Tag Archives: دانلود رساله موزه مردم شناسی

مطالعات موزه مردم شناسی 300ص

مطالعات موزه مردم شناسی 300ص
قیمت : 20.000 تومان

مقدمه1
پیشگفتار5
دلایل توجیهی درارتباط با انتخاب موضوع7
1-1-مقدمه8
1-2-اهداف اصلی در ارتباط با انتخاب موضوع9
1-3-اهمیت وضرورت انجام پروژه9
فصل اول(مطالعات فرهنگی واقلیمی )11
بخش اول(گذشته وهویت تاریخی نژاد کردهای ایران)
1-1- گذشته وهویت تاریخی نژاد کردهای ایران12
1-1-2-اشغال کردستان ایران توسط تورکهای عثمانی14
1-1-3-منابع طبیعی وسرمایه های کردستان15
1-1-4-تاریخ باستان16
1-1-5-کردهای پیش از اسلام16
1-1-6-تاریخ کرد پس از اسلام17
بخش دوم(موقعیت وجغرافیای استان کردستان)
1-2-موقعیت وجغرافیای استان کردستان21
1-2-1-تاریخ کردستان21
1-2-2-نام کردستان22
1-2-3-جعرافیا کردستان22
1-2-4-آب وهوا24
1-2-5-کوه ها وقله ها24
1-2-6-مناطق دیدنی24
1-2-7-جاذبه های طبیعی25
1-2-8-جاذبه های تاریخی25

1-2-9-وضعیت طبیعی25
1-2-10-باغ ها26
بخش سوم(نگاهی به فرهنگ کردستان)
1-3-نگاهی به فرهنگ کردستان27
1-3-1-زبان کردی27
1-3-2-پوشش در کردستان27
1-3-3-پوشش مردان29
1-3-4- پوشش زنان31
بخش چهارم(آداب ورسوم مردم کردستان)
1-4-آداب ورسوم مردم کردستان34
1-4-1-جشن ها واعیاد34
1-جشن نوروز34
2-میرنوروزی ومراسم کوسه گردی34
3-مراسم میرمیرین یا امیربهادری34
4-جشن های مذهبی34
5-مراسم پیرشالیار35
6-نذری ها36
1-4-2-ادبیات شفاهی36
1-ترانه های مذهبی36
2-ترانه های کار36
3-ترانه های خانقای36
4-مولودی خوانی36
5-نوای عزاداری36
6-لالایی37
7-ترانه های محلی واشعار مذهبی37
8-ضرب المثل ها38
1-4-3- خوراک39
1-4-4- موسقیی های مادری کردی39
1-آواز مادر39
2-سیاچه مانه40
3-مور40
4-هوره40
5-یارسان40
6-آواز40
1-4-5-صنایع دستی وسوغات ها47
1-4-6-سفالگری در کردستان48
بخش پنچم(معرفی شهرستان سقز)
1-5-پیشینه تاریخی شهرستان سقز55
1-5-2-سقز وحکومت های محلی57
1-5-3-قلعه ی سقز57
1-5-4- یهودیان سقز58
1-5-5-سقز وحمله اعراب58
1-5-7-مرفولوژی سقز59
1-5-8-وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهرستان سقز60
1-5-9-مکان های تاریخی سقز60
1-5-9-1-نگاهی به قلعه باستانی زیویه60
1-5-9-2-نگاهی اجمالی به غار کرفتو71
1-5-9-3-معماری غار کرفتو74
1-5-9-4-نقوش موجود در غار کرفتو77
1-5-9-5-نگاهی به مسجد تاریخی دو مناره سقز80
بخش ششم (تاریخچه شهرستان سقز)
1-6- تاریخچه شهرستان سقز85

بخش هفتم (جغرافیای شهرستان سقز)
1-7-جغرافیای شهرستان سقز96
1-7-1- جمعیت98
1-7-2-آب وهوا100
1-7-3-شرایط اقلیمی103
1-7-4-دما103
1-7-5-فشارورطوبت104
1-7-6-باد105
1-9-روند توسعه تاریخی شهرستان سقز108
1-10-معماری وبنایی درسقز108
1-11-قدمگاه ونظر گاه های سقز109
1-12-تشکیلات زمین شناسی111
1-13-ساختمان زمین شناسی111
1-14-تکامل زمین شناسی112
1-15-نتیجه گیری114
فصل دوم(شناخت موضوع)115
بخش اول (تعریف موزه)
2-1-تعریف موزه116
2-1-1-تقسیم بندی کشورها از نظرموزه ها117
2-1-2-کشوره هار امی توان از لخاظ موزه به دو دسته تقسیم کرد117
2-1-3-تعریف محتوایی موزه118
2-1-4-تعریف لغوی موزه118
2-1-5-تعریف موزه درفرهنگ لغت معین119
2-1-6-تعریف موزه در لغت نامه دهخدا119
2-1-7-تعریف موزه درفرهنگ لغت نامه عمید119
2-1-8-تعریف اصطلاحی موزه120
2-1-9- موزهدربینش اسلامی121
بخش دوم (طبقه بندی وانواع موزه ها)
2-2-طبقه بندی وانواع موزه ها122
2-2-1- موزه های تاریخی124
2-2-2- موزه های باستان شناسی124
2-2-3- موزه های (مردم شناسی (125
2-2-4- موزه هایهنری125
2-2-5- موزه های علمی126
2-2-6- موزه های علوم کاربردی127
2-2-7- موزه مجازی(virtualmuseum)128
2-2-8- موزه منطقه ای128
2-2-9- موزه های فضای آزاد129
2-2-10- بناهای تبدیل شده به موزه129
2-2-11- خصوصیات فیزیکی ساختمان موزه با عملکردصحیح131
بخش سوم (تاریخچه موزه درایران وجهان)
2-3-تاریخچه موزه درجهان133
2-3-1-تاریخچه موزه درایران135
2-3-1-1- موزه همایونی137
2-3-1-2- موزه ملی137
2-3-1-3- موزه دانشکده افسری138
2-3-1-4- موزه هنر وصنایع138
2-3-1-5- موزه مردم شناسی تهران138
2-3-1-6- موزه های بقاع متبرکه138
2-3-1-7- تاسیس موزهایران باستان139
2-3-2-مشکلات موزهداری درایران139

بخش چهارم(اهداف موزه ها)
2-4-اهداف موزهها140
2-4-1-تجهیزات نظافت145
2-4-2-برق145
2-4-2-1-مزیت استفاده ازشبکه اضطراری146
2-4-2-2-نشانه ها،کنترل های مقابله بادزدی146
2-4-3-تامین امنیت وحفاظت درموزه146
2-4-4-پیشگیری درمقابله باآتش147
2-4-5-حفاظت موزه دربرابرخطرات زلزله148
2-4-6-صداهای نامطلوب درفضای موزه سه دسته اند148
2-4-7-نور وروشنایی موزه149
2-4-7-1-چندنمونه ازنحوه نورگیری موزهها150
2-4-7-2-نوریاروشنایی جانبی153
2-4-8-عمده فعالیتهای موزه154
بخش پنجم(بررسی کالبدی موزه)
2-5-مکان یابی155
2-5-1-موقعیت شهری156
2-5-2-موقعیت انسانی157
2-5-3-عناصربحث کارکردی 158
2-5-4-دو شیوه ونظریه درساخت بناهای موزه وجوددارد158
2-5-5-عرصه بندی کل مجموعه159
فصل سوم(معرفی نمونه های موزه169
بخش اول(نمونه های داخلی)
3-1-1-موزه خلیج فارس170
3-1-2-فرهنگسرای نیاوران175
3-1-3-موزه هنرنای معاصرتهران178
بخش دوم(بررسی نمونه های خارجی)
3-2-بررسی نمونه های خارجی181
3-2-1-موزه های مردم شناسی «که برنلی»-ژان نوول181
3-2-2-موزه های «بوردا»- ریچاردمه یر185
3-2-3-نامپروژه :موزه یهود188
3-2-4-نامپروژه :موزه پل کله192
فصل چهارم(ضوابط استانداردهای موزه196
4-1-مقدمه197
4-2- فضاهای موزه 198
4-2- 1-فضاهای عملیاتی موزه 198
4-2- 2-فضاهای عمومی203
4-2- 2-1-فضاهای نمایشگاهی203
4-2- 2-2-فضاهایاطلاع رسانی،آموزشی203
4-2- 2-3-فضاهای آموزشی204
4-2- 2-4-سالن اجتماعات204
4-2- 2-5-آمفی تئاتر205
4-2- 2-6-کتابخانه207
4-2- 2-7-فضای نمایشگاه فیلمهای ویدئوئی210
4-2- 2-8-فضای پشتیبانی وخدماتی212
4-2- 2-9-فضای خدماتیوتدارکاتی215
4-3-تنظیم شرایط محیطی218
4-4-اکوسیست219
4-5-ارتفاع مناسب برای دیدن220
4-5-ا-تأثیرنوع اشیاءبرنحوه ترتیب وارائه آنها221
4-6-گردش ومسیرهای حرکتی درداخل نمایشگاه225
4-7-نوردرتالارهای نمایشگاه225
4-7-1-نورطبیعی225
4-7-2-نوروروشنایی ازبالا226
4-8-تهویه مطبوع سالن226
4-9-تجهیزات فنی وتاسیسات موزه226
4-10-سیستم برق226
4-11-آسانسوروبالابر227
4-12-مرمت وحفاظت آثار227
4-13-پله های ورودی227
فصل پنجم(مکان یابی موزه229
5-1-مقدمه230
5-2- ازجمله عوامل موثربرمکان یابی موزه ها میتوان به مواردزیراشاره نمود230
5-2- 1-مقیاس عملکردی موزه ها230
5-2- 2-مخاطبین موزه ها231
5-3- مکانیابی موزه هادرداخل شهرها231
5-4- ساختارجمعیتی232
5-5- تجهیزات پشتیبانی232
5-6- مکان یابی موزه هادرخارج ازشهرها233
5-6- 1-ارزیابی کیفیت های تماشایی منطقه234
5-6- 2-تجهیزات پشتیبانی234
5-6- 3-بازدیدکنندگان234
5-7-مکانیابی موزه هادرمناطق ویژه234
5-8-وضعیت عملکردی درون سایتی وبرون سایتی235
5-9-وضعیت عملکردی درون سایتی235
5-10-کیفیتهای فرحبخشی درون سایتی235
5-11-وضعیت عملکردی برون سایتی236
5-12-سوالات عملکردی بیرون سایتی236
5-10-عوامل فرحبخشی برون سایتی237
فصلششم(تجزیه وتحلیل سایت238
6-1-مقدمه239
6-2-تحلیل سایت239
6-3-توپوگرافی241
6-4-تابش خورشید242
6-5-جهت باد243
6-6-دسترسی به سایت244
6-7- همجواریهای سایت245
6-7- 1-همجواری با حاشیه رودخانه245
6-7- 2-همجواریباپارک مولوی245
6-7- 3-همجواری با پارک کوثر246
6-7- 4-همجواریبا ورزشکاه شهید کاظمی247
6-7- 5-همجواری با دانشگاه پیام نور247
6-8-دیدومنظر ازسایت به اطراف248
6-9-آلترناتیوهای طراحی249
فصل هفتم(سازه وتاسیسات250
7-1-سازه وتاسیسات ساختمانی251
7-2- سربارها وسایر عواملی که به ساختمان وارد می شود251
7-3- جنس سازه251
7-4-کاربرد سازه252
7-5-بررسی وارائه سیستم تاسیسات254
7-5-1- تاسیساتالکتریکی254
7-5-2-تاسیسات روشنایی254
7-5-3-تاسیسات مخابراتی255
7-5-4-تاسیسات کنترل255
7-5-6-تاسیسات مکانیکی255
7-5-7-تاسیسات آب سرد وگرم255
7-5-7-تاسیسات حرارتی وبرودتی256
7-6-انتخاب سیستم تهویه مطبوع سالن ها256
7-8-تاسیسات اطفائ حریق263
7-9- تاسیسات جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب265
7-10-تاسیسات آکوستیک265
فصل هشتم(مبانی نظری وادراک طرح267
8-1- مقدمه268
8-2-انسان طبیعت معماری268
8-3-مبانی نظری چیست270
8-3-1-مبانی نظری معماری270
8-3-2-تعریف مبانی نظری عام معماری271
8-4- ساختار فضا271
8-5-نور در معماری271
8-5-1-بازی احجام زیر نور272
8-5-2-نظر لوئی کان در مورد نور272
8-5-3- نظر تادو آندو در مورد نور272
8-6-معماری پایدار272
8-6-1-ساختمان پایدار273
8-6-2-اختلاف نظر های به وجود آمده در مورد اصول معماری پایدار273
8-7-اصول کلی برای زیست محیطی273
8-7-1 پنج اصل کلی برای طراحی زیست محیطی273
8-8-دما273
8-9-نور274
8-9-1-گرمایش274
8-10- روشنایی وزیبا شناسی274
8-11- فضای پویا274
8-11-1-عوامل سازنده فضای پویا275
8-11-2-ریزفضاهای پویا276
8-11-3-فضای اعمال فیزیکی276
8-11-4-فضای ادراک مستقیم276
8-13- لامسه276
8-14- صوت277
8-15- فضای گذرا277
8-16- فضای ذهنیت فرهنگی277
8-17-فضای مجرد روابط هندسی278
8-18-فضا شناختی278
8-19-لزوم حرکت در معماری278
8-20- انواع حرکت در معماری280
8-20-1- حرکت در درون(ناشی از فرم)280
8-20-2-حرکت در پلان280
8-20-3-خرکت در پلان آنامورفیک280
8-21- سیرکلاسیون281
8-21-1-سیرکلاسیون وفضای مورد استفاده281
8-21-2-انواع سیرکلاسیون281
8-22-تعادل یا توازن در درون یک ترکیب پیچیده281
8-23- ابعاد ومسائل اوقات فراغت282
8-23- 1- فرهنگ282
8-23- 2- حفظ پیشبرد ارزش های فرهنگی282
8-23- 3- معماری وفرهنگ283
8-23-4- اوقات فراغت284
8-23-5- تفریحات سالم در جهان امروزی285
8-23-6- معماری وفراغت285
8-24- توریسم وجهان گردی286
8-24-1-گردشگردی286
8-24-2- تعریف مسافرت و جهانگرد287
8-24-3- تاریخچه مسافرت و جهانگردی288
8-24-4- اثرات فرهنگی – اجتماعی جهانگردی289
8-24-5- تغییرات فرهنگی290
8-24-6- سیاحت وفرهنگ291
8-24-7- سیاحت وفراغت291
8-24-8- سیاحت وسیاست : صلح جهانی292
8-24-9- سیاحت و جامعه شناسی292
8-24-10- ارزشهای اقتصادی سیاحت293
8-24-11- گردشگردی طبیعت یا اکوتوریسم293
8-24-12- عرضه وتقاضا294
8-25- مبانی ادراک295
8-25-1- اصول انتقال پیام ها295
8-25-2- فرهنگ وسبک295
8-25-3- فرم وفرهنگ296
8-25- 4- انتخاب فرم297
8-25- 5-مقیاس وتناسب299
8-25-6- راه300
فصلنهم(ارائه نقشه وریز فضای طراحی شده301
فصلدهم(منابع وماخذ313
مطالعات موزه مردم شناسی 300ص
قیمت : 20.000 تومان