مطالعات باغ کتاب 160ص

مطالعات باغ کتاب 160ص
قیمت : 16.000 تومان

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول 3
بخش اول: طرح تحقیق 3
بخش اول 4
1-1-1 بیان مسئله 4
1-1-2 هدف تحقیق 4
1-1-3 روش تحقیق 4
1-1-4 محل سایت و اهمیت آن 5
بخش دوم : 6
کلیات موضوع
1-2-1 تعریف موضوع 6
1-2-1 تعریف موضوع 7
1-2-2 اهداف ارتباط 7
1-2-3 اهداف و وظایف کتابخانه 8
1-2-4 شناخت جایگاه کتابخانه 9
فصل دوم 10
بخش اول: باغ ایرانی 10
فصل دوم: 11
بخش اول:باغ ایرانی 11
2-1-1- جلوه باغ در فرهنگ ایران 11
2-1-2 واژه باغ در گذر زمان 13
2-1-3 باغ در گذر دوره های معماری ایرانی 14
2-1-4 بررسي تفاوت‌هاي مكاتب مختلف باغ‌سازي 21
باغ و مسكن 23
درون و برون 24
نحوه نگرش به باغ در مكتب ايراني 24
اصول زيبايي‌شناسي 26
نقش عناصر در بيان اصول زيبائي شناسي: 26
2-1-5 انواع باغ ايراني و عناصر آن 28
2-1-6 اصول طراحي باغ ايراني 35
2-1-7 نظام هندسي حاكم بر باغ‌سازي پلكاني ايراني 38
2-1-8 باغ تمثيلي از بهشت برين 39
فردوس و روضات الجنات 41
اهميت درخت و گياهان نزد ايرانيان 43
2-1-10 تقديس آب در باغ ايراني 47
2-1-11 بررسي اجمالي نقش آب در معماري ايراني 48
2-1-12 عناصر محرميت در باغ ايراني 57
2-1-13 نمادشناسي سبز در باغ ايراني 58
2-2-1 ريشه واژه فرهنگ در زبان فارسي 62
2-2-2 پيشينه‌ي واژه فرهنگ در زبان فارسي 63
2-2-3 تمدن و فرهنگ 64
2-2-4 رابطه فرهنگ و معماري 67
2-2-6 مباني فرهنگ ايران و تأثير آن بر معماري 75
2-2-7 عوامل بنيادي معماري در ايران 78
2-2-8 معماري معاصر، فرهنگ و هويت 81
2-2-9 بازتاب هويت فرهنگي در معماري 84
فصل سوم 87
کتابخانه 87
1-3 معرفی فضاهای کتابخانه و عملکرد آنها 88
1-1-3 فضای اداری 88
1-2-3 فضاهای فنی و کارگاهی 88
1-3-3کارگاه تعمیر و صحافی 88
1-4-3کارگاه مرمت 89
1-5-3 بخش انتخاب و سفارش 89
1-6-3 بخش فهرست نویسی و رده بندی 89
1-7-3 بخش آماده سازی فیزیکی 90
1-8-3 فضاهای عمومی کتابخانه 90
1-9-3 محل نگهداری کتاب (مخزن کتاب) 90
1-1-9-4- مخزن بسته 90
1-2-9-4- مخزن باز 90
1-10-4- فضای مطالعه 91
1-11-4- فضای امانت 91
1-12-4- بخش مرجع 91
1-13-4- بخش نشریات ادواری و روزنامه ها 92
1-14-4- بخش تکثیر 92
1-15-4- بخش استراحت 93
1-16-4- فضای فهرست (برگه دان) 94
1-17-4- سالن اجتماعات 94
1-18-4- فضای نمایشگاه 94
1-19-4- بخش سمعی و بصری 94
1-20-4- فضاهای پشتیبانی 95
1-21-4- فضاهای گردش 95
فصل چهارم 96
مطالعات فیزیکی و استانداردها 96
1-4 استانداردها و دستور العمل های کتابخانه 97
2-4 استانداردهای مکانیابی کتابخانه 97
3-4 استاندارد مخزن 97
4-4- استانداردهای فضاهای مطالعه 98
5-4 استانداردهای برگه دانها 100
6-4 استاندارد معلولین 101
1-3-6- استانداردهای ورودی: 101
3-6-2- ضوابط سطح شیبدار 102
3-7- ضوابط آسانسورها: 103
3-8- ضوابط فضاهای بهداشتی : 103
3-9- ضوابط کتابخانه : 103
3-10- استانداردهای کتابخانه کودکان 104
3-11- استانداردهای فضای دفاتر کار 106
3-12- استانداردهای خدمات کارکنان 106
3-14- استانداردهای کافی شاپ 108
فصل پنجم 109
بررسی ادبیات ایران و جهان 109
بررسی نمونه ها 110
نحوه تحلیل نمونه ها 110
Seinagoki کتابخانه 111
کتابخانه اسکندریه 114
کتابخانه ملی ایران-کتابخانه کودک 122
کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت 126
فصل ششم 130
مطالعات بستر طرح 130
بخش اول 131
6- 1شناخت کلی استان اصفهان 131
6-1-1تاریخچه پولاد شهر اصفهان 134
6- 1-2 موقعیت طبیعی و جغرافیایی پولاد شهر اصفهان 136
6-1-3برنامه ریزی کاربری زمین و الگوهای کالبدی توسعه پولادشهر اصفهان 136
6-1-4عوامل موثر بر شکل گیری و تعیین الگوی کالبدی مناسب شهر جدید پولادشهر 139
4-1-5جایگاه پولادشهر در طرحهای فرادست 140
6-1-6 اهداف، راهبردها وسیاستهای طرح جامع شهر جدید پولادشهر 141
بخش دوم 142
4-2 تحلیل سایت 142
بررسی عوامل محیطی در سایت 145
منابع و ماخذ 153

چکیده
مطالعات، پژوهشها، اظهار نظرات مسئولان و دست اندرکاران امر نشر و توزیع کتاب همه و همه بر این واقعیت تأسف بار دلالت دارند که در کشور ما به رغم تحولات چشمگیر در همه، عرصه های اجتماعی و اقتصادی هنوز فرهنگ کتابخوانی در ابتدای راه است بر اساس گفتارها و اظهار نظرها، مقوله فرهنگ کتاب خوانی و مسائل آن را در عرصه های مختلفی چون چاپ و نشر کتاب، گرانی قیمت مسائل محتوای گوناگونی سلایق جامعه و کاستیها نظام آموزشی مدارس بررسی شده اند اما آنچه در ایرانیان کمتر مورد توجه قرار گرفته کتابخانه ها هستند . کتابخانه به مثابه اساسی ترین عامل ترویج فرهنگ کتابخوانی در امر کتاب در محاق فراموشی قرار گرفته است . ترویج فرهنگ کتابخوانی در امر کتاب در محاق فراموشی قرار گرفته است.
هر سال هزاران کتاب ارزشمند با موضوعهای مختلف به چاپ می رسد اما تصویر اینکه همه علاقه مندان کتاب بتوانند همه این عناوین مفید را تهیه و در مجموعه های شخصی خود نگهداری کنند، تصوری اغراق آمیز خواهد بود. بنابراین وجود کتابخانه های غنی و کارآمد در عرصه ارائه خدمات فنی برای دست یابی راحت جامعه به محصولات فرهنگی تولید شده در داخل و محصولات برون مرزی امری ضروری است .کتابخانه در معنای سنتی خود عبارت است از مجموعه کتاب که به من منظور خواندن یا پژوهش گردآورده شده باشند یا به محلی اطلاق می شود که این مجموعه در آن نگهداری می شود. کتابخانه ها که از آغاز پیدایش خود محلی برای نگهداری پیشینه اقتصادی حقوقی تاریخی و مذهبی تمدنها بوده اند.
با آنکه کتابخانه ها در طول تاریخ دچار دگرگونی های اساسی شده اند ولی هنوز نقش فرهنگی خود را از دست نداده اند. آنها همچنان مسئول تهیه ی کتابها نشریات و رسانه های دیگر هستند و با ارائه این منابع به مراجعان خود نیازهای تحصیلی تفننی و اطلاعاتی آنها را برآورده می سازد.

مطالعات باغ کتاب 160ص
قیمت : 16.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image