پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آنلاین نوبت دهی تعمیرات شرکت اتوبوسرانی 120ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آنلاین نوبت دهی تعمیرات شرکت اتوبوسرانی 120ص
فرذمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 16.000 تومان

 

چکیده 7
فصل اول : چشم انداز پروژه 8
مقدمه 9
Vision چیست؟ 10
موضوع پروژه 11
اهداف پروژه 11
انجام پروژه چه سودی دارد 11
ذینفعان پروژه 12
سابقه انجام پروژه های مشابه 12
فعالیتهای علمی 12
فعالیتهای تجاری 12
فعالیتهای عمومی 13
معایب پروژه های گذشته 13
زبان برنامه نویسی 14
پایگاه داده 14
سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 14
سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 15
فصل دوم : طراحی و تحلیل 16
شکل 1 : نمودار گردش مستندات سیستم تعمیرات 17
شکل 2 : نمودار متن سیستم تعمیرات آنلاین 18
شکل 3 : نمودار فیزیکی سطح 1 سیستم تعمیرات آنلاین 19
شکل 4 : نمودار فیزیکی سطح 2 سیستم تعمیرات آنلاین – عملیات ثبت و مشاهده خودرو 20
شکل 5 : نمودار ارتباط موجودیت ها (ER ) سیستم تعمیرات آنلاین 21
شناسایی Actorها 22
Actor مدیر سایت 22
Actor کاربر وب سایت 22
Actor کاربر میهمان 22
نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی 23
نمایش سیستم درخواست تعمیرات آنلاین در حالت کلی 24
دیاگرام مربوط به ثبت نام و ورود و خروج از سیستم درخواست تعمیرات آنلاین 25
سناریوی UseCase ورود به سیستم 26
نمودار توالی ورود به سیستم 27
نمودار همکاری ورود به سیستم 28
نمودار فعالیت ورود به سیستم 29
سناریوی UseCase تعیین سطح دسترسی 30
نمودار توالی تعیین سطح دسترسی 31
نمودار همکاری تعیین سطح دسترسی 32
سناریوی Sign Up Use Case 33
نمودار توالی Sign Up Use Case 34
نمودار همکاری Sign Up Use Case 35
نمودار فعالیت Sign Up Use Case 36
نمودار Usecase مربوط به فعالیت های مدیر 37
سناریوی UseCase مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده 38
نمودار توالی مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده 39
نمودار همکاری مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده 40
نمودار فعالیت مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده 41
سناریوی UseCase ورود جزئیات تعمیرات 42
نمودار توالی ورود جزئیات تعمیرات 43
نمودار همکاری ورود جزئیات تعمیرات 44
نمودار فعالیت ورود جزئیات تعمیرات 45
سناریوی UseCase تائید فاکتورهای باز 46
نمودار توالی تائید فاکتورهای باز 47
نمودار همکاری تائید فاکتورهای باز 48
نمودار فعالیت تائید فاکتورهای باز 49
سناریوی UseCase نمایش همه خودروها 50
نمودار توالی نمایش همه خودروها 51
نمودار همکاری نمایش همه خودروها 52
نمودار فعالیت نمایش همه خودروها 53
دیاگرام Use Case مربوط به فعالیتهای کاربر وب سایت 54
سناریوی UseCase ثبت خودرو 55
نمودار توالی ثبت خودرو 56
نمودار همکاری ثبت خودرو 57
نمودار فعالیت ثبت خودرو 58
سناریوی UseCase درخواست تعمیر خودرو 59
نمودار توالی درخواست تعمیر خودرو 60
نمودار همکاری درخواست تعمیر خودرو 61
نمودار فعالیت درخواست تعمیر خودرو 62
سناریوی UseCase نمایش خودروهای ثبت شده کاربر 63
نمودار توالی نمایش خودروهای ثبت شده کاربر 64
نمودار همکاری نمایش خودروهای ثبت شده کاربر 65
نمودار فعالیت نمایش خودروهای ثبت شده کاربر 66
سناریوی UseCase مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر 67
نمودار توالی مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر 68
نمودار همکاری مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر 69
نمودار فعالیت مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر 70
فصل سوم : پیاده سازی و توضیح کدهای برنامه 71
صفحه اصلی سیتم درخواست تعمیرات آنلاین 72
صفحه ثبت نام (Register.aspx ) 73
صفحه ورود به سیستم (LoginPage.aspx ) 75
صفحه اصلی کاربر وب سایت 76
صفحه ثبت خودرو (SaveCars.aspx) 77
صفحه درخواست تعمیرات (DarkhastTamirat.aspx) 79
صفحه مشاهده فاکتورهای تائید شده (SodorFactor.aspx) 82
صفحه اصلی مدیر سایت 84
صفحه جزئیات تعمیرات (AnjamTamir.aspx) 85
صفحه مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیر (RepairingPage.aspx) 86
صفحه مشخص نمودن جزئیات تعمیرات (DetailRepair.aspx) 88
صفحه تائید فاکتورهای باز (OpenDetails.aspx) 91
صفحه مشاهده همه خودروهای ثبت شده (ShowAllCars.aspx) 92
کلاس کاربران (Class_tblDriver.cs) 93
کلاس خودروها (Class_tblCar.cs) 96
کلاس درخواست تعمیرات (Class_tblDarkhastTamir.cs) 98
کلاس جزئیات تعمیرات (Class_tblDetails.cs) 100
کلاس تعمیرات باز (Class_xtblTamiratBaz.cs) 101
کلاس مجموع هزینه تعمیرات (Class_TotalCost.cs) 103
کدهای صفحه MasterPage.master 104
فصل چهارم : آموزش سیستم درخواست تعمیرات آنلاین 105
صفحه ورود به سیتم درخواست تعمیرات آنلاین 106
صفحه جزئیات درخواستهای تعمیرات 107
صفحه انجام تعمیرات 108
صفحه تائید فاکتورهای باز 109
صفحه نمایش اطلاعات خودروهای ثبت شده 110
صفحه ورود به سیستم برای کاربر وب سایت 111
صفحه ثبت خودرو 112
صفحه درخواست تعمیر 113
صفحه خودروهای ثبت شده 114
صفحه فاکتورهای تائید شده 115
صفحه ثبت نام 116
فصل پنجم : جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 117
جمع بندی 118
نتیجه گیری 119
پیشنهادات 119
فهرست منابع 121

چکیده
در این نوشتار ، به بررسی ، تحلیل و پیاده سازی سیستماتیک یکی از نرم افزارهای آنلاین با عنوان سیستم تعمیرات آنلاین اتوبوسرانی پرداخته شده است.

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آنلاین نوبت دهی تعمیرات شرکت اتوبوسرانی 120ص
فرذمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 16.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image