مطالعات موزه سنگ 110ص

مطالعات موزه سنگ 110ص
قیمت : 11000 تومان

فصل اول رساله موزه سنگ : مطالعات بستر طرح
1-1 : مطالعات تاریخی
1-1-1 : پیشینه تاریخی
1-1-2 : حجم بافت تاریخی کرمانشاه
1-1-3 : وضعیت کنونی بافت
1-1-4 : ارزشهای موجود در بافت
1-1-5 : موقعیت شهر کرمانشاه :
1-1-6 : ارتباط و دسترسی ها
1-2 : مطالعات جغرافیایی و اقلیمی
1-2-3 : مطالعات اقلیمی ( آب و هوای استان کرمانشاه )
1-2 : مطالعـات اجتماعـی و فرهنگـی :
1-4: آثار باسـتانی و تاریخـی استان کرمانشـاه

فصل دوم موزه سنگ : مطالعات موضوع طرح
2-1 : تعریف و تاریخچه پیدایش موزه
2-1-1 : تعریف موزه :
مفهوم موزه
2-1-2 : تعاریف صاحبنظران موزه
2-1-3 : تاریخچه موزه در جهان :
2-1-3-1 : نهادینه شدن موزه ها :
2-1-4 : تاریخچه مـوزه در ایران
2-1-4-1 : نهادینه شدن موزه ها
الف- موزه همایونی :
2-2 : طـبقه بندی موزه ها :
2-3 : نقـش و عملکرد اجتماعی موزه :
2-3-1 : خـدمات اجتماعی موزه ها :
2-3-2 : نقـش آموزشی موزه ها :
2-3-3 : شـناخت مخاطبان موزه :
2-3-4 : در آمد سرانه و توان اقتصادی :
2-4 : سـاختار علمی و مجموعه موزه :
2-5 : تقابل مـوزه ها و پدیده توریسم :

فصل سوم موزه سنگ : استانداردها و نمونه های مشابه
3-1: بررسی استانداردهای موزه
3-1-1: ساختار و عملکرد موزه :
3-1-2 : محل و ساختمان موزه
3-1-3 : فضای فیزیکی موزه
3-1-3-1 : ارتباط بین فضایی ( سیر کولاسیون )
3-1-3-2 : تالار های نمایش
3-1-3-3 : ویترین
3-1-3-4 : تالارهای ورودی
3-1-3-5 : نور در تالارهای نمایشی :
3-1-3-6 : دیوار و کفپوش تالار :
3-1-4 : مراکز جنبی موزه :
3-1-4-1 : تالارهای نمایشگاهی موقت وسخنرانی :
3-1-4-2 : کتابخانه و مرکز اسناد
3-1-4-3 : کارگاه
3-1-4-4 : آزمایشگاه
3-1-4-5 : چایخانه ، رستوران وکافه تریا
3-1-5 : نحوه ارائه و نمایش آثار در فضای موزه :
3-1-5-1 : ارائه و نمایش آثار در داخل تالار بصورت آزاد
الف – قرار دادن آثار به روی پایه
ب – نصب آثار بر روی دیوار
ج – استقرار در داخل غرفه ها
3-1-5-2 : نمایش و ارائه آثار در داخل و یترین
3-1-6 : بخش امور اداری ، فنی ، خدماتی و تاسیساتی
3-1-6-1 : بخش اداری :
3-1-6-2 : تجهیزات فنی و تأسیسات موزه :
3-1-6-3 : سیستم برق :
3-1-6-4 : سیستم تهویه :
3-1-6-5 : مقابله با سرقت :
3-1-6-6 : مقابله با آتش سوزی :
3-1-6-7 : آسانسور و بالا بر
3-2: بررسی نمونه های مشابه موزه
3-2-1 : نمونه های ایرانی
3-2-1-1 : موزه هنرهای معاصر تهران
3-2-1-2 : موزه سنگهای تزئینی :
3-2-2 : نمونه های خارجی
3-2-2-1 : موزه هنر دنور
3-2-2-2 : موزه سنگ در آمریکا

فصل چهارم موزه سنگ مبانی نظری طرح
4-1: درباره سنگ
4-1-1: تاریخچه سنگ در ایران
4-1-2 : منشاء شکل گیری سنگها و خرده سنگها
4-1-3 : تفاوت سنگها و کانیها
4-1-3-1 : کانی
4-1-3-2 : سنگ
4-1-4 : طبقه بندی سنگها
4-1-4-1 : انواع سنگها
4-1-4-2 : انواع سنگهای ساختمانی
4-1-5 : ساختمان شیمیایی سنگها
4-1-6 : سنگ های مناسب برای مصارف گوناگون
4-1-7 : رنگ سنگ
4-1-8 : نگاهداری کارهای سنگی
4-2 : کاربرد سنگ در معماری امروز
4-2-1 : گرایش های مختلف در استفاده از سنگ
4-2-1-1 : سنت سنگ
4-2-1-2 : اغراق در سنگ
4-2-1-3 : نوآوری در سنگ
4-3 : معماری سنگ
4-3-1 : اهرام ثلاثه – مصر :
4-3-2 : تخت جمشید – ایران
4-3-3 : معبد پارتنون – یونان
4-3-4 : معبد آناهیتا – ایران
4`-3-5 : طاق بستان – ایران
4-4 : مبانی نظری پروژه:

فصل پنجم موزه سنگ آنالیز سایت برنامه فیزیکی و روند طراحی
5-1 : معرفی سایت پروژه
5-1-1: مطالعات تاریخی
5-2-1: دلایل انتخاب سایت پروژه :
5-1-3 : مشخصات اقلیمی محدوده پروژه :
5-1-3-1 : اهداف طراحی اقلیمی در محدوده طرح :
5-1-4 : مشخصات محدوده سایت :
5-2 : سوالات مطرح شده در پروژه :
5-2-1 : فرضیات تحقیق پروژه :
5-3 : اهداف انتخاب موضوع ( موزه سنگ )
5-4 : عوامل فیزیکی جهت دهنده در سایت :
5-4-1 : معابر و دسترسی های سایت و ورودیهای مجموعه :
5-4-2 : ابعاد سایت :

5-5 : برنامه فیزیکی طرح ( فضای مورد نیاز ) :
فضای اداری
فضای نمایشگاهی
فضای فرهنگی
فضای کارشناسی
فضای فعالیت های علمی،آموزشی و پژوهشی
فضای خدمات رفاهی

منابع و مأخذ

مطالعات موزه سنگ 110ص
قیمت : 11000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image