Tag Archives: ریزفضاهای مجموعه فرهنگی هنری موسیقی

مطالعات مجموعه فرهنگی هنری موسیقی 140ص

مطالعات مجموعه فرهنگی هنری موسیقی 140ص
قیمت : 14.000 تومان

فصل اول 1
چکیده : 1
اهداف تحقیق : 2
مقدمه : 3
1-1: تعریف فرهنگ 4
1-2- تعاریف دیگر فرهنگ 7
1-3- فرهنگی شدن 7
1-4- فرهنگ عام 8
1-4- فرهنگ عام 9
1-5- فرهنگ خاص 11
1-6- خرده فرهنگ 12
1-7- فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی 13
1-8- فرهنگ و شخصیت 14
دید کلی 14
1-9- تاثیر فرهنگ روی شخصیت 15
1-10- تغییر فرهنگ و شخصیت 16
1-11- فرهنگ ، تعلیم و تربیت و شخصیت 16
.1-12- فرهنگ پذیری 17
1-13- روانشناسی شخصیت 18
1-14- نگاه اجمالی 18
1-15- شخصیت از دیدگاه مردم 19
1-16- شخصیت از دیدگاه روانشناسی 19
تعریف موسیقی-17-1 23
-18-1دوره محاکات 26
-19-1دوره روایت 27
-20-1دوره ظلمت زبان در موسیقی 28
-1: تعریف فرهنگسرا2 28
2-1-1 : وظایف و عملکرد های فرهنگسرا ها : 29
چگونگی و زمان پیدایش موسیقی-3-1-2 31
موسیقی و نمایش های محلی -4-1-2 32
موسیقی اصیل ترکی -5-1-2 35
آواز مثنوی -6-1-2 36
فصل دوم 39
شناخت استان و شهرستان زنجان 39
1-1-2 موقعیت جغرافیایی استان زنجان 39
2-1-2 اوضاع کلی اقلیمی و آب و هوایی 39
3-1-2 کوه ها و رود ها 40
4-1-2موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشوری شهرستان زنجان 42
5-1-2 بررسی آمار و ارقام جمعیتی شهرستان زنجان 43
جدول جمعیت کشور به تفکیک استان در استان زنجان 43
6-1-2 تاریخچه شهر زنجان 43
7-1-2 بافت شهر زنجان 46
2-2 بخش دوم: شناخت اقلیم و معماری اقلیمی زنجان 47
1-2-2 اقلیم 47
1-1-2-2 تقسیمات اقلیمی در ایران 48
2-1-2-2 اقلیم سرد(کوهستانهای غربی) 49
2-2-2 فرم ساختمان و اقلیم 49
3-2-2 تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در جهت های مختلف جغرافیایی 50
4-2-2 سطوح قائم 50
1-4-2-2دیوارهای جنوبی 50
2-4-2-2دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی 50
3-4-2-2 دیوارهای شرقی، غربی و شمالی 51
5-2-2سطوح افقی 51
6-2-2 سطوح شیب دار 51
3-2شرایط اقلیمی شهر زنجان 52
1-3-2دما و رطوبت هوا 52
2-3-2 بارش و دما 54
نتيجه : 54
3-3-2 تابش 55
4-3-2 باد 56
4-2 نتیجه گیری معماری اقلیمی شهر زنجان 57
1-4-2 فرم مطلوب ساختمان در شهر زنجان 59
2-4-2 جهت استقرار ساختمان 59
3-4-2طراحی اقلیمی سایت: 60
4-4-2 اندازه پنجره ها و سایبانها 60
5-4-2 فرم بام ساختمان 60
6-4-2 مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی 61
3-1- مجموعه فرهنگي- هنري آسمان 64
6-1-1- سالن چند منظوره : 65
6-1-2- سالن قطب‌الدين شيرازي : 65
6-1-3- فصل سوم : فيلمخانه : 66
6-1-4- سالن كوچك نمايش 66
6-1-5- مركز مطالعات و تحقيقات اينترنتي : 66
6-1-6- محققان و پژوهشگران : 66
6-1-7- هنرمندان و توليدكنندگان آثار هنري : 67
6-1-8- پلاتوي تلويزيوني : 67
6-1-9 – فروشگاه محصولات فرهنگي- هنري : 68
6-1-10- امكانات محوطة باز : 68
-2-3 فرهنگسرای نیاوران 69
3-3-فرهنگسرای اوفن کلیس 73
فصل چهارم 79
استانداردها 79
4-1- کتابخانه 79
4-2- سالن ها 79
4-3- آمفی تئاتر (سالن اجتماعات) 81
4-4- تالار تماشاچیان 81
4-4-1- الف) ورودی 81
4-4-2- ب) سرسرای انتظار 82
4-4-3- ج) رختکن 82
4-4-4- د) تالار تماشاچیان 82
4-4-5- هـ ) محل نشستن 83
4-4-6- و) ابعاد صحنه 83
4-4-7- ز) پشت صحنه 83
4-4-8- ح) پرده نمایش 84
4-4-9- ط) تهویه مطبوع سالنها 84
4-5- توالت ها 84
4-6- صندلیهای سالن اجتماعات 84
4-7- فضاهای آموزشی 85
4-8- ویژگیهای محیط آموزشی 85
4-9- نور و روشنایی 86
4-9-1- نور طبیعی : 86
4-9-2- نور پردازی سقفی : 87
4-9-3- چنجره های نواری افقی : 88
4-9-4- نور پردازی بوسیله پنجره های عمودی متمرکز : 88
4-9-5- نور مصنوعی : 88
4-10-رنگ 90
مقدمه 90
خلاصه داستان 90
4-10- 1- رنگ زرد 90
4-10-2- رنگ سبز 91
4-10-3- رنگ سفید 91
4-10-4- موارد منع مصرف رنگ‌های شاد 91
نتیجه 91
4-11-آمفی تئاتر و سالن چند منظوره : 92
4-12- صوت 92
4-13- فضاهای تشکیل دهنده بخش آموزشی 93
4-14- کلاسهای درس 93
4-14- سناریو 93
4-16-دیاگرام 96
4-17- سازه و تأسیات 97
5-1- تاسیسات 97
5-2- سیستم اطفاء حریق 97
فصل پنجم 98
روند طراحی 98
5-1-تحلیل سایت 98
5-2- مبانی نظری طرح 114
2-1-1-نگاهی به مقوله معماری و موسیقی و مفاهیم آن 114
2-1-1- مقوله های اساسی معماری و موسیقی 114
2-1-2-ويژگيهاي هنر موسيقي 118
2-1-3- مفهوم فضا در معماری و موسیقی 119
2-1-4- مفهوم و تنوع در معماری و رابطه با موسیقی 119
2-1-5- معماری و طبیعت 120
2-1-6- موسیقی و رابطه با طبیعت و رنگ 121
2-1-7- خواص صوت 121
2-1-8- هارمونی در معماری و موسیقی: 123
2-1-9- مفهوم شکل یا فرم در هنر 124
2-1-10- مفهوم خط در معماری و موسیقی 124
2-1-11- مفهوم سایه روشن در معماری و موسیقی 125
2-1-12-دیدگاه زناکیس در مورد معماری و موسیقی: 125
2-2- هنر معماری و موسیقی و بررسی عناصر مشترک هنری این دو مقول 128
2-2-1-مقدمه 128
2-2-2- عنصر ریتم و رابطه موسیقی و طبیعت 128
2-2-3-عنصر ریتم و رابطه معماری و طبیعت 130
2-2-4- عنصر تقارن در معماری و موسیقی: 132
2-3- فلسفه و معنویت در موسیقی و معماري 136
2-3-1-مقدمه 136
2-3-2- هنر، ادبیات و فلسفه 137
2-3-3- معماری و موسیقی و برداشت از عناصر طبیعت 137
2-3-4– موسیقی و معنویت 137
2-3-5- تطابق با واقعیت و انتزاع در معماری و موسیقی 138
2-3-6- معنویت موسیقی و معماری 139
2-4- نسبت های هارمونیک در معماری و موسیقی 140
2-4-1-رياضيات روحي در كالبد معماري و موسيقي 140
نقشه : 147

چکیده :
توسعه فرهنگی امری است حساس ، خطیر ، چرا که یکی از اساسی ترین زیر ساخت های توسعه محسوب می شود .با توجه به اهمیت موضوع و نیاز به توسعه فرهنگی در جامعه حال حاضر ما ، ضرورت ایجاد مراکز فرهنگی به روشنی قابل درک دریافت می باشد . مطالعات معماری در نهایت می کوشد . تا آثار خود را در طراحی متجلی سازد و اساسا هدف از انجام مطالعات ایجاد زمینه های مناسب ذهنی و افزایش آگاهی های موثر در طراحی است . در مطالعات این پروژه سعی بر آن خواهد بود که دو زمینه اصلی موثر در طراحی ، تجزیه و تحلیل شوند ، اول زمینه های ذهنی و دورنی و دوم زمینه های بیرونی و اطلاعات لازم برای طراحی فیزیکی ، مرکز فرهنگی مورد نظر مجموعه ای پویا و زنده خواهد بود ، به عنوان مثال شامل فضا های آموزشی (آموزش موسیقی و …) آمفی تئاتر و فضا های نمایشگاهی ، رستوران ، کتابخانه ، اداری ، خدماتی و… خواهد بود . در این گونه مراکز فرهنگی ، جوان و بطور کلی همه افراد جامعه می توانند اوقات خود را بگذرانند این مرکز به گونه ای طراحی خواهد شد ، که بطور همه جانبه در بر انگیختن روحیه کشف و ابداع و خلاقیت در جوانان موثر بوده و نهاد فرهنگ حوزه نفوذ خود باشد. مسئله فراغت و پر شدن اوقات فراغت با برنامه های ویژه فرهنگی و هنری مورد علاقه جوانان یکی از علل بوجود آمدن مراکز فرهنگی و هنری در دوره معاصر بوده اند از این رو ر مطالعه به این مباحث نیز پرداخته شده است.

اهداف تحقیق :

1 – طراحی مراکز فرهنگی که برای فعالیتهای موسیقی طراحی شده است که محل پرداختن به آنها در سایر مراکز رسمی و عمومی و فضا های آموزشی و اداری و خدمات شهری نیست و از این رو جای خالی آنها همواره احساس می شود .
2 – طراحی فضا یی برای گذراندن اوقات فراغت مردم و بویژه جوانان .
3 – طراحی فضایی بر بار فرهنگی و هنری مردم شهر افزوده و باعث انتقال ارزشها و محصولات فرهنگی به مردمان و افراد استفاده کننده از این فضا ها شود .
مطالعات مجموعه فرهنگی هنری موسیقی 140ص
قیمت : 14.000 تومان