- نمودار فعالیت Exam Definition 85
5-4- نمودار فعالیت Teacher Acception 86
5-5- نمودار فعالیت Lesson Definision 87
5-6- نمودار فعالیت Exam Registration 88
5-7- نمودار فعالیت Boss Mailbox 89
فصل ششم: نیازمندیهای سیستم آموزشگاه کامپیوتر 90
6-1- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار 91
6-1-1-اطلاعات پايه 91
6-1-2- عمليات مربوط به جستجو 91
6-1-3- گزارش‌ها 92
6-1-4- امنيت و حدود دسترسي 93
6-1-5-بازسازی اطلاعات 93
فصل هفتم: نمودار ER سیستم آموزشگاه کامپیوتر 94
7-1- نمودار کلی ER سیستم 95
فصل هفتم: نمودار وضعيت State Chart 96
نمودار وضعيت ورود به سيستم 97
نمودار وضعيت ثبت نام جديد 98
نمودار وضعيت خروج از سيستم 99
نمودار وضعيت ايجاد درس جديد 100
فصل هشتم: نمودار توسعه (Deployment) 101
نمودار توسعه سيستم آموزشگاه 102
فصل نهم: نمودار اجزا (Component) 103
نمودار اجزاي اصلي 104
نمودار اجزاي پيگيري حسابهاي دانش آموزان 105
نمودار اجزاي نمرات دانش آموزان 106
فصل دهم: نمودار گانت و پرت 107
جدول برنامه زمانبندی انجام پروژه 108
نمودار گانت برنامه زمانبندی انجام پروژه 109
نمودار پرت 110
منابع 115
کتابها 115
وب سایتها 115

در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری آموزشگاه کامپیوتر) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود.

مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:
• درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.
• در فصل دوم به بررسی Class Diagram خواهیم پرداخت.
• در فصل سوم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی) خواهیم پرداخت. . .

پروژه تجزیه و تحلیل آموزشگاه کامپیوتر 110ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 16.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image