Tag Archives: دانلود رساله آماده هتل زیارتی

مطالعات هتل زیارتی 3 ستاره 90ص

مطالعات هتل زیارتی 3 ستاره 90ص
قیمت : 10.000 تومان

1- پيشنهاد يا طرح اوليه تحقيق
1-1- عنوان تحقيق 1
2-1- بيان مسئله 1
3-1- هدف پروژه 2
4-1- منابع و پيشينه تحقيق 3
2- مطالعات زمينه
1-2- موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان خراسان 4
2-2- جغرافياي طبيعي و اقليم خراسان 4
3-2- شرايط اقليمي شهر مشهد 4
1-3-2- مشخصات اقليمي شهر مشهد 4
2-3-2- دما و رطوبت 5
3-3-2- وزش باد 5
4-3-2- جهت استقرار ساختمان 6
5-3-2- جمع‌بندي 6
6-3-2- ويژگي‌هاي عمومي اقليم سرد 6
7-3-2- فرم و جهت‌گيري ساختمان 7
8-3-2- تهويه 7
3- مطالعات پايه
1-3- بررسي وضعيت هتل‌هاي شهر مشهد 8
1-1-3- هتل‌هاي 3 ستاره موجود در شهر مشهد 8
2-1-3- هتل‌ 2 ستاره مشهد 9
3-1-3- هتل آپارتمان‌ها 9
4-1-3- مهمان‌پذيري شهر مشهد 10
2-3- نتايج حاصله از بررسي وضعيت مكاني هتل‌هاي مشهد و جذب مسافر 13
1-2-3- نت ايج حاصل از بررسي (تعيين درجه هتل مورد نظر) 15
2-2-3- نحوه تعيين زمين مناسب براي احداث هتل با استفاده از نقشه مبنا 16
3-3- فرم درجه‌بندي مهمان‌خانه‌هاي كشور 18
4-3- شناخت 30
1-4-3- عوامل بصري جذبي 30
2-4-3- عوامل جذب در طراحي 30
3-4-3- شرح فعاليت‌هاي هتل 32
1-3-4-3- انواع فعاليت‌هاي قابل بررسي در هتل 32
2-3-4-3- پلان طبقات 33
3-3-4-3- شكل‌هاي مختلف هسته ارتباطي 33
4-3-4-3- معيارهاي طراحي اتاق‌هاي خواب 40
5-3-4-3- طبقات اتاق‌خواب‌ها 41
4-4-3- اهداف برنامه ريزي لابي 46
5-4-3- اهداف در طراحي رستوران 46
1-5-4-3- فضاهاي خدماتي پشتيباني (دور از ديد) 49
2-5-4-3- فضاهاي آماده‌سازي غذا و انبار آذوقه 50
1-2-5-4-3- محاسبات فضايي راهروهاي حركتي 52
3-5-4-3- فضاي بارانداز دريافت مواد اوليه، زباله و انبار عمومي 54
4-5-4-3- نواحي و فضاهاي مربوط به كاركنان 55
5-5-4-3- رختشوي‌خانه و خانه داري 55
11-3-4-3- بخش مهندسي و تأسيسات مكانيكي 56
5-3- خصوصيات مسافر (با توجه به تعريف هتل و شرح فعاليت‌هاي آن) 57
1-5-3- امكانات و فضاهاي عمومي مورد توجه و استفاده مسافر 58
2-5-3- امكانات و خدمات جنبي مورد استفاده مسافر 58
3-5-3- تمايل مسافر و نحوه پاسخگويي به نيازهاي خوراكي و غذايي خود 58
4-5-3- متوسط اقامت مسافر 59
4- مطالعات تكميلي
1-4- بررسي سه نمونه از هتل‌هاي سه ستاره داخلي 61
1-1-4- هتل سلام (سه ستاره نوع A) 61
2-1-4- هتل آزادي (سه ستاره نوع C) 71
3-1-4- هتل صدر (سه ستاره نوع B) 78
4-1-4- نتايج حاصل از بررسي سه نمونه از هتل‌هاي سه ستاره داخلي 80
5- تحليل
1-5- برنامه فيزيكي 84
2-5- تعيين هزينه مناسب براي ساخت هتل 86
6- تجزيه و تحليل در طراحي و ارائه اصول طراحي و آلبوم مدارك
1-6- تدوين سياست‌گذاري وظايف و فضاهاي هتل مورد نظر و معيارهاي طراحي فضاها 93
2-6- دياگرام ها 93
3-6- بررسي سايت 100
1-3-6- عناصر شاخص شهري و تأثيرگذار بر روي زمين 100
1-1- عنوان تحقيق: هتل زيارتي (3 ستاره)
2-1- بيان مسأله
در فرهنگ عامه مردم ايران سفر جايگاه ويژه‌اي از جهت گسترش اطلاعات‌، آگاهيها و شناخت انسان داردو انسان با تجربه در اين فرهنگ به انسان جهان‌ديده‌اي تبديل مي‌گردد كه به سير و سفر در اطراف و اكناف جهان پرداخته و از هر قوم و ملتي شناخت و نشانه‌اي در ذهن خود دارد.
با توجه به اين موضوع، در چند سال اخير هتل و هتل‌داري به صنعتي واقعي تبديل گرديده و از گسترش سريع و فوق‌العاده‌اي برخوردار بوده است، به طريقي كه مانند هر محصول صنعتي ديگر توليد مي‌شود به طوري كه اين محصول صنعتي از قوانين و ظوابط بازار و محاسبات سودآوري تبعيت مي‌كند. بدون شك تأثير اين تحول از يك سو بهبود سطح نسبي خدماتي است كه در هتل‌ها از هر نوع عرضه خواهد شد و از سوي ديگر به تنزل چشم‌گير كيفيت معماري چه در سيما و چه در درون آن خواهد انجاميد.
بر همين اساس اهميت اين موضوع فراتر از آن است كه از روشهاي به اصطلاح«سريع و عقلاني» كه معمولا مي‌توانند خواسته‌ها را برآورده سازند، استفاده شود، يعني نمي‌توان و نبايدبه نوعي « كمال ارزان‌قيمت» دست يافت بلكه بيشتر بايد به كمك معماري‌ائي هماهنگ و منطبق با نيازها و با سازماندهي در خور، به طيفي از فضاها دست يافت كه قابل زنجيره شدن و تكرار مشابه از يك مكان به مكان ديگر با تشابهات اغراق‌آميز در جزئيات آن يعني فضايي بدون هويت نباشد، بلكه فضايي باشد مأنوس، كه به آن مي‌توان احساس تعلق نمود.
شهر مشهد چه از لحاظ زيارتي با وجود بارگاه ملكوتي هشتمين پيشواي شيعيان جهان و چه از جهت سياحتي با توجه به آثار فرهنگي و تاريخي فراوان و همچنين گشوده‌شدن راههاي آسياي ميانه در شرق كشور و در فاصله نزديك مشهد ساليانه چندين ميليون زائر مشتاق و مسافر داخلي و خارجي را به سوي خود مي‌كشاند. لذا رفع مشكلات اسكان زائرين و مسافرين تاثير بسزايي در بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي و حتي شخصيتي اين شهر بزرگ و مقدس اغمال مي‌كند.
مقوله‌اي كه در اين پروژه به آن پرداخته مي‌شود، طراحي هتل زيارتي در محدوده اطراف حرم مطهر مي‌باشد. در اين مطالعات سعي شده است پس از شناخت دقيق نوع مسافرين شهر مشهد و قصد اصلي اين مسافرين و نيز كمبودها و نيازها ، به شناخت عملكردي فضاي هتل و تعيين نوع مطلوب هتل در وضعيت فعلي شهر و در نهايت مكان‌يابي مناسب در محدوده مورد نظر و سپس به طراحي بپردازيم.
مطالعات هتل زیارتی 3 ستاره 90ص
قیمت : 10.000 تومان