مطالعات طراحی ساختمان سفارتخانه 180ص

مطالعات طراحی ساختمان سفارتخانه 180ص
قیمت : 15000 تومان

چکیده: 8
تعریف سفارت 9
مقدمه 9
شناخت موضوع 9
تعاریف 9
سفارت 9
کنسولگری 10
سفیر 10
ماموریت دیپلماتیک 10
سفیر و سایر بخش های سفارت 11
بخش سیاسی 11
بخش حقوقی و کنسولی 11
بخش ویزا و انواع آن 11
رواديد ورود 12
رواديد عبور 12
رواديد زيارتى 12
رواديد گردشگری 12
بخش اقتصادی 13
بخش فرهنگی 13
روابط کنسولی به طور کلی 14
وظایف کنسولی 15
سفارت مجازی 17
هدف سفارتخانه مجازی 17
سفارتخانه مجازی؛ دیپلماسی مجازی نیست 19
بررسی تطبیقی مصونیتها و مزایای دیپلماتیک و کنسولی 20
حمایت از اماکن کنسولی 22
تاریخچه 32
اولین سفارتخانه در ایران 32
مبانی دیپلماسی و آداب دیپلماتیک 34
معماري سفارتخانه و همنشيني دو فرهنگ 36
رويکردي ميني ماليستي در فرم و هندسه 37
معماري تمثيلي و ارجاع به خارج از معماري 38
تاریخچه 39
روابط سياسي و ديپلماتيكي ايران و اسپانيا 40
روابط ایران با اسپانیا و پرتغال در عهد صفوی 44
تاسیس سفارت 45
● از شاه اسماعیل اول تا جلوس شاه عباس اول کبیر) 46
● دوره شاه عباس اول 50
جانشینان شاه عباس اول 59
نتیجه گیری 61
روند تاریخی شکل‌گیری اتحادیه اروپایی و اصلاحات ساختاری در آن 70
بخش ششم: روابط جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی 71
روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی 71
روابط اقتصادی ـ تجاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی 71
کلیاتی در مورد حقوق دیپلماتیک 72
تعریف حقوق دیپلوماتیک 72
در این تعریف دو ویژگی مشهود است: 72
۱) موضوع حقوق دیپلماتیک، روابط سیاسی خارجی است. 72
۲) روابط سیاسی بین دولتها برقرار میشود. 72
دولت در زبان حقوقی ما به دو معنی خاص و عام به کار میرود. 72
سیاست دارای دو جنبه است: 73
۱) جنبه داخلی 73
۲) جنبه خارجی 73
تاریخچه روابط دیپلماتیک 73
۱)دورهی قدیم تا سال ۱۸۱۵) 73
۲)دورهی کلاسیک از۱۸۱۵ تا جنگ جهانی اول ۱۹۱۸) 73
۳) دورهی دیپلماسی نوین 73
ـ دوری اول: از قدیمترین زمان تا قرن ۱۵ 74
ـ دورهی دوم: از قرن ۱۵ تازمان حاضر 74
● شرایط برقراری روابط دیپلماتیک 77
دیپلماسی و تشریفات 77
جایگاه و نقش رئیس تشریفات در وزارت امور خارجه 78
نقش تشریفاتی سفارت 80
تفاوت سفارتخانه و کنسولگری 82
مصونیت دیپلماتیک: 84
انواع مصونیتهای دیپلماتیک 84
به طور کلی مصونیتها دو دستهاند: مصونیت اصلی و تبعی 84
▪ مصونیت از تعرض: 85
الف) مصونیت محل کار مأموریت دیپلماتیک 85
ب) مصونیت نوشتهها و اسناد دیپلماتیک 85
ج)مصونیت شخصی مأمور دیپلماتیک 85
د)مصونیت خانواده دیپلماتیک 85
▪ مصونیت قضایی: 85
مصونیت قضایی در دو قسمت مطالعه میشود: 86
۱) مصونیت قضایی سفارتخانهها 86
۲) مصونیت مأمورین دیپلماتیک 86
مصونیت قضایی متضمن: 86
الف) مصونیت کیفری 86
ب)مصونیت مدنی 86
ج)مصونیت از ادای شهادت 86
د)مصونیت از اقدامات اجرایی است. 86
مبانی نظری معمارى سفارتخانه و مسئله اى به نام هویت ایرانى 86
• مكعبى میان گذشته و امروز 90
نمونه های موردی 92
اندیشه های حاکم بر شکل گیری طرح 92
برنامه طرح 93
سفارت جدید ایران در لندن 95
اقامتگاه و ساختمان آموزشی تاجیکستان 98
تکوین و تحول ایده طرح 99
ویژگی ها و عناصر مفهو می و کارکردی طرح 100
محور آب 101
نگاهي به سفارت ايران در اردن 102
۱-مقدمه 103
۲- برنامه طرح 104
۳-تكوين و تحول طرح 104
۴- انديشه هاي حاكم بر شكل گيري طرح 106
۵- ويژگي عناصر مفهومي طرح 107
ساختمان سفارتخانه های آمریکا 108
بناي سفارت آمريكا در آتن 61-1956: 110
سفارت ایران در آمریکا 112
هرمنوتیک مکعب 113
معماری سفارتخانه ایران در آلبانی 113
معرفى اثر 114
کنسولگری ایران در فرانکفورت آلمان… 115
سفارت ایران در سئول – فرهاد احمدی 130
سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک 132
طراحی جدید سفارت سوئیس 138
• معرفى اثر 143
• معمارى سفارتخانه و مسئله اى به نام هویت ایرانى 144
• مكعبى میان گذشته و امروز 147
برنامه فیزیکی و فضاهای پروژه: 149
کنسولگری 149
اقامتگاه سفیر 149
فضای کار سفیر 149
اتاقهای معاونان 149
فضای منشی و پذیرش 149
درب مراجعین 149
درب تشریفات 150
بخش سیاسی 150
بخش حقوقی و کنسولی 150
بخش ویزا 150
رواديد صدور 150
رواديد عبور 150
بخش اقتصادی 150
بخش فرهنگی 150
بخش اجتماعی 150
بخش روابط کنسولی و بین الملل 150
آشنایی با کشور مقصد 150
کشور اسپانیا 151
جغرافیای کشور اسپانیا 152
پایتخت 154
ویژگی‌های سیاسی 155
حکومت 155
تاریخ معاصر 156
دفاع 158
آموزش 158
اقتصاد 158
اقلیم و آب و هوا 159
جنگ های داخلی خونین اسپانیا و به قدرت رسیدن فرانکو : 162
خوان کارلوس اول ؛ از بازگشت از تبعید تا رسیدن به تاج و تخت : 163
آغاز حاکمیت سوسیالیست ها با به قدرت رسیدن زاپاترو : 165
ایالات اسپانیا 167
فرهنگ اسپانیا 169
گونه های زبان اسپانیایی 171
واژگان اسپانیایی 171
تاریخ اسپانیا 172
اكوتوريسم و جاذبه‌ها: 177
قوانین اسپانیا 180
رواديد 180
توضيح: 181
بهداشت 181
هپاتيت A 182
انسفاليت (تورم مغزي) 182
رفتار 182
منابع 184

مطالعات طراحی ساختمان سفارتخانه 180ص
قیمت : 15000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image