مطالعات طراحی فرودگاه 300ص

مطالعات طراحی فرودگاه 300ص
قیمت : 20000 تومان

در صورت خرید این مطالعات، مطالعات فرودگاه رامسر 70ص نیز برایتان ارسال می شود
همراه این مطالعات 35صفحه فایل ورد در رابطه با ضوابط طراحی فرودگاه و چند فایل پاورپوینت و ورد دیگر در زمینه فرودگاه و معرفی فرودگاه های : امام خمینی،فرودگاه کوالالامپور، فرودگاه استان گیلان، فرودگاه كانساي ژاپن ایمیل می شود.

تعريف فرودگاه 6
تقسيم بندي سايت فرودگاه 7
اهميت فرودگاه 8
طبقه بندي فرودگاه ها 9
تاثير اقليم بر روند طراحي 15
شناخت هواپيما 19
استانداردها و مقررات پايانه هوايي هاي مسافربري 26
پايانه مسافربري هوايي 26
ويژگي مسافران 28
مسافران بين المللي 30
مسافران خروجي 30
مسافران ورودي 31
مسافران گذري 31
باند RUNWAY [ 33
مراقبت پرواز 34
وظايف و حيطه کاري مراقبت پرواز 34
اهداف کلي مراقبت پرواز 40
کنترلر ترافيک هوايي 41
واحد کنترل تقرب (Approach) [ 41
واحد کنترل مسير پرواز (Area Control Center)[ 42
واحد برج مراقبت (Tower) [ 42
اصول جريان مسافر 43
ويژگي هاي ترافيكي 47
محاسبه حجم مستقبلين و مشايعين 53
تقسيم بندي سايت فرودگاه 58
طبقه بندي سازمان ايکائو 59
تاثير اقليم بر روند طراحي 60
تأسيسات فرودگاه 65
مشکلات فرودگاهها 66
سيستم هاي ناوبري فرودگاهها 67
ILS چيست 67
GPS چيست و چگونه کار مي کند 75
فرودگاه هاي بينالمللي 79
طراحي ساختمان ترمينال فرودگاه هاي تجاري، مسافرتي 81
فرودگاه بين المللي امام خميني تهران 85
تاريخچه فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) 85
افزايش رضايتمندي مسافران 91
راه هاي دسترسي به فرودگاه امام (ره) 91
پايانه مسافري فرودگاه 93
راهنماي مسافران خروجي 94
راهنماي مسافر ورودي 96
راهنماي مسافران ترانزيت 97
بخش سي آي پي 100
پاركينگ 102
قرنطينه 105
خدمات اينترنت 107
ايستگاه تاکسي 108
برج كنترل پرواز : 108
واحد توجيه خلبان : 108
محدوده كنترل ترافيك : 109
واحد آموزش 110
تجهيزات و امكانات راداري و آموزشي 110
واحد تجهيزات بازرسي و حفاظتي 110
ايستگاه هواشناسي فرودگاه امام خميني (ره) 111
مشخصات ايستگاه هواشناسي 112
خلاصه ‏اي از موقعيت و وضعيت ايستگاه 112
جداول مورد استفاده در ايستگاه 113
سيستمهاي مخابراتي 113
ويژگيهاي اقليمي 113
واحدتجهزات راداري و اتوماسيون رادار هوانوردي 114
واحد تجهيزات ناوبري 115
واحد تجهيزات ارتباطي: 117
غرفه هاي فروشگاهي 118
فرودگاه بين المللي مهرآباد 121
تاريخچه فرودگاه بين المللي مهرآباد 123
هدف از تدوين طرح تجاري فرودگاه بين المللي مهرآباد 125
مقايسه ميان چشم انداز فرودگاه بين المللي مهرآباد و چشم انداز بازار 126
شرح وظايف فرودگاه بين المللي مهرآباد: 128
ترمينال هاي مسافري : 132
اماکن تجاري و غير تجاري : 135
اداره مراقبت پرواز : 137
اداره مهندسي الکترونيک 138
واحد مخابرات 138
خدمات هوانوردي : 139
اداره ايمني زميني 140
اداره امور فني و تجهيز فرودگاهي 141
خدمات ترافيک هوايي: 142
اداره امور فني و تجهيز فرودگاهي 144
اداره امور ترمينالها و اماکن 145
خدمات نشست و برخاست هواپيماها : 146
پارکينگ هواپيما: 148
خدمات فرودگاهي : 149
خدمات سوخت رساني : 151
امنيت هواپيما : 151
دستگاههاي کمک ناوبري و رادارها : 152
برآورد ظرفيت ترمينالهاي فرودگاه مهرآباد 152
فرودگاه کانساي ژاپن 154
فرودگاه بين المللي پکن BeijingAirport 160
عکساي اين فرودگاه 164
فرودگاه هاي جهان 267
ارزيابي طرح هاي پايانه هوايي 283
انواع و اجزاء پايانه هوايي هايمسافري 289
انواع الگوهاي پايانه هوايي درسطح 295
عناصر پايانه‌هاي مسافريبين‌الملليبخشمسافران خروجي 309
برنامه فيزيکي 323
اهداف کلي مراقبت پرواز بر اساس اسناد ايکايو 326
منابع و ماخذ 326

مطالعات طراحی فرودگاه 300ص
قیمت : 20000 تومان

در صورت خرید این مطالعات، مطالعات فرودگاه رامسر 70ص نیز برایتان ارسال می شود
همراه این مطالعات 35صفحه فایل ورد در رابطه با ضوابط طراحی فرودگاه و چند فایل پاورپوینت و ورد دیگر در زمینه فرودگاه و معرفی فرودگاه های : امام خمینی،فرودگاه کوالالامپور، فرودگاه استان گیلان، فرودگاه كانساي ژاپن ایمیل می شود.

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image