مطالعات خانه فرهنگ و هنر 200ص

مطالعات خانه فرهنگ و هنر 200ص
قیمت : 15.000 تومان

چکيده
جنبه هاي نو آوري پروژه:
مقدمه:
روند تحقيق
پيش فرض پژوهش
روش پژوهش
مطالعات کتابخانه اي:
مطالعات آماري، نقشه ها و تصاوير:
مطالعات ميداني:
مصاحبه هاي تخصصي:
پيشينه پژوهش

فصل 1 :
مطالعات پايه و شناخت موضوع
تعاريف و مفاهيم پايه
مقدمه
طرح مساله و اهميت موضوع پژوهش
تمدن و فرهنگ
درباره ي معاني وتعاريف بسيارگوناگون فرهنگ
معاني “فرهنگي “و “ دائره المعارفي “ فرهنگ
تعريف فرهنگ culture 21
تعريف واژه “ فرهنگ “ درفرهنگ هاي فارسي
تعريف فرهنگ نزدايرانيان
تعريف مقوله هنر
تعريف هنر
عناصر موجود در يك اثر هنري
كليات هنر در خانه فرهنگ و هنر
طبقه بندي هنرها در خانه فرهنگ و هنر
پيوند هنرها در خانه فرهنگ و هنر
رابطه هنرها در خانه فرهنگ و هنر
تعريف مفهومي فرهنگ
تيلور (1871)
ويسلر (Wissler- 1920)
لووي (Lowie- 1937)
تعريف لغوي فرهنگ
تقسيم‌بندي تعاريف فرهنگ:
ضرورت پرداختن به فرهنگ
ويژگيهاي فرهنگ :
تاثير فرهنگ در شكل گيري فضاهاي معماري خانه فرهنگ و هنر
پيشينه مراکز فرهنگي
لزوم ايجاد مراکز فرهنگي
خود آگاهي فرهنگي
زمينه هاي فرهنگي که دخالت در آنها امکان دارد
آگاهي يافتن به محيط زيست از راه آموزش زيبايي شناسي
شرکت در ايجاد محيط زيست فرهنگي
شکلهاي جديد فرهنگي
مفاهيم سياست فرهنگي در ايران
گسترش فرهنگ
استفاده از اوقات فراغت در جهت کسب فرهنگ
فراغت
اوقات فراغت
کار کردهاي اوقات فراغت
برخي آثار و نتايج اوقات فراغت
عوامل موثر در برنامه ريزي فراغت
نکات مورد توجه در ايجاد فضاي فراغتي
فراغت، گردشگري و فرهنگ
نمونه هاي گوناگون وقت گذراني
نظاره و تماشا
فعاليت هاي صحنه اي
تقسيم بندي خانه هاي فرهنگ و هنر

فصل 2 :
حوزه هاي فعاليت مجموعه
بخش آموزشي
کانون هنرهاي تجسمي
اهداف کانون هنرهاي تجسمي
کانون صنايع دستي در خانه فرهنگ
اهداف کانون صنايع دستي در خانه فرهنگ
کانون موسيقي در خانه فرهنگ
اهداف کانون موسيقي در خانه فرهنگ
کانون نمايش در خانه فرهنگ
بخش فرهنگي در خانه فرهنگ
بخش اداري در خانه فرهنگ
بخش خدماتي در خانه فرهنگ
طبقه بندي عام فضاهاي اصلي و فرعي در خانه فرهنگ

فصل 3 :
بررسي تطبیقی نمونه هاي موردي
مجتمع فرهنگي فجر سنندج
مجتمع فرهنگي بوعلي سيناي همدان
فرهنگسراي خاوران
فرهنگسرا نگارستان (موزه قران ):
مجموعه خانه فرهنگ و هنر سرو:
واحد آموزش:
واحد عکاسي :
واحد زبان :
واحد کامپيوتر :
کارگاه هنرهاي تجسمي :
واحد نگارخانه :
واحد کتابخانه :
خانه مشق فرهنگسرا ي سرو :
نوار خانه موسيقي :
کانون قرآن :
کانون شعر و ادب فارسي :
کانون فيلم :
کانون شطرنج :
کانون تئأتر :
کانون موسيقي :
سالن ورزشي :
مهد کودک فرهنگسراي سرو :
امکانات رفاهي :
آمفي تئأتر شماره 1 (تراس تابستاني ):
آمفي تئأتر شماره 2 ( سالن اجتماعات ) :
خانه فرهنگ مسجد جوادالائمه (ع)
خانه فرهنگ شمس المعالي و دره المعالي
خانه فرهنگ دردار
خانه فرهنگ سلمان فارسي
نگارخانه و خانه فرهنگ کوثر
مجتمع ورزشي رفسنجان اثر آقاي ميرميران :
چايخانه سنتي (قهوه خانه ) – کانون هاي تحول آفرين :
مجموعه فرهنگي فرشچيان اصفهان
مجموعه‌ي فرهنگي رفسنجان
موقعيت جغرافيايي : استان كرمان – شهر رفسنجان زمان شروع : آذر 1375
كارفرما : دفتر نشر معارف انقلاب زمان پايان : آذر 1376
مشاور : مهندسين مشاور آرشيكام مبلغ پروژه : ده ميليارد ريال
پيمانکار: شرکت ساختماني کوا
مشخصات فني عمومي پروژه
روابط و باورهاي اجتماعي :
مجموعه فرهنگي پمپيدو (پاريس ) :
مرکز فرهنگي ژان ماري تجيبائو (نومهآ،کالدونياي جديد):
مركز فرهنگي جان مري جيبائو ،نومئا

فصل 4 :
بررسي وضعيت كلي شهر تهران
جمع آوري اطلاعات و بررسي در مورد تهران قديم و تهران جديد
ويژگيهاي محيطي منطقه تهران
ويژگيهاي اقليمي و جوي :
دما و تغييرات آن :
بارش و ميزان بارندگي
رطوبت نسبي هوا
باد :
تبخير :
تعداد روزهاي يخبندان :
تابش آفتاب :

فصل 5 :
شناخت و بررسي عرصه طرح
سايت شناسي
شناخت و بررسي عرصه طرح
سايت شناسي

فصل 6 :
بررسي استانداردهاي محيطي و فضايي
ظرفيت راه خروج:
نيازها و استانداردهاي محيطي ساختمانهاي فرهنگي آموزشي:
دماي فضاهاي داخلي ساختمان آموزشي وفرهنگي
موارد حائز اهميت درطراحي اقليمي ساختمانهاي فرهنگي آموزشي:
جلوگيري از اتلاف حرارت:
سايه بان :
مصالح ساختماني:
استانداردهاي فضايي سالن آمفي‌تئاتر
آکوستيک:
روشنايي و نورپردازي:
ضوابط ايمني و حفاظتي:
ب) استانداردهاي فضايي قرائت‌خانه‌ آقايان و خانمها
– ابعاد و اندازه استاندارد ميزهاي مطالعه و فاصله استاندارد بين ميزها و ميز تا
قفسه كتاب
فاصله استاندارد ميز مطالعه تا قفسه كتاب در حالت سيستم مخزن باز
– حداقل فاصله ميزهاي مطالعه يك نفره از هم با پارتيشن موجود بين آنها
انواع چيدمان مختلف ميز و صندلي
مطالعه و مبلمان كتابخانه با مدول
و اشكال متفاوت همراه با فاصله استاندارد
موجود بين آنها
– انواع چيدمان مختلف ميز و صندلي مطالعه با مدول و اشكال متفاوت همراه با فاصله
استاندارد موجود بين آنها
ج) پاركينگ:
آمفي تئاتر ( جزء فضاها ) :
جايگاه تماشاگران و تنظيم زواياي ديد:
چگونگي تعيين شيب کف سالن‌هاي نمايش
جدول معرفي جزئيات طراحي رديف صندليها
پشت صحنه :
جايگاه تماشاگران و تنظيم زواياي ديد :
– چگونگي تعيين شيب کف سالن هاي نمايش
– جدول معرفي جزئيات طراحي رديف صندليها
عرصه اداري ( استانداردها – جزء فضاها ) :
استانداردها
جزء فضاها:
– نيازهاي فضايي در انواع چيدمان اتاق جلسات غير رسمي و رسمي
عرصه خدماتي ( استانداردها – جزءفضاها ) :
هواساز :
پارکينگ :
برنامه فيزيكي وايده هاي طراحي
استانداردهاي فضايي پروژه
8-1-1- معرفي حوزه هاي عملکردي پروژه
حوزه مديريت و بخش هاي اداري مجموعه
2) حوزه فعاليت هاي نمايشي و نمايشگاهي
حوزه فعاليت هاي عمومي و خدماتي
آشنايي با استانداردهاي فضايي پروژه
بخش اداري :
فضاهاي آموزش نظري :
سالن اجتماعات :
محل تماشاچيان
محل نشستن
راهروها :
نمايان کردن
دکوراتيو :
سرسرا يا لابي
اتاق رختكن (تنفس بازيگران)
اتاق سخنراني
ايمني از حريق
اتاق پروژكتور و ملحقات آن :
كتابخانه :

فصل 7 :
برنامه فيزيكي و ايده هاي طراحي
بررسي سرانه ها، متراژفضاهاو برنامه فيزيکي
برنامه فيزيکي طرح: (مشخص کردن فضاهاي اصلي و ريز فضاها به همراه سرانه و مساحت)
شناخت و بررسي مصالح طرح
شناخت سازه و تاسيسات طرح
سالن اجتماعات :
کتابخانه:
رستوران
اداري، آموزشي
موتورخانه
تأسيسات برقي
تأسيسات اطفاء حريق
منابع و مأخذ :
فهرست منابع فارسي

مطالعات خانه فرهنگ و هنر 200ص
قیمت : 15.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image