مطالعات مرکز نگهداري سالمندان 160ص

مطالعات مرکز نگهداري سالمندان 160ص

مطالعات مرکز نگهداري سالمندان
مطالعات مرکز نگهداري سالمندان, رساله , نقشه اتوکد,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,autocad,3dmax, رندر , مطالعات مرکز نگهداري سالمندان

مطالعات مرکز نگهداري سالمندان 160ص

قیمت : 15.000 تومان
چکیده 1
2- هدف تحقیق 2
3- اهمیت موضوع 3
الف) مطالعات پایه
1) تعاریف 4
1-1- تعریف سالمندی 4
1-2- علل سالمندی 6
1-3- سالمندی موفق، تعریف و تمایز 8
1-4- معیارهای سالمندی موفق 9
1-5- عوامل موثر بر سالمندی موفق 10
1-6- ویژگی های دوره سالمندی 15
1-7- تغذیه سالمندان 27
1-8- فعالیت های بدنی و آمادگی جسمانی در سالمندان 31
1-9- آمادگی جسمانی ویژه سالمندان 33
2) بررسی مسائل اجتماعی و اقتصادی سالمندان 35
2-1- مسایل اجتماعی سالخوردگان 35
2-1-1- دگرگونی پایگاه اجتماعی سالخوردگان 35
2-1-2- بازنشستگی 35
2-1-3- مسائل بازنشستگی 37
2-2 سالمندی و فقر 37
2-2-1- تاثیرات فقر بر سالمندی 38
2-2-2- راه های مبارزه با فقر در سالمندی 38
2-3- ارتباط سالمند و جامعه 39
2-3-1- فعالیت های دوره سالمندی 43
2-3-2- عوامل موثر در فعال سازی سالخوردگان 45
3) بررسی آسایشگا ه های سالمندان 50
3-1- آسایشگاه های سالمندان 50
3-1-1- آسایشگاه های سالمندان در ایران 53
3-1-2- انواع آسایشگاه های سالمندان در ایران 55
3-2- ساختار جمعیتی سالمندان 56
3-3- فرهنگ ایرانی و سالمندان 57
4) بررسی مراکز خدماتی روزانه 60
4-1- مراکز خدماتی روزانه 60
4-1-1- اهداف مراکز خدماتی روزانه 61
4-1-2- مدت زمان حضور استفاده کنندگان 61
4-1-3- فعالیت های معمول در مجموعه های روزانه 61
ب) مطالعات کاربردی:
1- نمونه داخلی 63
1-1- خانه سالمندان فرزانگان 63
1-2- خانه سالمندان کهریزک 68
2- نمونه خارجی 80
2-1- پروژه Humanitas , Bergweg 80
3- تعیین سبک معماری در طراحی 83
3-1- تعریف معماری 83
3-2- معماری ارگانیک 84
3-3- معماری ارگانیک در ایران 90
3-3-1- جلوه باغ در فرهنگ ایران 92
3-3-2- واژه باغ در گذر زمان 93
3-3-3- پیشینه تاریخی باغ در ایران 93
3-3-4- شیوه های باغ آرایی و عناصر تشکیل دهنده باغ ایرانی 94
3-3-5- عناصر باغ ایرانی 95
3-3-6- انواع درختان و نحوه کاشتن آنها 97
3-3-7- آب در باغهای ایرانی 99
3-3-8- اصول طراحی باغ ایرانی 106
3-3-9- الگوهای باغهای ایرانی 108
3-3-10- تقسیم بندی باغ ها در جهان 109
ج) مطالعات عملکردی:
1- شناخت فضاها 110
2- استانداردها 116
2-1- اندازه های اروگونومی 116
2-2- ضوابط عمومی طراحی معماری 116
2-3- ضوابط اختصاصی طراحی معماری خانه سالمندان 125
2-4- مشخصات فضای باز مجموعه سالمندان 135
3- تحلیل سایت 144
3-1- شرایط انتخاب سایت 144
3-2- موقعیت سایت 146
3-3- موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی شهر تهران 147
3-4- ویژگی های منطقه 5 تهران 148
3-5- ویژگی اقلیمی و طبیعی منطقه 5 تهران 151
3-6- ویژگی های سایت 152
د) روند طراحی
1- جا نمایی پلان 156
2- کانسپت طرح 156
3- آلترناتیوهای ارائه شده 157
4- دیاگرام فضاها 159
5- ارئه نقشه های طرح 160
منابع 161

مطالعات مرکز نگهداري سالمندان 160ص

قیمت : 15.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image