Tag Archives: سرانه مترمربع مرکز موسیقی

مطالعات مرکز موسیقی 150ص

مطالعات مرکز موسیقی 150ص
خرید مطالعات : 17.000 تومان
علاوه بر مطالعات ، یک نقشه مرکز موسیقی  نیز بصورت اتوکد ضمیمه فایل می باشد که میتوانید بعد از خرید آن را نیز دانلود کنید.

مقدمه: 2
1- 1 – طرح چند سوال 5
1- 3 – روش انجام كار 6
1-4 – روش انجام پژوهش 6
فصل دوم ادبیات موضوع و چهارچوب نظری 8
2-1-مقدمه : 8
2-2- تاریخچه موسیقی: 8
2-2-1 مصريها : 8
2-2-2 سومريها : 8
2-2-3 عيلاميها : 9
2-2-4 آشوريها : 9
2-2-5 ساير ملل شرقي: 9
2-2-6 موسيقي در دورههخامنشي: 9
2-2-7 موسيقي در دوره ساساني : 9
2-2-8 موسيقي در دوره اسلامي: 10
2-3- نهضت علمي موسيقي: 10
2-4- مختصری از تاریخ موسیقی ایران 11
2-5- تعریف صوت موسیقی : 11
2-6- مشخصه های صوت از نظر موسیقی 11
2-6-1- نواک 12
2-6-2- دیرند 12
2-6-3- شدت 12
2-7- طنین ورنگ 12
2-8- موتیف ، ملودی و هارمونی به زبان ساده 12
2-9- تئوری بنیادین موسیقی 13
2-10- اجزایموسیقی 13
2-11 – تولید صدای موسیقایی 13
2-12- الفبای موسیقی 14
2-12-1- خط موسیقی 14
2-12-2 – نام نت ها 14
2-12-3- حامل 14
2-13- ریتم 15
2-13-1- ریتم در دیگر هنرها 15
2-15 – معماری موسیقی مجسم 16
2-16- ارتباط معماری و موسیقی 16
2-17- الهامات موسیقی 17
2-18- شعر در معماری 17
2-19- اشنایی با برخی مفاهیم مشترک: 18
2-19-1- ایده خلق اثر 18
2-19-2- هماهنگی در معماری ، رنگ بندی در موسیقی 18
2-19-3- تنوع و یکنواختی 18
2-19-4- وحدت، تنوع ، آشفتگی و انسجام 18
2-20- ریتم و سکون 19
2-20-1- تعریف ریتم 19
2-20-2- در معماری : 19
2-20-4- برخی تاثیرات 19
2-21- فضای موسیقی امروز 19
1- 22- پیوندها و جداییهای دو جهان معماری و موسیقی 20
2-23- موسیقی و معماری و اندوخته‏های فرهنگی 21
2-24- نگاهی به ماده معماری و موسیقی در فضای زمانی- مکانی 21
2-25- بارزمانی و مکانی شکل در معماری و موسیقی : 22
2-26- ارتباط موسیقی و معماری 23
2-27- موسیقی در بنا 23
2-28-زیباشناختی در موسیقی ایرانی 24
2-29- تقسیم بندی انواع موسیقی در ایران 25
2-29-1 -تقسیم بندی موسیقی از لحاظ جغرافیایی : 26
2-29-2- تقسیم بندی موسیقی از لحاظ تاریخی : 26
2-29-3- تقسیم بندی موسیقی از لحاظ ارزشی : 26
2-29-4- تقسیم بندی موسیقی از نظر فلسفی: 27
2-29-5 – تقسیم بندی موسیقی از لحاظ علمی : 27
2-29-6 تقسیم بندی موسیقی از لحاظ كاربردی : 28
2-29-7- تقسیم بندی موسیقی از لحاظ آموزشی : 28
2-30- طبقه بندی موسیقی كنونی ایران : 29
2-31- تعاریف : مقام ، دستگاه ، ردیف 29
2-31-1 . مقام 29
2-31-2- دستگاه 29
2-31-3. ردیف 30
2-33- انواع سازهای موسیقی 32
2-33-1- کورنت: 32
2-33-2- کُر یا هورن یا فرنچ: 32
2-33-3- ترومبون: 33
2-33-4-گیتار: 33
2-3-5- کمانچه 34
2-33-6- نی 34
2-33-6-1- نی كوتاه : 34
2-33-6-2- نی بلند 34
2-33-6-3- نی هفت بند : 35
2-33-7- عود 35
2-33-8- پیانو 36
2-33-9- رباب 36
2-33-10- تار 37
2-33-11- چنگ 38
2-33-12- سنتور 38
2-33-13- دف 39
2-33-14- سه تار 39
2-33-15- تمبک 40
2-33-16- تنبور 40
2-33-17- قانون 41
2-34- رقص سنتی 41
2-35-سماع 41
2-36- تصویر خاکی دنیای عرفان 41
2-37- صوفیان در سماع 42
2-37-1- عرفان 42
2-37-2- تصوف (یا صوفی‌گری) 43
2-37-3- شکل گیری و گسترش 43
2-38- تعاریف علمی: 43
2-38-1 صدا: 43
2-38-2- بسامد(فركانس): 43
2-38-3- فاصله: 44
2-38-4- فاصله هماهنگ و لحني: 44
2-39- صداشناسي – آشنايي مقدماتي با مفاهيم صوت شناسي 44
2-40- بلندي – ارتفاع. 45
2-41- صوت چیست؟ 46
2-42- صدا چگونه منتشر می شود؟ 46
2-43- موج صوتی 46
2-43-2 موج صوتی چیست؟ 47
2-44- مشخصات فیزیکی 47
2-45- امواج صوتی در جامدات و مایعات 47
2-46- شدت صوت 47
2-46-1- دید کلی 48
2-46-2- عوامل موثر بر شدت صوت 48
دامنه ارتعاش 48
فاصله 48
محیط انتشار 48
2-47- طنین 49
2-47-1- مفهوم طنین 49
2-47-2- طنین چگونه بوجود می‌آید؟ 49
2-48- مشخصه‌های صوت 50
ارتفاع 50
بلندی 50
2-49- توصیف صوت موسیقی 50
2-49-1- فاصله موسیقی 50
2-49-2- گام موسیقی 50
2-50- سرعت انتشار صوت 51
2-51- خواص صوت 51
2-52- شدت و دامنه امواج صوت 51
2-53- تولید صوت 52
2-54- ماورای صوت در صنعت 52
2-54-1- کاربرد ماورای صوت درتولید آلیاژها 52
2-54-2- تشخیص شکاف و حفره در فلزات: 53
2-54-3- سوراخ کردن مواد سخت: 53
2-54-4- سایر کاربردهای ماورای صوت در صنعت: 53
2-55- موسيقي درماني 54
2-55-1- موسيقي درماني چيست؟ 54
2-55-2- كاربرد موسيقي درماني 54
2-55-3- كاربرد موسيقي درماني در نارسائي هاي گفتاري 54
2-55-4- كاربرد موسيقي درماني در درمانمعلوليت هاي ارتوپدي 54
2-55-5- كاربرد موسيقي درماني در درمان سالمندان 55
2-56- اکوستیک ساختمانی 55
2-57- زمان باز آوایش (reverberation) 55
2-58- آکوستیک موجی 55
2-59- کنترل میزان ازدیاد شدت در برخورد به دیواره 55
2-60- اتاق زنده (Live room) 56
2-61- شیشه و عایق صوتی 56
2-62- آکوستیک 56
2-63- الکترو اکوستیک 57
2-64- موسیقی الکترونیک 57
2-65- استوديوي صدابرداري 57
2-66- ضبط و پخش صدا 58
2-67- ضبط 58
2-68- باز توليد 59
2-69- قالب هاي ذخيره سازي صوت 59
2-70- استوديوي صدابرداري، تجهيزات و عوامل 60
2-70-1- فرايند ضبط در استوديو 60
2-70-2- جمع بندي 60
2-71- معماري فضا براي موسيقي 61
2-71-1- آكوستيك 61
2-71-2- سالن كنسرت موسيقي 61
2-72- مباني آكوستيك تالار و فرآيند واخنش 62
2-73- پخش صوت: 62
2-74- ارتباط پخش و ميزان واخنش مناسب با فرم و سطوح معماري 63
2-75- توصيه هايي ديگر در مورد اجراي سالن 63
3-1-بررسی نمونه ها: 66
3-1-1- تئاتر شهر 66
3-1-1-1- ساختمان 66
3-1-1-2-سالن‌ها 67
3-1-1-3- ساختمان‌های مشابه 67
ساختمان 69
3-1-3 ساختمان اپرای سیدنیThe Sydney Opera House 70
3-1-4 خانه اپرای باستیل 71
3-1-7تالار کنسرت لیموژ (زنیت) 82
3-1-8- فیلارمونی لوکزامبورگ 83
3-2- بررسی جدولی نمونه ها 86
3-2-1 مقایسه مجموعه طراحی شده با تئاتر شهر 87
3-2-2 مقایسه مجموعه طراحی شده با اپرای سیدنی 87
3-2-3 مقایسه مجموعه طراحی شده با پارکو دلا – رم 87
4-1- تئاترها ومراکز هنری 89
4-2- طراحي سالن هاي نمايش 89
4-2-1- تاريخچه 89
4-2-2- سازمان 90
4-2-3- پذیرش/ بریا نمای پسشین ساختمان تئاتر 90
4-3- تالار نمایش 90
4-4- کف ها وسقف ها 91
4-5- انواع نقشه آرایش مربوط به ردیف صندلی: 91
4-6- راهروها 91
4-7- بالکن ها 91
4-8- خروجی ها 91
4-9- جلوصحنه یاپرده نمایش 92
4-10 صحنه تراست 92
4-11- استودیوی تئاتر 92
4-12- کف صحنه 92
4-13- ناحیه پشت صحنه 92
4-14- کارگاه دکور 93
4-15- کارگاه مبلمان: 93
4-16- انباروسایل موسیقی: 93
4-17- اتاق کارگردان 93
4-18- اتاق گروه موسیقی: 93
4-19- اتاق استراحت گروه 94
4-20- اتاق مطالعه : 94
4-21- اتاق مصاحبه: 94
4-22- دیواره آتش 94
4-23- قسمت اداری سالن: 94
4-24- بخشخدماتی: 94
4-25- انواع تئاتر به لحاظ كاربردي 95
4-25-1- تئاترهاي اجاره اي 95
4-25-2تئاترهاي سفارشي 95
4-25-3 تئاتر هاي تخصصي 95
4-25-4- تئاترهاي دانشگاهي 96
4-24-4-1 صحنه هاي ميداني 96
4-25-4-2- صحنه ي مخاطي 96
4-25-4-4- تئاترهاي مركزي 97
4-25-4-5- تئاترهاي پيش صحنه اي 97
4-26- عناصر فضايي 97
4-27- عناصر صحنه 98
4-28- پشت صحنه 98
4-29- بار انداز و انبار 98
4-30- فضاهاي ارتباطي پشت صحنه 99
4-31- رختكن 99
4-32- اتاق گريم 99
4-33- فضاي تمرين 99
4-34- اتاق نور و صدا 100
4-35- حجم فضا: 100
4-36- خروج راه های فرار: 100
4-37- نسبت های قسمت تماشاگران: 100
4-38- ارتفاع صندلی ها 101
4-39- سالن تماشاچيان 101
4-40- آكوستيك 102
4-41- فضاهاي عمومي 102
4-41-1- لابي 102
4-41-2- ورودي 102
4-41-3- سيركولاسيون 102
4-41-4- خروجي ها 103
4-41-5- راه پله 103
4-41-6- سرويس هاي بهداشتي 103
4-42- نور پردازي 103
4-43- انتخاب منابع نور 104
4-44- حجم سالن 104
4-45- شکل های مختلف صحنه 105
4-46- تهویه صحنه : 105
4-47- صحنه ها و فضاهای ثانویه 105
4-48- رختکن ها 105
4-49- برنامه فیزیکی طرح : 106
4-50 راهکارها جهت طراحی 110
4-51-1 روش‌های کنترل وکاهش آلودگی صوتی 110
4-50-1-1طراحی مناسب سایت پلان 110
4-50-1-2- استفاده از کاربری هایبا آسیب‌پذیری کمتر به عنوان حایل 112
4-50-1-3-طراحی مناسب درخصوصارتفاع ساختمان‌ها 112
4-50-1-4- طراحی مناسب محوطه‌سازی 112
۴-۱-طراحی محوطه سازی سایتها 112
۴-۲- نقش فضای سبز 113
۴-۳- طراحی بگونه‌ای صورت گیرد که حدکثر کاهش آلودگی صوتی را باعث شوند 113
4-50-1-5- انتخابگونه‌های گیاهی مناسب 113
4-50-1-6 رعایتنکات ترافیکی داخل سایت‌ها 113
4-50-1-7 طراحیمعماری مناسب داخلی 113
4-50-1-8عایقبندی ساختمان‌ها در برابر صوت 113
4-50-1-9استفادهاز موانع صوتی 114
5-1- تاریخچه ی کرج 116
5-2- ارتفاعات و پستی و بلندی: 116
5-3- رودخانه و نهر های موجود شهر : 116
5-4- تغییرات زاویه تابش خورشید 117
5-5- میزان وضوح دید 117
5-6- روزهای یخبندان 117
5-7- زمین شناختی : 117
5-8 جمعيت و ترکيب آن در شهر کرج: 118
5-9 زبان و گويش کرجي: 118
5-10- وضعیت آب و هوایی: 119
5-11- توپوگرافي و ويژگي هاي خرد اقليمي: 119
5-12- ويژگيهاي اقليمي: 120
5-13- خاک شناسی : 122
5-14- محله های شهر کرج 123
5-15 جایگاه در تقسیمات کشوری 123
5-16-موقعیت جغرافیایی کرج 124
6-1-انتخاب سایت : 127
6-2-معرفی سایت: 127
6-3 سایت انتخابی مجموعه 128
6-4 بررسی سایت: 130
6-5- دسترسی ها : 130
6-7شیب زمین و توپوگرافی : 131
6-8- سازمان فضایی طرح: 131
6-9- انالیز سایت از نظر باد و تابش خورشید: 133
6-10 انالیزسایت از نظر دید و منظر و صدا : 134
6-11انالیز سایت از نظر کار بری های اطراف: 135
6-12- توضیحاتی راجع به سایت طراحی شده : 138
مدارک طرح
منابع
مطالعات مرکز موسیقی 150ص

خرید مطالعات : 17.000 تومان
علاوه بر مطالعات ، یک نقشه مرکز موسیقی  نیز بصورت اتوکد ضمیمه فایل می باشد که میتوانید بعد از خرید آن را نیز دانلود کنید.