مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست 250ص

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست 250ص

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست, رساله , نقشه اتوکد,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,autocad,3dmax, رندر , مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست
مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست , رساله , نقشه اتوکد,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,autocad,3dmax, رندر , مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست 250ص

قیمت : 18.000 تومان

 

فصل اول: 12
مقدمه 12
1-1-1 بيان مسئله : 12
1-1-2 سيرمطالعاتي تحقيق: 14
1-1-2-1 اهداف تحقيق : 16
1-1-2-2 سوالها: 17
1-1-2-3 اصطلاحات : 17
کودک: 17
کودک خياباني : 17
کودک بي سرپرست 18
کودک بد سرپرست 18
پيمان نامه جهاني حقوق کودک: 18
فضا: 18
سازماندهي فضايي: 19
فصل دوم: 19
موضوع اصلي تحقيق 19
1-2-1 شناخت روحي و جسمي کودکان : 19
شناخت کودک و بررسي نيازهاي او 20
2. نيازهاي اجتماعي 26
تعاريف و مفاهيم 39
حمايت از کودکان بي سرپرست 43
در باب حمايت از کودکان بي سرپرست ( بد سرپرست) در ايران: 65
اصل 21 قانون اساسي 66
بحث از پيشگيري 68
الگوي رشدي بوستون ((oston)Developmentd model ) 71
نگاهي مختصر به وضعيت کودکان بي سرپرست و نهادهاي نگهداري از اين کودکان در سرتاسر دنيا 72
کودکان خياباني 76
تعاريف و مفاهيم 77
تقسيم بندي کودکان خياباني 79
طبقه بندي ديگري از کودکان خياباني 80
اشکال مختلف بي سرپرستي 80
طبقه بندي کودکان خياباني 81
ب . طبقهبندي از حيث نوع زندگي خياباني 84
1 . کارتنخوابها 86
2 . اتوبوس خواب و قطار خواب 87
3 . هتلخوابها 87
د . گروه هاي سني کودکان خياباني 87
عوامل موثر در گسترش پديده ي کودکان خياباني 88
ويژگي هاي کودکان خياباني 91
اقدامات موثر در پيشگيري از بروز پديده ي کودکان خياباني 94
نياز به داشتن يك حامي: 96
گريز از زندگي اجتماعي : 96
نياز به اعتماد به نفس: 97
نياز به محبت: 97
احساس ترس و اضطراب و نياز به امنيت: 98
نياز به احساس مالكيت: 98
نياز به داشتن يك حامي: 99
گريز از زندگي اجتماعي : 99
نياز به اعتماد به نفس: 100
نياز به محبت: 100
احساس ترس و اضطراب و نياز به امنيت: 101
نياز به احساس مالكيت: 101
وضعيت کودکان آواره و بي سرپرست ناشي از جنگ 106
الف کودکان آواره 107
ب کودکان بي سرپرست 108
حمايت حقوقي کودکان آواره و بي سرپرست 109
بازپروري و حمايت عملي کودکان آواره و بي سرپرست 113
الف نقش سازمانهاي غيردولتي ومجامع عمومي در حمايت از کودکان قرباني جنگ 115
ب مجازات مرتکبان جرايم جنگي بر ضد کودکان 118
كودكان بي سرپرست و بد سرپرست و مشكلات آنها 121
نتيجه گيري 124
جمعيت حمايت کودکان بي سرپرست 126
شيرخوارگاه آمنه 133
فرزند خواندگي در ايران 134
کودک آزاري، کودکان بد سرپرست و خلاء قانوني 134
قوه قضائيه از واقعيات کودک آزاري، دور است 136
تاريخچه 136
دوستان در دنيا يک سازمان وجود دارد که من امروز اين سازمان را معرفي مي کنم و کارهايي که در اين سازمان براي کودکان چهبي سرپرست و چه کودکاني که حق حمايتي دارند. 137
يونيسف 137
اولويت‌ها 138
تحصيل 139
مصون سازي مثبت 140
حفاظت از کودکان 140
اچ‌آي‌وي-ايدز 141
کودکي 141
استنباط عمومي 142
پشتيباني مالي 143
صندوق اعانات يونيسف 143
1-2-2 کودکان و فعاليت هاي خلاقانه : 144
1-2-3 بي سرپرستي ، تاريخچه و علل آن : 147
1-2-4 ايتام از ديدگاه اسلام : 150
1-2-5 کودکان بي سرپرست : 151
الف ) کودکان بي سرپرست : 153
ب) کودکان خيابان : 153
1-2-6 عوامل بوجود آمدن کودکان بي سرپرست 154
1-2-6-1 عوامل اجتماعي : 154
1-2-6-2 عوامل اقتصادي : 155
1-2-6-3 عوامل خانوادگي : 155
1-2-7 خانواده : 156
1-2-7-1 ناسازگاري والدين در محيط ناآرام خانواده : 157
1-2-7-2 طلاق : 158
1-2-7-3 بدرفتاري جسمي و رواني در خانه : 159
1-2-7-4 فقر : 159
1-2-7-5 بيکاري : 160
1-2-8 طبقه بنديکودکان بي سرپرست بر اساس خانواده : 161
1-2-8-1 کودکان بي سرپرست با سرپرست : 161
1-2-8-2 کودکان بي سرپرست بي سرپرست : 162
1-2-8-3 کودکان بي سرپرست بد سرپرست : 162
1-2-8-4 کودکان بي سرپرست مهاجر : 162
1-2-9 خطراتي که کودکان بي سرپرست با آن مواجه هستند : 163
1-2-10 بررسي تحقيقات خارجي : 165
1-2-10-1 هندوستان : 165
1-2-10-11 فيليپين : 166
1-2-10-3 تايلند : 167
1-2-10-4 بنگلادش : 168
1-2-10-5 پاکستان : 168
1-2-10-6 کنيا : 169
1-2-10-8 برزيل : 171
1-2-10-9 فنلاند: 172
نمونه فضاهاي مجموعه 174
1-2-10-10 سوئيس : 176
1-2-11 بررسي نمونه هاي داخلي : 176
1-2-11-1 بررسي فعاليتهاي معاونت امور اجتماعي بهزيستي : 176
2 – مراکز جمع آوري ، تشخيص و جايگزينيکودکان بي سرپرست 178
( پسر ) : 178
1-2-12-2 مرکز جمع آوري ، طبقه بندي و نگهداري بچه هاي خياباني( خانه سبز ) : 180
نماي ساختمان خانه سبز 182
تصاويري از کتابخانه و نمازخانه خانه سبز 189
1- موسسه خيريه فرهنگي– تربيتي بهاران پرديس سپاهان ( حضرت رقيه ( س ) ) : 190
2 ) مجتمع حمايتي شهيد فياض بخش : 193
3 ) مجتمع خدماتي– حمايتي شهيد قدوسي : 194
4 ) شبانه روزي حبيب ابن مظاهر : 194
5 ) مجموعه مرکز رفاه خانواده سبزوار : 196
فصل سوم: 198
مباني نظري طراحي 198
1-3-1 معناي رنگ ها : 198
رنگ خاکستري: 198
آبي : 199
سبز: 201
قرمز : 202
زرد : 203
بنفش : 203
قهوه اي : 204
سياه : 205
1-3-2 سازواري اشکال هندسي و رنگها : 205
1-3-3 نتيجه گيري: 208
فصل چهارم : 210
جغرافياي طبيعي و مطالعات اقليمي 210
1-6-2 توپوگرافي زمين و ساختمان : 226
1-6-3 طراح زمين (توپو گرافي) : 227
1-6-4 توپو گرافي و طراحي زمين : 228
فصل هفتم : 251
مباني و مطالعات طرح 251
1-7-1 فضاي اداري و پذيرش : 251
1-7-3 بخش آموزشي : 253
1-7-4 بخش کارگاهي: 255
1-7-5 نکاتي در زمينه طراحي وبرنامه ريزي کارگاه: 256
1-7-5-1 کتابخانه: 259
1-7-5-2 سالن اجتماعات : 260
1-7-5-4 رستوران و تريا: 261
1-7-5-5 آشپزخانه: 262
1-7-5-6 رختشورخانه : 263
1-7-5-7 فضاهاي ورزشي– تفريحي : 264
1-7-5-8 فضاهاي سبز : 270
1-7-5-9 نمايشگاهها و غرفه هاي فروش : 271
1-7-5-10 بخش مسکوني : 271
1- منطقه خواب : 274
2-گنجه هاي عمومي و انفرادي : 274
3-منطقه استراحت 274
4- منطقه آرام : 275
1-7-5-11 بخش هاي خدماتي : 278
منابع: 279

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست 250ص

قیمت : 18.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image