Tag Archives: ریزفضاهای مجتمع اقامتی – ‌آبدرمانی

مطالعات مجتمع اقامتي – ‌آبدرمانی 55ص

مطالعات مجتمع اقامتي – ‌آبدرمانی 55ص
قیمت : 7.000 تومان

مطالعات تاریخی استان:
آثار تاریخی اردبیل:
جمعیت:
مطالعات فرهنگی:
مطالعات اقتصادی:
مطالعات كالبدی:
آب و هوا:
موقعیت جغرافیایی:
پستی و بلندی:
•رشته كوه سبلان:
زمین شناسی:
باد:
تاریخچه آبهای معدنی:
آبهای گرم معدنی ایران:
•آب گرم لاریجان :
• چشمه های گوگردی اسك :
•چشمه های گوگردی رامسر :
•چشمه معدنی استراباكو :
•چشمه های معدنی عمارت :
•چشمه گوگردی سادات محله :
چشمه های آبگرم معدنی سرعین:
نحوه به وجود آمدن چشمه های آب معدنی سرعین:
مشخصات چشمه های آبگرم معدنی سرعین:
چشمه های ویلادره:
فوائد ایجاد مراكز آبدرمانی:
روشهای متداول در مراكز آبدرمانی:
روش نوشیدن ( خوراكی ):
روش برون درمانی انفرادی:
حمامها:
الف ـ حمامهای آب معدنی 36 درجه تا 38 درجه ساده:
ب‌ ـ حمامهای جوشان:
ج ـ حمامهای دوش زیر آبی برای شكم یا مفاصل یا بطور كلی برای تمام بدن:
دوشها:
الف – دوشهای فورانی یا پرتابی:
ب – دوشهای افقی ـ آب پاش:
ج – دوشهای درون زدا:
ماساژها:
برون درمانی دسته جمعی:
الف – آب افشانی یا بخور:
ب – حمام بخار یا ائروسل:
ج – مكانوتراپی:
د – استخرها:
•استخر كار یا توان بخشی:
•استخر زیر آبی فورانی:
•استخر تفریحی:
ه – سونا:
ی – سالن بدنسازی:
برنامه زمانبندی درمانی در فضاهای آبدرمانی:
لوازم و دستگاههای آبدرمانی:
دوشهای آب پاش ( حمام با دوش افقی ): Column – Shower
دوشهای پرتابی (حمام با دوش پرتابی): Jet shower
وان جوشان ( حمام وان جوشان ): Gaseous Bath
وان با دوش زیر آبی: Under water Massage Bath
حمام شستشوی داخلی: Purging Bath
استخرهای تمرینی و جریان سریع: Jet Stream Pool
ائروسل یا حمام بخار: Affusion Unit Aerosol
آبفشان یا بخور: Spraying Inhalation Unit
حمام سونا: Sauna Bath
ماساژ: Massage
ژیمناستیک ( بدنسازی): Gyamnasiun Room
مكانوتراپی: Mechanotherapy Room
اتاق استراحت:Rest Room
هتل ـ آب معدنی
و نمونه های بین المللی
. هتل:
هتل در یك تقسیم بندی كلی:
هتل مركز شهر:
هتل بین راهی:
هتل فرودگاه:
هتل تفریحی:
هتل و آب معدنی:

برنامه فیزیكی
آبدرمانی
اتاق خوابها
1ـ بخش اقامتی
خانه داری
4ـبخش خدماتی ـ پشتیبانی
انبار
تاسیسات ـ پاركینگ
4ـ بخش خدماتی ـ پشتیبانی
آشپزخانه
رختشویخانه
1 ـ بخش اقامتی
سرسرای ورودی (لابی)
اداری
تریا
رستوران
سر گرمی و تفریحات
1ـ بخش فرهنگی
ورودی
بخش فرهنگی
گالری
اتاق فرهنگی
2ـ 9 بخش فرهنگی
سینما
3ـ بخش ورزشی
ورودی
خدماتی
4ـ بخش خدماتی ـ پشتیبانی
فضاهای عمومی

چكيده :
پروژه مورد نظر با عنوان مجتمع اقامتي ـ‌آبدرماني در منطقه سرعين واقع در استان اردبيل تعريف شده است . با توجه به موقعيت طبيعي و گردشگري منطقه و همچنين اهميت صنعت گردشگري در اقتصاد دنياي امروز استفاده بهينه از منابع طبيعي را ضروري مي‌نمايد ، منطقه سرعين با توجه به شرايط اقليمي ويژه از جمله قرارگيري در دامنه زيباي كوه سبلان و برخورداري از منابع يازده گانه چشمه‌هاي آب معدني داراي پتانسيل بسيار بالايي از لحاظ جذب گردشگران داخلي و خارجي مي‌باشد كه مي‌توان تاثيرات قابل توجهي در اقتصاد منطقه داشته باشد .
طرح مورد نظر براي پاسخگويي به نيازهاي زير تعريف و برنامه ريزي شده است .
مطالعات مجتمع اقامتي – ‌آبدرمانی 55ص
قیمت : 7.000 تومان