پروژه تجزیه و تحلیل بیمارستان 55ص

پروژه تجزیه و تحلیل بیمارستان 55ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 12.000 تومان

 

فصل اول : چشم انداز پروژه (VISION) 5
1-1- مقدمه 6
1-2- VISION چیست 6
1-3- موضوع پروژه 6
1-4- اهداف پروژه 6
1-5- انجام پروژه چه سودی دارد[2] 7
1-6- ذینفعان پروژه 7
1-7- سابقه انجام پروژه های مشابه 8
1-8- معایب پروژه های گذشته 8
1-9- زبان برنامه نویسی 9
1-10- پایگاه داده 9
1-11- روش تحلیل سیستم 9
1-12- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 9
1-13- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 9
فصل دوم : تحلیل و طراحی بخش سیستم پذیرش بیمارستان 10
نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای USE CASE ها 11
سناریوی USE CASEثبت اطلاعات بیمار 12
نمودار توالی (Sequence Diagram) ثبت اطلاعات بیمار 13
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) ثبت اطلاعات بیمار 14
نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت اطلاعات بیمار 15
سناریوی USE CASEثبت بخش بیمار 16
نمودار توالی (Sequence Diagram) ثبت بخش بیمار 17
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) ثبت بخش بیمار 18
نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت بخش بیمار 19
سناریوی USE CASEثبت انواع بیماری 20
نمودار توالی (Sequence Diagram) ثبت انواع بیماری 21
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) ثبت انواع بیماری 22
نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت انواع بیماری 23
سناریوی USE CASEثبت پرونده بیمار 24
نمودار توالی (Sequence Diagram) ثبت پرونده بیمار 25
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) ثبت پرونده بیمار 26
نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت پرونده بیمار 27
سناریوی USE CASEویزیت بیمار 28
نمودار توالی (Sequence Diagram) ویزیت بیمار 29
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) ویزیت بیمار 30
نمودار فعالیت (Activity Diagram) ویزیت بیمار 31
سناریوی USE CASEثبت دارو 32
نمودار توالی (Sequence Diagram) ثبت دارو 33
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) ثبت دارو 34
نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت دارو 35
سناریوی USE CASE فرم ترخیص بیمار 36
نمودار توالی (Sequence Diagram) فرم ترخیص بیمار 37
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) فرم ترخیص بیمار 38
نمودار فعالیت (Activity Diagram) فرم ترخیص بیمار 39
سناریوی USE CASEوضعیت حساب بیمار 40
نمودار توالی (Sequence Diagram) وضعیت حساب بیمار 41
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) وضعیت حساب بیمار 42
نمودار فعالیت (Activity Diagram) وضعیت حساب بیمار 43
سناریوی USE CASEوضعیت درمان بیمار 44
نمودار توالی (Sequence Diagram) وضعیت درمان بیمار 45
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) وضعیت درمان بیمار 46
نمودار فعالیت (Activity Diagram) وضعیت درمان بیمار 47
فصل سوم : نمودار CLASS سیستم بخش پذیرش بیمارستان 48
مقدمه 49
نمودار اصلی CLASS سیستم 50
توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 51
جزئیات و نام هر کلاس 52
1-کلاس کاربر 52
2-کلاس مسئول پذیرش 52
3- کلاس مسئول مالی 53
4- کلاس کارشناس ترخیص 53
5- کلاس پزشک 53
6- کلاس پرستار 53
7- کلاس اطلاعات بیمار 54
8- کلاس ویزیت بیمار 54
9- کلاس وضعیت حساب 55
10- کلاس فرم ترخیص 55
11- کلاس درمان 56
12- کلاس بیماری 56
13- کلاس دارو 57
14- کلاس بخش 57
15- کلاس پرونده 58

پروژه تجزیه و تحلیل بیمارستان 55ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 12.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image