مطالعات نمایشگاه گل و گیاه 280ص

مطالعات نمایشگاه گل و گیاه 280ص
قیمت : 25000 تومان

چکیده: ‌أ
مقدمه 1
1-1- دلایل انتخاب و اهمیت موضوع 13
1-2- راهکارهای اساسی توسعه صنعت گل و گیاه 15
1-2-1- افزایش سطح فن آوری گلخانه ها 15
1-2-2- بهره گیری از تأسیسات نوین گلخانه ای 15
1-2-3- جلب سرمایه گذاری های خارجی 16
1-2-4- سوق نمایشگاه و جشنواره گل و گیاه به سمت جایگاه واقعی 17
1-2-5- توسعه بازار داد و ستد گل 17
1-2-6- تنوع بخشیدن به تولیدات گلخانه ای 19
1-2-7- تقویت مرکز تحقیقات گل وگیاه بویژه از سوی بخش خصوصی 19
1-2-اهداف کلی 21
1-3- تعریف پروژه 23
1-4- روش کار 24
2-1- باغ های ایرانی 29
2-1-1- مقمه 29
2-1-2- تعریف باغ: 30
2-1-3- باغ وانواع آن 31
2-1-4- اقلیم و باغ 33
2-1-5- سرچشمه ها: 34
2-1-6- باغ ایرانی پس از اسلام: 36
2-1-7- معناها: 38
2-1-8- باغ‌های معلق بابل 39
2-1-9- باغ ها در بستر کشورها 40
2-1-10- باغ ایرانی : 42
2-1-5-1- هنجار شکل یابی باغ ایرانی 46
2-1-5-2- باغ و هنر ایرانی 48
2-1-5-3- ویژگی های باغ ایرانی 49
2-1-5-4- باغ ایرانی و آب 52
2-1-5-5- پوشش گیاهی باغ ایرانی 53
2-1-6 نتیجه 58
2-2-1- مقدمه 59
2-2-2- بازار 60
2-2-3- عناصر بازارهای‌ ایرانی 65
2-2-3-1- راسته 66
2-2-3-2- رسته 66
2-2-3-3- دالان 66
2-2-3-4- سرا یا خان‌ 66
2-2-3-5- خانبار 67
2-2-3-6- تیمچه‌ یا تیم‌ 67
2-2-3-8- دكان‌ 68
2-2-4- انواع بازار 69
2-2-4-1- بازار هاي دائمي 69
2-2-4-2- بازار هاي ادواري 70
2-2-4-3- بازار گاه هاي شهري 70
2-2-4-5- بازارچه ها 70
2-2-5- شکل بازار در اقلیم های مختلف ایران 70
2-2-5-1- بازار در کرانه جنوبی دریای خزر 71
2-2-5-2- بازار در کرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان 72
2-2-5-3- بازار در نواحی کوهستانی و مرتفع فلات 75
2-2-5-4- بازار در دشت های فلات 77
2-2-6- نتیجه 81
2-3- مبانی معماری های مرتبط با طبیعت 82
2-3-1- معماری “ارگانیک” 82
2-3-2- معماری “اکو- تک”و “های- تک” 89
2-3-3- معماری “بیونیک” 95
2-3-3-1- سازه بيونيكي فركتال 100
2-3-5- نتیجه 103
3-1-1- اهمیت فضای سبز در شهر ها 106
3-1-2- نسبت فضای سبز در شهر 107
3-1-3- اهمیت گلکاری در ایران 110
3-1-3-1- اهمیت اقتصادی گلکاری 110
3-1-3-2- اهمیت فرهنگی آموزشی گلکاری 114
2-7-3-3- گلکاری و هنر 117
3-2- مطالعات نمایشگاهی 121
3-2-1- فضاهای نمایشگاهی 121
3-2-2- نقش فضای نمایشگاهی 123
3-2-3- اهداف عمده در طراحی و ساخت فضاهای نمایشگاهی: 123
3-2-4- ویژگی های اساسی فضاهای نمایشگاهی: 124
3-2-4-1- آینده محوری در برابر سنت گرایی 124
3-2-4-2- تولید انبوه ومجموعه ای در برابر ساخت سنتی: 124
3-2-4-3- تكنولوژي 125
3-2-4-4- موقتی در برابر دایمی بودن 125
3-2-4-5- تکنولوژی در برابر فرم: 126
3-2-5- تأثيرات فضاهاي نمايشگاهي بر معماري 127
3-2-5-1- زمينه هاي تاريخي ـ اجتماعي پيدايش فضاهاي نمايشگاهي 128
3-2-5-2- تكنولوژي در برابر فرم 130
3-2-5-3- بروتاليزم در برابر آرامش بصري 131
3-2-5-4- تكنولوژي در برابر طبيعت 131
3-2-6- چالش ها و چرخش هاي تكنولوژي در گفت و گو با طبيت 133
3-2-7- آشتی تکنولوژی با طبیعت 136
3-2-7-1- بعد شاعرانه تكنولوژي 141
3-3- گلخانه 143
3-3-1-مقدمه 143
3-3-2- ساختمان گلخانه 144
3-3-2-1- مکان 144
3-3-2-1-1- فضای توسعه 144
3-3-2-1-2- توپوگرافی 145
3-3-2-1-3- آب و هوا 145
3-3-2-1-4- در دسترس بودن امکانات در محل احداث گلخانه 146
3-3-2-1-5- آب 146
3-3-2-1-6- سیستم های آبیاری 147
3-3-2-1-7- جهت گلخانه 147
3-3-3- پوشش های گلخانه ای 148
3-3-3-1- گلخانه های شیشه ای 148
3-3-3-2- گلخانه های پوشیده از ورقه های نازک پلاستیک 149
3-3-3-3- پوشش دو لایه ای 152
3-3-3-4- گلخانه های ساخته شده از صفحات محکم 152
3-3-3-4-1- پلی وینیل کلراید 152
3-3-3-4-2- فایبر گلاس مقاوم 153
3-3-3-4-3- صفحات آکریلیک و پلی کربنات 154
3-3-4- گرمایش 155
3-3-4-1- بخاری های منفرد 156
3-3-4-2- بخاری های کنوکسیونی یا همرفتی 156
3-3-4-3- بخاری های تابشی 157
3-3-4-4- حرارت خورشیدی 157
3-3-4-5- باد شکن ها 158
3-3-5- خنک کردن گلخانه 160
3-3-5-1- سیستم خنک کننده مه پاش 160
3-3-5-2- سیستم خنک کننده زمستانی گلخانه 160
3-3-6- دی‌اکسید کربن و نور 161
3-3-7- کنترل شرایط محیطی گلخانه 161
3-3-7-1- دما 162
3-3-7-2- رطوبت نسبی 163
3-3-7-3- جریان هوا در گلخانه 163
3-3-8- چشم انداز بحث 164
مطالعات گیاه شناسی 165
3-4-1- تاریخچـــــــه 165
3-4-2- رشد و نمو در گیاهان 166
3-4-2-1- نمو یک سلول گیاهی 166
3-4-3- انواع مختلف گیاهان 167
3-4-4- تأثیر آنزیم ها 169
3-4-5- درجه حرارت 171
3-4-6- نور 173
3-4-7- رطوبت هوا 175
3-4-8- مناطق چهارگانه پوشش گیاهی ایران 176
3-4-8-1- منطقه خزری 178
3-4-8-2- منطقه زاگرسی 182
3-4-8-3- منطقه ایرانو – تورانی 184
3-4-8-4- بخش کوهستانی : 187
3-4-8-5- منطقه خلیج و عمانی 189
3-4-9- نتیجه 191
3-5-1- مقدمه ای بر اصول زیبایی شناسی در طراحی کاشت گیاهان زینتی 192
3-5-2- شناخت خصوصیات بصری گیاهان 193
3-5-2-1- فرم 194
3-5-2-2- بافت 197
3-5-2-3- رنگ 200
3-5-3- اصول زیبایی شناسی در طراحی کاشت گیاهان زینتی 203
3-5-4- استفاده از جنبه های زینتی متنوع گیاهان در طراحی کاشت 208
3-5-4-1- سادگی 210
3-5-4-2- تنوع 211
3-5-4-3- تأکید 212
3-5-4-4- تعادل 214
2-6-4-4-1- تعادل متقارن 214
2-6-4-4-2- تعادل نا متقارن (طبیعی) 215
3-5-4-5- توالی 216
3-5-4-6- مقیاس 218
3-5-5- کاربرد اصول زیباشناسی 220
3-5-6- مصالح 226
3-5-7- نتیجه 227
4-1- بررسی نمونه های موردی 229
4-1-1- نمونه های داخلی 229
4-1-1-1- پایانه بین المللی گل وگیاه ایران، پایا گل 229
4-2- نمونه های خارجی 230
4-2-1- “ادن پروژکت” – سنت استل- انگلستان 230
4-2-2- پاولیون هلند در نمایشگاه اکسپوی 2000 – هانوور- آلمان 230
4-2-3- ” یورک شر”- شفیلد- انگلستان 230
4-2-4-” وینتر گاردن “- ساندرلند- انگلستان 230
4-1-1-1- پایانه پایا گل 232
گفتار چهارم 257
باغ زمستانی ساندرلند 257
غرفه هلند در نمايشگاه اكسپو 2000 258
منابع

مطالعات نمایشگاه گل و گیاه 280ص
قیمت : 25000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image