Tag Archives: سه بعدی

مطالعات پايانه مسافربري 120ص

مطالعات پايانه مسافربري,رساله پايانه مسافربري,نقشه پايانه مسافربري,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, پايانه مسافربري

مطالعات پايانه مسافربري,رساله پايانه مسافربري,نقشه پايانه مسافربري,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, پايانه مسافربري

مطالعات پايانه مسافربري 120ص

قیمت : 12.000 تومان

 

tavajoدانلود فهرست : برای دانلود فهرست این مطالعات کلیک کنید

 

1-1 پیشگفتار :

شبکه راههای زمینی به علت وسعت کاربری های مختلف، سهولت دسترسی، هزینه کمتر و در اختیار بودن (به ویژه برای طبقات متوسط و کم درآمد جامعه )، نیز گستردگی آن به فراسوی مرزها، از پتانسیل و بهره دهی زیادی برای خدمت رسانی برخوردار است. نقاط شروع و پایان سفرهای زمینی از جمله اساسی ترین، مهمترین و بحرانی ترین گزینه های تصمیم گیری و اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی جوامع محسوب شده و تشخیص و تعیین چنین مکان هایی در هر شهر و منطقه، از برترین استراتژی های توسعه شهری و منطقه ای به شمار می آید.

متأسفانه در برخی از شهرهای کشورپیش ازمطالعه و اجرای طرح های جامع شهری،پایانه های برون شهری، دایر و توسعه  بی رویه  آن، بر اساس دیدگاه های کوتاه مدت و رفع موقت ضرورت ها صورت گرفته است. بدیهی است هرگونه انتخاب و توسعه پایانه های شهری باید در چهارچوب مطالعات آمایش سرزمین، مسائل ترافیکی و حمل و نقل، مسائل زیست محیطی، مسائل اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و آموزشی، جامعه شناسی، بهداشت محیط صورت گرفته و سلامت جسمی و روانی، رفاه و کیفیت زندگی را به همراه داشته باشد.

ایجاد پایگاه های خدماتی-رفاهی، اقتصادی و فرهنگی در شهرها، اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی را تسهیل نموده و نیازها و ضرورت های سفر را با زندگی روزمره مردم، یکپارچه و هماهنگ خواهد نمود. تدوین معیارهای فنی ایجاد و توسعه پایانه های جاده ای، نقطه آغاز و شروعی برای یکپارچه، هماهنگ و متوازن توسعه اقتصادی در شهرها و نقاط مختلف جمعیتی و ارتباط هماهنگ پایانه ها در سطح کشور خواهد بود.بدین ترتیب ضمن پرهیز از دوباره کاری ها، تقدم و تأخر انجام امور به صورتی تنظیم خواهد شد که بستری مناسب برای حمل و نقل، اشتغال، تولید، مصرف، سرمایه گذاری و افزایش تولید ناخالص ملی کشور فراهم آید.

از آنجا که عملکرد پایانه ها به ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه و عوامل مختلفی از قبیل جمعیت و نرخ رشد، تعداد و نوع وسایل نقلیه، سیستم های متنوع حمل و نقل، اقتصاد و … وابسته است، برای طراحی آنها در کشورهای مختلف، نمی توان معیارها ی واحد و نسخه از پیش تعیین شده ای را مورد استناد و ملاک عمل قرار داد.بررسی پایانه های کشورهای مختلف اروپایی، آمریکایی و آسیایی، نشانگر تفاوت چشمگیر ضوابط یا راهکارهای مورد استفاده در هر یک از آنهاست.

 

tavajoدانلود فهرست : برای دانلود فهرست این مطالعات کلیک کنید

 

مطالعات اقامتگاه کودکان بی سرپرست 100ص

اقامتگاه کودکان بی سرپرست

مطالعات,رساله,نقشه,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, مطالعات اقامتگاه کودکان بی سرپرست 100ص
 اقامتگاه کودکان بی سرپرست مطالعات,رساله,نقشه,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, مطالعات اقامتگاه کودکان بی سرپرست 100ص

مطالعات اقامتگاه کودکان بی سرپرست 100ص
قیمت : 10.000 تومان

* این مطالعات بعد از خرید برای شما ایمیل می شود.
* بزودی دانلود فوری این محصول در سایت قرار میگیرد.

 

tavajoدانلود فهرست : برای دانلود فهرست این مطالعات کلیک کنید

tavajo دانلود دمو PDF مطالعات : برای دانلود دمو این مطالعات کلیک کنید

 

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست 115ص – شیرخوار تا 12 ساله

مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست 115ص – شیرخوار تا 12 ساله

مطالعات,رساله,نقشه,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, مطالعات
مطالعات,رساله,نقشه,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست شیرخوارگاه

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست 115ص – شیرخوار تا 12 ساله
این مطالعات دارای نقشه اتوکد فایل سه بعدی اتوکد و عکس های سه بعدی نیز می باشد.

خرید مطالعات : 14.000 تومان

خرید نقشه : 30.000 تومان

فصل اول: دلایل و اهداف پروژه
1-1 : دلایل و اهمیت انتخاب موضوع2
2-1 : بررسی آمار و وضعیت مراکز استانی3
3-1 : اهداف پروژه4
1-3-1 : موسسه زدایی5
2-3-1 :رویکرد به معماری بومی و اقلیمی5
3-3-1 : توجه و به کارگیری پتانسیل های محلی5
4-3-1 :خلق محیطی کودکانه5
4-1 : روشهای رسیدن به هدف5
5-1 : شناخت و بررسی سایت6
1-5-1 : عوامل شکل دهنده طراحی کالبد طرح6
2-5-1 : عوامل موثر در انتخاب سایت6
1-2-5-1 :بافت اجتماعی6
2-2-5-1 :بافت کالبدی7
6-1 : معرفی رو شهای موجود جهانی7
1-6-1 : دهکده های SOS7
2-6-1 :Residential care unite8
3-6-1 : شبه خانواده های بزرگ8
4-6-1 : House parent8

فصل دوم: ادبیات تحقیق
1-2 : تعریف واژه ها10
2-2 : تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست 11
1-2-2 : پيشينه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان11
2-2-2 : پيشينه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران11
3-2 : حکومت ها و پدیده بی سرپرستی12
1-3-2 : دوره صفویه12
2-3-2 : قاجاریه12
3-3-2 : عصر مشروطیت13
4-2 : حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام13
5-2 : چگونگی سرپرستی ایتام13
6-2 : پدیده بی سرپرستی و عوامل آن 14
1-6-2 : عوامل طبيعی14
2-6-2 : عوامل غير طبيعی14
7-2 :مشکلات کودکان بی سرپرست15
1-7-2 : مشکلات هویتی- شخصیتی15
2-7-2 : مشکلات اجتماعی16
8- 2 :مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی16
1-8-2 : سازمانهای ذیربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی16
9-2 :روشهای نگهداری و سرپرستی کودکان در ایران17
1-9-2 : فرزند خواندگی17
2-9-2 : امین موقت17
3-9-2 : شبه خانواده17
4-9-2 : مراکز اقامتی، مراقبتی17
10-2 : مقایسه عملکرد خانه و پرورشگاه18
1-10-2 : عملکرد خانه و پرورشگاه18
2-10-2 : ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه18
11-2: واحدهای نگهداری کودکان بی سرپرست:19
1-11-2 : شیرخوارگاه19
2-11-2 : شبانه روزی مجتمع خدماتی- حمایتی19
3-11-2 : شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی19
12-2 : خانواده و نقش های مختلف آن19
13-2 : انواع خانواده:20
1-13-2 : خانواده هسته ای:20
2-13-2 : خانواده گسترده:20
3-13-2: خانواده روستایی و عشایری:20
14-2 : کارکردهای خانواده: :20
15-2 : مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بی سرپرست:22

فصل سوم:نمونه های موردی
1-3 : انواع روشهای مراقبتی:
1-1-3 : روشهای مراقبتی رایج در دنیا:24
1-1-1-3 : خانواده های فاستر24
2-1-1-3 : شبه خانواده24
3-1-1-3 : فرزند خواندگی24
2-3 : روش های رایج و مراکز نگهداری در ایران: 24
1-2-3 : پرورشگاه های وابسته به شهرداری24
2-2-3: جمعیت خیریه فرح پهلوی24
3-2-3: انجمن های حمایت از کودکان25
3-3 : تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب:25
4-3 : سازمان هایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت می کنند عبارتند از: 25
5-3 : بررسی نمونه های موجود در جهان : 25
1-5-3 : دهکده SOS آکابا در اردن26
2-5-3 : پرورشگاه باتملی27
3-5-3 : امید دختران و پسران27
4-5-3 : خانه کودکان استون27
1-4-5-3 :اقامتگاه ها27
2-4-5-3 : خانه گروهی27
3-4-5-3 : بخش خدمات درمانی28
5-5-3 : شیرخوارگاه ANGELE28
6-3 : نمونه های فعالی در ایران28
1-6-3 : شیرخوارگاه آمنه28
2-1-6-3 :اداری28
3-1-6-3 : قرنطینه29
4-1-6-3 : بخش زرد29
5-1-6-3 :زرد پایین29
6-1-6-3 : زرد بالا30
7-1-6-3 :آبی30
8-1-6-3 :بخش قهوه ای30
7-3 : شبانه روزی شهید قدوسی30
1-7-3 : بخش خوابگاهی30
8-3 : شبانه روزی بوشهر31

فصل چهارم: شناخت كودك
1-4 :مفهوم دوران كودكي33
1-1-4 : عوامل پيدايش مفهوم دوران كودكي 33
2-4 : مراحل رشد در دوران كودكي 33
1-2-4: رشد جسماني كودك34
2-2-4 : رشد رواني كودك34
3-2-4 : ساخت فكر كودك34
4-2-4 : مراحل تحول رواني كودك35
5-2-4 : همگون سازي يا جذب و تحليل36
3-4 : مرحله تفكر پيش علمي (مرحله ادراك مستقيم 2-7 سالگي) 36
4-4 : شناخت مراحل رشد و خصوصيات جسميرفتاري كودكان 1 تا 6 سال ( پيش‏دبستاني )38
1-4-4 : خصوصيات جسميرفتاري كودكان 1 تا 2 ساله38
2-4-4 : خصوصيات جسميرفتاري كودكان 2 تا 3 ساله39
3-4-4 : خصوصيات جسميرفتاري كودكان 3 تا 4 ساله 39
4-4-4 : خصوصيات جسميرفتاري كودكان 4 تا 5 ساله 40
5-4-4 : خصوصيات جسميرفتاري كودكان 5 تا 6 ساله40
6-4-4 :مرحله عمليات عيني از 7 تا 11 سالگي41
5-4 : شکل گیری شخصیت در کودکان42
1-5-4 : اجتماع كودكان42
2-5-4 :مراحل رشد در هنر و موسیقی 43

فصل پنجم:آموزش کودکان
1-5 :تعلیم و تربیت46
1-1-5 : مفهوم تعليم و تربيت46
2-1-5: نگاهي به سير تحولي تعليم و تربيت46
3-1-5 : تعليم و تربيت در اسلام47
4-1-5 : تعليم و تربيت جديد47
5-1-5 : آموزش و تربيت كودك48
6-1-5 : نقش هنر در خودشناسي و بهداشت رواني كودكان 49
7-1-5 : هنر و نيازهاي رواني كودك50
2-5 : فعاليت هاي هنري كودكان و ويژگي هاي آن ها51
1-2-5 : ادبيات كودكان51
1-1-2-5 : تعريف ادبيات كودكان 51
2-1-2-5 : هدف ادبيات كودك51
3-1-2-5 : تأثير قصه در كودكان52
4-1-2-5 : نقش آواز خوانی و ترانه محلی 52
5-1-2-5 : نقاشي كودكان53
6-1-2-5 : چرا كودكان نقاشي مي كشند؟53
7-1-2-5 : تفسير نقاشی چيست؟53
8-1-2-5 : نقاشي كودك و هنر54
9-1-2-5 : زيبايي شناسي و تأثيرات روانی رنگ در نقاشي54

فصل ششم:کودک و معماری
1-6 :کودکان چگونه فضایی را دوست دارند؟56
1-1-6 : فضاهای مطلوب و مناسب کودکان57
2-1-6 : فضاهای جذاب کودکان58
2-6 : کیفیت فضاها59
3-6 : قواعد و معیارها61
1-3-6 : ابعاد جسمانی کودکان61
2-3-6 : اصول مکان یابی و شرایط محیطی61
4-6 : فضاها، ویژگی ها، نیازها، تجهیزات فضایی63
1-4-6 :ورودی63
2-4-6 :فضای انتظار63
3-4-6 :فضای اداری63
4-4-6 : فضای پذیرش64
5-6 :بخش های کودکان64
1-5-6 : بخش شیرخوار64
2-5-6 : بخش نوپا64
3-5-6 : بخش نوباوه65
6-6 : فضاهای بهداشتی66
7-6 : فضاهای ارتباطی66
8-6 : فضاهای خدماتی و تأسیساتی66
9-6 : آشپزخانه66
10-6 : انبار66
11-6 :موتورخانه67
1-11-6 : شوفاژ دیواری67
12-6 : فضای بازی67
13-6 : رنگ در فضای زندگی کودک67
1-13-6 : تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان68
14-6 : روش های کنترل صدا68
1-14-6 : کنترل سر و صدای داخل ساختمان69
15-6 : اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان70
16-6 : استاندارد ابزارهای بازی75
17-6 : نتیجه گیری80

فصل هفتم : شناخت بستر طرح
1-7 : شناخت بستر طرح82
1-1-7 : ساختار فرهنگی82
2-1-7 : ویژگی های فرهنگی و هنری82
3-1-7 : زبان82
4-1-7 : فولکلور یا ادبیات شفاهی83
5-1-7 : آداب و رسوم روزمره اجتماعی83
6-1-7 : آداب پذیرایی84
7-1-7 : ویژگی های فردی85
2-7 : اقلیم و هواشناسی85
1-2-7 : شناخت موقعیت طرح85
2-2-7 : وسعت شهرستان وتعداد بخشها وآبادی های شهرستان 86
3-2-7 : موقعیت جغرافیائی، سیاسی و ارتباطی شهر اردبیل87
3-7 : ویژگی های زمین شناسی اردبیل 88
1-3-7 : پوشش گیاهی88
2-3-7 : منابع آبی و هيدرولوژي 88
4-7 : جمعیت 88
1-4-7 : شمار جمعیت و خانوار 88
2-4-7 : نرخ رشد جمعیت در شهر و روستا و مقایسه آن با کل استان89
3-4-7 : سهم شهرستان اردبیل از جمعیت کل استان89
4-4-7 : تراکم جمعیت در کیلومترمربع90
5-7 : ویژگی های اقلیمی شهراردبیل90
1-5-7 : عوامل اقلیمی 90
2-5-7 : عرض جغرافیایی91
3-5-7 : ارتفاع از سطح دریا91
4-5-7 : دوری ونزدیکی به دریا91
5-5-7 : جریان های هوایی که برمنطقهاثر می گذارند 91
6-7 : عناصر اقلیمی91
1-6-7 : دما91
2-6-7 : ميانگين حداقل دماي هوا91
3-6-7 : ميانگين حداكثرهاي دما92
4-6-7 : ميانگين روزانه دما 93
5-6-7 : حداقل مطلق دماي هوا 93
5-6-7 : حداكثر مطلق دماي هوا94
6-6-7 : تغييرات فصلي دماي هوا94
7-6-7 : بارندگي95
8-6-7 : حداكثر بارندگي روزانه97
9-6-7 : رطوبت نسبی98
10-6-7 : روزهاي يخبندان98
11-6-7 : باد99
12-6-7 : وزش بادهاي شديد99
7-7 : طراحی اقلیمی101
1-7-7 : دیوار جنوبی: (نقاله مربوط به دیوار جنوبی) (جدول انرژی دما) 103
2-7-7 : دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی103
3-7-7 :دیوارهای شمالی 103
4-7-7 : دیوار شرقی و غربی 104
8-7 :جدول بيوكليماتيك(زيست اقليمي) ساختماني اردبيل 104
1-8-7 : روش گيوني 104
2-8-7 : روش اصلاح شده(تجدید نظر شده ) گیونیو مایلن105
9-7 : اصول طراحی اقلیمی106
1-9-7 : جهت گیری استقرار ساختمان106
2-9-7 : فرم ساختمان در رابطه با اقلیم 107
3-9-7 : تهویه طبیعی در رابطه با اقلیم108
10-7 : تحلیل سایت 108

فصل هشتم : برنامه فیزیکی
1-8 : فضاها114
1-1-8 :فضاهای خصوصی114
2-1-8 : فضاهای عمومی114
3-1-8 :فضاهای روباز114
4-1-8 :فضاهای جنبی و خدماتی114

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست 115ص – شیرخوار تا 12 ساله
این مطالعات دارای نقشه اتوکد فایل سه بعدی اتوکد و عکس های سه بعدی نیز می باشد.

خرید مطالعات : 14.000 تومان

خرید نقشه : 30.000 تومان

مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست 140ص

مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست

مطالعات,رساله,نقشه,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست 140ص
مطالعات,رساله,نقشه,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست 140ص

مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست 140ص
همراه این پروژه جداول برنامه فیزیکی نیز ارسال می شود.
قیمت : 15.000 تومان

چكيده:9
فصل اول: ( طرح مسئله )10
1- 1 مقدمه :11
1-2 اهمیت انتخاب موضوع :11
1-3 اهداف کلی تحقیق :12
1-4 فرضیه ها یا سوالها :13
1-5 تعریف واژه ها :14
1-6 نتیجه گیری :16
فصل دوم: ( کودک و پدیده بی سرپرستی )17
2-1 مقدمه :18
2-2 مراحل مختلف رشد:18
1-2-2دوره شیرخوارگی:18
2-2-2دوره نونهالی:19
2-2-3دوره نو باوگی:20
2-2-4دوره نو جوانی:21
2-3 اهمیت داشتن خانواده:22
2-4 پدیده بی سرپرستی و عوامل آن:23
2-5 نحوه برخورد اجتماعی با پدیده بی سرپرستی در گذشته و حال :24
2-6 جامعه و کودکان بی سرپرست:25
2-7 نتیجه گیری :27
فصل سوم: (حمایت از کودکان )28
3-1 مقدمه :29
3-2 ضرورت حمایت از کودکان:29
3-3 حمایت از کودکان بی سرپرست از دیدگاه اسلام:30
3-4 بررسی دیدگاههای کشورهای مختلف نسبت به حمایت از این کودکان:31
3-5 بررسی سیستم های موجود مراقبت از کودکان بی سرپرست در جهان :34
3-6 آخرین دستاوردهای جهانی در رابطه با واحدهای اقامتی ـ مراقبتی از کودکان :39
3-7 تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران:40
3-8 سازمان هایی که در حال حاضر در ایران برای کودکان بی سرپرست فعالیت می کنند:44
3-9 تصویری از وضعیت کالبدی موجود موسسات حمایت از کودکان بی سرپرست:46
3-10 نتیجه گیری :47
فصل چهارم: (طراحي محيط گامي در جهت مامن سازي فضا ) 48
4-1 مقدمه :49
4-2 شناخت خصوصیات روانی و فیزیکی کودکان:49
4-2-1 شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی:49
4-2-2 شناخت ویژگیهای روانی کودکان از نقاشی های آنان:51
4-2-3تحلیل نمونه هایی از نقاشی کودکان:52
4-2-4تاثير رنگ بركودكان وكاربردآن درطراحي فضاي متعلق به آنان:57
4-2-5بازي به عنوان يكي از قرار گاههاي رفتاري:58
4-3 ارزشيابي موجود كودكان مقيم شبانه روزيهاي كشور:61
4-3-1 شاخص هاي مقايسه محيط خانواده و شبانه روزيها:61
4-3-2 خلاصه اي ازمشكلات فرزندان شبانه روزيها وارائه برخي پيشنهادات جهت رفع اين مشكلات:64
4-4 توصيه و پيشنهادها:68
4-5 مشكلات عاطفی كودكان بي سرپرست:70
4-6مشكلات زندگي جمعي:75
4-6-1ارائه راه كارهاي كلي در جهت رفع نسبي مشكلات :77
4-6-2راهكار مناسب اعمال شده از جانب بهزيستي :80
4-7 نتیجه گیری :81
فصل پنجم: (شناخت شهر زنجان و اقلیم)82
5-1 مقدمه :83
5-2 جمعیت استان زنجان:83
5-3 فرهنگ و نژاد مردم استان زنجان:83
5-4 بناهای تاریخی استان زنجان:84
5-5 موقعیت جغرافیایی استان زنجان:87
5-5-1 شناخت ویژگی های کالبدی:87
5-5-2 شناخت ویژگی های جغرافیایی:88
5-5-3 شناخت ويژگيهاي طبيعي:89
5-5-4 طراحی معماری همساز با اقلیم(ردیابی پایداری):90
5-6 معماری همساز با اقلیم:91
5-6-1 دمای هوا:92
5-6-2 نزولات جوی:92
5-6-3 باد:93
5-6-4 باد مزاحم:93
5-7 ضوابط طراحي در اقليم سرد كوهستاني و كوهپايه هاي بلند:94
5-7-1 جهت ساختمان:94
5-7-2 شکل ساختمان :95
5-7-3 نحوه استقرار ساختمان:96
5-7-4 رابطه فضاهاي پر و خالي:97
5-7-5 شكل تناسبات و محل استقرار حياط:98
5-7-6 شكل و محل قرارگيري رواق ها و ايوان ها :98
5-7-7 نحوه استقرار فضاهاي بسته :98
5-7-8 جداره هاي باز :98
5-8 نتیجه گیری :99
فصل ششم : ( بررسي نمونه هاي موجود ) 101
6-1 مقدمه :102
6-2 نمونه های داخلی :102
6-2-1 شيرخوارگاه آمنه :102
6-2-2 مجتمع قدوسي :105
6-2-3 مجتمع شبانه روزي سلمان ( پسران ) :106
6-2-4 واحد يبز :108
6-3 نمونه های خارجی:109
6-3-1 مركز نگهداريكودكان نرسری :109
6-3-2 مركز نگهداريکودکان به نام خانه کودک در چوب :118
6-3-3 مركز نگهداريكودكان در Sarreguemines:123
6-3-4 مزرعه كودك اسپريت (Esprit) – ساحل ولش :128
6-4 نتیجه گیری :128
فصل هفتم: ( مبانی نضری و برنامه فیزیکی طراحی ) 129
7-1 مقدمه :130
7-2 مباني نظري :130
7-2-1 ويژگيهاي فضاهاي مورد نظر طرح :131
7-2-2 فضاهاي مورد نياز مجموعه :134
7-2-3 ويژگي بچه هاي پذيرش شده اين مجموعه :135
7-3 برنامه ريزي فيزيكي :135
7-3-1 خانه تيپ1 ( يك روزه تا 9 ماه و 1 ساله تا 2 ساله ) :135
7-3-2 خانه تيپ 2 ( 2 تا 6 ساله ) :136
7-3-3 خانه تيپ 3 ( 6 تا 12 ساله ) :137

مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست 140ص
همراه این پروژه جداول برنامه فیزیکی نیز ارسال می شود.
قیمت : 15.000 تومان

مطالعات پایانه دریایی 260ص

مطالعات پایانه دریایی,رساله پایانه دریایی,نقشه پایانه دریایی,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, پایانه دریایی

مطالعات پایانه دریایی,رساله پایانه دریایی,نقشه پایانه دریایی,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, پایانه دریایی

مطالعات پایانه دریایی 260ص

این مطالعات دارای نقشه و 8 رندر نیز می باشد.
نقشه ها حاوی Site Plan, Plan 1, Plan 2, Section A-A, section B-B می باشد.

خرید مطالعات : 17.000 تومان


خرید نقشه : 20.000 تومان

پيشگفتار
انگيزه انتخاب موضوع
چکیده
فصل اول
سفر و توریسم
1– 1– سفر
1– 1– 1–تاریخ سفر
1– 1– 2– سفر در قرآن
1– 2–توریسم
1– 2– 1–معانی واژه
1–2–2–توریسم و دو نگرش غالب
1–2–2–1–رویکرد اقتصادی و سیاسی
1–2–2–2–دیدگاه کارکردی
1–2–3–اهمیت برنامه ریزی توریسم و توسعه پایدار
1–2–4– سفروعوامل انگیزشی
1– 2– 4– 1– انگیزه های قومی
1–2–4–2–انگیزه های هنری
1–2–4–3–انگیزه های تاریخی
1-2-4-4-انگیزه های طبیعت گرا
1–2–4–5–انگیزه های تفریحی
2–4–6–انگیزه های کاری-1
1–2-5–تجزیه و تحلیل آثار تبعی جریان گردشگری بر مقاصد توریستی
1–2–5–1–آثاراقتصادی توریسم
1–2–5–2–آثار منفی اقتصادی توریسم
1–2–5–3–تاثیرات محیطی توریسم
1–2–5–4–اثرات منفی زیست محیطی توریسم
1–2–5–5–اثار فرهنگی–اجتماعی توریسم
1–2–5–6– آثار منفی فرهنگی–اجتماعی توریسم
1–2–6–تورسم در استان گیلان
فصل دوم
گردشگري (Tourism )
2-1-اشكال گردشگري
2-2-1-بازديد كننده بومي ديدار كنندگان بين المللي
2-2-2-ديدار كننده براساس اشكال گردشگري
2-3-گردشگري در ايران
2-3-1-تنوع عوامل ومناظر طبيعي ايران
2-3-2-حوزه هاي تاريخي–فرهنگي گردشگري درايران
2-3-3-جاذبه ها وزمينه هاي هنري
فصل سوم
آب
3-1-آب و اديان
3-2-آب از ديدگاه قرآن
فصل چهارم
آشنایی با دریای خزر
4-1-آب منشأ حیات
4-2-دریای خزر
4-2-1-مشخصات فیزیکی و جغرافیایی آن
4-2-2-مرداب انزلی
4-2-3- موقعیت تاریخی و جغرافیایی دریای خزر و تاثیرات حمل و نقل دریایی در اقتصاد و بافت اجت
4-2-4- وضعیت اقتصادی دریای خزر
4-2-4-1- وضعیت و اهمیت اقتصادی ماعی شمال ایران
4-2-4-2- دریای خزر و منابع ثروت
4-2-4-3-دریای خزر و امکانات بالقوه آن
فصل پنجم
حمل ونقل دریایی
5-1-گذری بر تعریف و مفهوم پایانه
5-1-1-تعریفی که سازمان پایانه ها و حمل ونقل کشور در مورد پایانه ها ارائه میدهد
5-2-پایانه های دریایی
5-3-تاریخچه حمل و نقل دریایی
5-4-اهمیت حمل و نقل دریایی
5-5-اهمیت حمل و نقل آبی
5-6-چشم انداز آینده حمل و نقل کالا در دریای خزر
5-7-شبکه ارتباطی حمل و نقل دریایی موج
5-8-حمل و نقل دریایی و مشکلات پیرامونی
5-9-گشودن معابر دریای طلسم شده در بستر تاریخ
فصل ششم
شناخت پايانه دريايي و وسايل حمل و نقل دريايي
6-1-شناخت پايانه مسافربري دريايي
6-2-اهداف پايانه مسافربري دريايي
6-2-1-شناخت فعاليت هاي دريايي
6-2-3-مزاياي حمل و نقل دريايي
6-3-قدرت حمل شناورها
6-3-1-منظم بودن سرويس
6-3-2-ايمني
6-3-3-حمل و نقل بار دريايي
6-3-4-اجناس
6-4-وسايل ترابري دريايي
6-5-شناخت وسايل ترابري دريايي و کشتي راني
6-5-1-مشخصات فيزيکي شناورها (قسمتهاي متشکله)
6-6-تيپ شناسي
6-6-1-اصل سادگي الزامي
6-7-مسئله فرم فضاي معماري و عملکردي بهره برداري
6-8-ضرورت توسعه حمل و نقل
6-9-دسته بندي عوامل در طراحي پايانه
6-9-1-مراحل و روش طراحي سيستم پايانه اي
6-9-2-تعيين اهداف و احکام طراحي
6-9-3-معيار و ضوابط طراحي (ضوابط کلي براي ارزشيابي برنامه ريزي طراحي هاي اوليه)
6-10-مراحل طراحي پايانه
6-11-خصوصيات بين المللي بودن کشتي راني
6-12-اتحاديه کشتي راني کشورهاي اسلامي (isa)
6-12-1-اتحاديه بين المللي بنادر و لنگرگاهها (iaph)
6-12-2-اتحاديه بين المللي چراغ هاي دريايي (Iala)
فصل هفتم
گیلان و هویت تاریخی
7-1-اقوام ایران
7-2-نژاد گیل
7-3- نام گیلان
7-4- گیلان و قدمت خط
7-5-معماری گیلان
7-5-1 آشنایی با معماری گیلان
7-5-2-عوامل موثر در معماری بومی گیلان
7-5-3-عوامل طبیعی و جغرافیایی
7-5-4-عوامل اقتصادی ومعیشتی
7-5-4-1-عوامل فرهنگی و اجتماعی
7-5-5-مصالح و فنون ساختمانی
7-5-6-الگوهای معماری بومی گیلان
7-5-7-ویژگی های اصلی معماری بومی گیلان
فصل هشتم
ستان گيلان ا
8-1-مختصات استان گيلان
8-1-1-گيلان قديم
جغرافياي طبيعي گيلان 8-1-2-
8-2-رودها و منابع آبي مهم
8-3-انسان در سواحل درياي خزر(تاريخ استقرار گیلان)
8-3-1-نژاد مردمان ساكن گيلان
8-3-2-صنعت
8-3-3-صنايع دستی
8-3-4-دستبافي (نساجي سنتي)
طراحي سنتي و حصير بافي 8-3-5-نگارگري
8-3-6-گليم بافي
8-3-7-جاجيم بافي
8-4-آيين‌هاي گيلاني
8-5-شهرستان رشت
8-5-1- شهرستان لاهيجان
8-5-2-شهرستان لنگرود
8-5-3-شهرستان رودسر
8-5-4-شهرستان تالش
8-5-5-شهرستان آستارا
8-5-6-شهرستان آستانه اشرفيه
8-5-7-شهرستان رودبار
شهرستان فومن 8-5-8-
8-5-9-شهرستان صومعه سرا
8-5-10-بندر انزلي
فصل نهم
گیلان و جغرافیا
9-1- جغرافیای طبیعی و اقلیمی گیلان
9-1-1- مساحت و موقعیت استان گیلان
9-1-2- ناهمواریهای استان گیلان
9-1-3-ارتفاعات گیلان
9-1-4-آب و هوای استان گیلان
9-2- گونه های آب وهوایی استان گیلان
9-2-1- در استان گیلان حضور سه نوع آب و هوا قابل تشخیص است
9-2-2- سه جریان هوایی منطقه ای که موجب بارش در گیلان می شوند
9-2-3- خاک های گیلان
9-3- جغرافیای انسانی استان گیلان
9-3-1- جمعیت استان گیلان
9-3-2- فعالیتهای اقتصادی در استان گیلان
فصل دهم
تاریخ انزلی
10-1- پیدایش انزلی
10-2-سطح انزلی به تفکیک نوع خاکی
10-2-1- بندر انزلی و توسعه
10-2-2- وجه تسمیه انزلی
10-3- نقش انزلی در تاریخ نوین گیلان
10-3-1-جاذبه های گردشگری در بندر انزلی
10-3-2- جاذبه های طبیعی
10-3-3- جاذبه تاریخی و یادمانی
10-3-4- جاذبه های زیارتی
10-3-5- جاذبه های اقتصادی
10-4-بررسی ظرفیهای پذیرش توریست در بندر انزلی
فصل یاز دهم
جغرافیای طبیعی و اقلیمی بندر انزلی
11-1-موقعیت استانی بندر انزلی
11-1-1-خصوصیات اقلیمی شهرستان بندر انزلی
11-1-2-بارندگی
11-1-3-رطوبت
11-1-4- درجه حرارت
11-1-5- باد
11-1-6- باد در باورداشت مردم
11-1-7خصوصیات تابش
11-2- طبقه بندی اقلیمی
11-2-1-ویژگی اقلیمی احساس آسایش
11-3-زمین شناسی و ساختار بندر انزلی

فصل دواز دهم
بندر انزلي
ساختارهای اجتماعی اقتصادی در(بندر انزلی)
12-1-ساختارهای اجتماعی در (بندر انزلی)
12-1-1-جمعیت در بندر انزلی
12-1-2-ترکیب سنی و نسبت جنسی
12-1-2-نیروی انسانی و اشتغال و جمعیت فعال اقتصادی
12-2-ساختارهای اقتصادی بندرانزلی
12-2-1-تولیدات گیاهی و جانوری
12-2-2-معادن و صنایع
12-2-3-صنایع دستی
12-2-4-بندرگاه و گمرک
12-2-5-گردشگری
12-3-اقتصادي بندر انزلي
12-3-1-ويژگي هاي عمومي شهرستان بندر انزلي
12-4-ويژگي اقتصادي و نقش بندر انزلي در عملكرد بنادر كشور
12-5-صادرات
12-6-عملكرد مالي و بيلان سالانه بندر انزلي
12-7-بررسي اقتصادي كشورهاي همسايه و همجوار درياي خزر
12-7-1-فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي
12-8-كشورهاي مستقل مشترك المنافع (cis)
12-8-1-جمهوري آذربايجان
12-8-2-روسيه
12-8-3-جمهوري تركمنستان
12-8-4-جمهوري قزاقستان
12-9تحولات اقتصادي ايران و بازرگاني خارجي در سالهاي اخير
12-9-1-مبادلات بازرگاني ايران و سهم كشورهاي همسايه در درياي خزر
12-10-شناخت مبادي و مقاصد
12-11-شبكه هاي ارتباطي دريائي
12-11- 1 -پيش بيني آينده
12-12-تاريخچه راههاي ارتباط
12-12-1-انسان و راه
12-12-2-ايران باستان و حرکت
12-12-3-اروپا و ابتداي تکاپو
12-13-انسان و راه آبي
12-14-ايران و توسعه مسيرهاي دريايي
12-14-1-تاريخ کشتيراني و حمل و نقل دريايي ايرانيان
فصل سیز دهم
بررسي نمونه هاي موجود در ايران
13-1-کارخانه کشتي سازي
13-2-بندر نوشهر
13-2-1-تاريخچه بندر نوشهر
13-2-2-ويژگي هاي بندر نوشهر
13-2-3-محوطه هاي بندري
13-3-بندر شهيد رجايي
13-4-بندر شهيد باهنر
13-5-بندر خرمشهر
13-6-بررسی نمونه های خارجی
13-7-1-ميدان نبرد
13-7-2-پیچیدگی
13-7-3-بي بازگشت
13-7-4-ارتباط
13-8-ترمينال مسافر بري harumi وtokyo / اثر ua &minoru takeyama
13-9-پايانه ساکاي ميناتوشي
13-10-شبيه سازي دريايي روتردام ، هلند 1995
نورمن فاستروشرکا
فصل چهار دهم
الگوهای طراحی
14-1-مقدمه
14-1-1-بنادر و نظریه انتقال به خارج شهر
14-2-ترمینالها و ملزومات طراحی
14-3-عنصر عمده در ترمینال مسافربری دریایی
14-3-1-نقش یکسری از ترمینال
14-3-2-سطوح عملکرد و فعالیتهای وابسته در ترمینال
14-3-3-الگوی نموداری ترمینال مسافربری
14-3-4-ورودی ها وخروجی ها
14-3-5-پارکینگ ها
14-3-6- محوطه سازی سایت
14-3-7-فضاهای مورد نیاز برای طی مسیر مسافران
14-3-8- فضاهای خدماتی رفاهی مسافران
14-3-9-فضاهای مکمل فضاهای رفاهی
14-3-10-بخش تسهیلات شهروندان
14-3-11- بخش اداری
14-3-12-عرشه مسافری و بار
14-3-13- فضاهای انتظامی
4-3-14-تاًسیسات
14-4-محوطه اسکله
14-5-اساس طراحی پایانه
14-6- حوره بندی فضاهای پایانه دریایی مسافر
14-6-1- حوزه خدمات اداری
14-6-2- حوزه خدمات مسافری
14-6-3-حوزه خدمات رفاهی
14-6-4-حوزه خدمات باری
14-6-5-حوزه خدمات فنی و مهندسی
14-6-6-حوزه خدمات ایمنی و اضطراری
فصل پانز دهم
توجيه طرح
15-1-روند طراحي
15-2-تنديس گري با نور
15-3-بيان طراحي
15-3-1-کانسپت طرح
15-3-2-نماددايره و کره
15-3-3-نماد مربع
15-4-سازه ومصالح
15-5-تأسيسات
15-5-1-تأسيسات الكتريكي
15-5-2-سيستم برق مركزي
15-5-3-سيستم هاي ارتباطي
15-5-4-جمع آوري آبهاي سطحي
15-5-5-شبكة آب و فاضلاب
15-6- تحلیل سایت
15-6-1-وضع موجود
15-6-2-اسكله ها
15-6-3-تجهيزات
15-6-4-معابر و انبارهاي باز
15-7-ساختمان ها
15-8-موقعيت طرح
15-9-دسترسي به سايت
15-9-1-مجاورتها
15-9-2-وزش باد
15-9-3-شيب و توپوگرافي
15-9-4-ديد و منظر
15-10- برنامه فیزیکی
فهرست منابع و مأخذ

چکيده
همانگونه که مي دانيم تحول، خلق و نوآوري از کارهاي بشر است. انسان خلاق با ايجاد شرايط نوين و بهينه همواره مي کوشد تا بستر را در راه سعادت و نيل به آرزوهايش هموار سازد و رشد و تکامل خود را در اين راستا موجب شود.
انسان امروزي با استفاده از تکنولوژي و صنعت که محصول خود اوست و پيشرفتهاي لحظه اي آن در اين وادي ، مي کوشد تا بر دنياي محيط خود فائق آيد و نقش خود را بر اين کره خاکي بيش از پيش نمايان سازد. بدين جهت در پي راه حل مطمئن و صريحي در رفع نيازهاي روحاني و جسماني خود،همواره در تلاش است.
وظيفه متعهدانه معمار نيز هموار ساختن مسير حرکت و سوق دادن انسانها بر حسب گرايشاتشان به سکون و آرامش در ضمن پويائي و تحرک ميباشد.
مسافرت و جهانگردي به عنوان بزرگترين و متنوع ترين صنعت در دنياي امروز به عنوان منبع در آمد و اشتغال و توسعه زير بنايي کشورها به خصوص کشورهاي درحال توسعه به شمار مي رود و مسيرهاي آبي به عنوان يکي از امن ترين و مفرح ترين گزينه هاي حمل و نقل و مسافرت همواره مطرح بوده است.
پايانه ها به عنوان ورود و خروج شهر در زمره بناهاي چند منظوره اي قرار دارند که نقش کارکردي قابل توجهي در خدمات رساني به مسافران ، همراهان آنها و ساير شهروندان خواهند داشت.
به لحاظ متفاوت بودن نوع سفر دريايي و تنوع کمتر ساعات حرکت کشتي ها ، حرکت آرام آن ها بر روي آب و … نسبت به سفرهاي جاده اي يا هوايي ، ما با جوي آرامتر در پايانه دريايي مواجه هستيم . فضايي مناسب براي ايجاد يک ارتباط و تعامل فرهنگي بين شهروندان و مسافران . بين شهر و اسکله دريايي ، فضايي که در ارتقاء جامعه نقش بسزايي ايجاد مي کند.
پايانه دريايي در واقع مفصلي است بين خشکي و دريا ، مکاني موقتي که با اولين و آخرين تصور مسافر دريايي تجربه اي متفاوت را در بر خواهد داشت. اين فضا ، نهادي است از دنياي پيرامون در مقياس کوچکتر و در امتداد ديگر اجزاء شهر . بدين ترتيب مرز بين پايانه و شهر از ميان رفته در عين حال مي توانيم ساختاري ممتد و دامنه دار را در ساحل شاهد باشيم.

مطالعات پایانه دریایی 260ص

این مطالعات دارای نقشه و 9 رندر نیز می باشد.
نقشه ها حاوی Site Plan, Plan 1, Plan 2, Section A-A, section B-B می باشد.

خرید مطالعات : 17.000 تومان


خرید نقشه : 20.000 تومان

مطالعات مرکز کودکان خیابانی 270ص

مطالعات مرکز کودکان خیابانی

مطالعات مرکز کودکان خیابانی , رساله مرکز کودکان خیابانی , نقشه,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, مطالعات مرکز کودکان خیابانی

مطالعات مرکز کودکان خیابانی , رساله مرکز کودکان خیابانی , نقشه,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی , مطالعات مرکز کودکان خیابانی 270ص
مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی 270ص

قیمت : 25.000 تومان
همراه این مطالعات یک فایل 150صفحه ای نیز درمورد مرکز نگهداری کودکان خیابانی نیز ارسال می شود.

چکیده: 1
مقدمه: 1
فصل اول: 4
کلیات اطلاعات مربوط به پایان نامه( پروپوزال ) 4
1-1- بیان مسئله تحقیق: 5
2-1- هدف تحقیق: 5
3-1- اهمیت موضوع: 7
4-1- روش تحقیق و چگونگی انجام آن: 8
5-1- محل سایت و اهمیت انتخاب آن: 9
6-1- 6-1- نقشه 1/2000 سایت مورد نظر (‌با مشخص بودن جهت شمال و مقیاس صحیح): 10
فصل دوم: 12
مبانی نظری (‌موضوعی، مفهومی ) 12
1-2- مقدمه: 13
2-2- مبانی نظری (‌موضوعی ): پدیده کودکان خیابانی (تاریخچه و علل آن ): 15
1-2-2- مقدمه: 15
2-2-2- اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع کودکان خیابانی: 17
3-2-2- تاریخچه کودکان خیابانی: 18
4-2-2- تعريف كودكان خياباني: 19
7-2-2- عوامل مؤثر در ازدياد كودكان خياباني: 22
9-2-2- محل كودكان خياباني: 23
10-2-2- سن و جنسيت (بررسی وضع موجود ): 24
11-2-2- تحصيلات: 24
12-2-2- تفريحات: 25
13-2-2- شناخت خوشي از زندگي در خيابان: 25
جدول 1-2- اطلاعاتی درمورد کودکان خیابانی 27
14-2-2- زمينه خانوادگي: 27
1-14-2-2- طلاق و کودکان خیابانی: 28
15-1- اعتیاد و کودکان خیابانی: 29
16-1- فقر، بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی و ارتباط آن با کودکان خیابانی: 30
17-1- نقش گروه همسالان: 30
18-1- کودکان خیابانی و مشکلات بهداشتی: 31
19-1- علل فرار کودکان از منزل و روی آوردن به خیابان: 31
20-1- ارگان ها و سازمان های حمایت از کودکان خیابانی: 32
21-1- راهكارها و پيشنهادات در خصوص حمايت از كودكان خياباني: 32
2-21-1- چه باید کرد؟ 33
22-1- نتیجه گیری: 35
3-2- مبانی نظری (‌مفهومی ): شناخت روحي و جسمي كودكان (‌جهت ايجادفضايي كارآمد و مناسب آنان): 35
1-3-2- مقدمه: 35
2-3-2- روان شناسي کودک:(Child Psychology) 36
1-2-3-2- اهميت روان شناسي کودک: 36
3-3-2- شخصيت از ديدگاه روانشناسي: 37
1-3-3-2- ديدگاه اريكسون درباره مراحل رشد شخصيت انساني: 37
5-3-2- مطالعه در مورد نيازهاي کودک در سنين مختلف: 39
6-3-2- رفتار اجتماعي: 39
1-6-3-2- انواع رفتار اجتماعي: 40
2-6-3-2- تعريف انحراف: 40
3-6-3-2- انواع انحرافات اجتماعي: 40
4-6-3-2- بزهكاري: 41
11-4-6-3-2- عوامل مرتبط با بزهكاري: 41
2-4-6-3-2- پيشگيري و درمان: 42
7-3-2- تربيت و اهميت آن در زندگي: 43
1 -7-3-2- عوامل مؤثر بر تربيت فرزندان: 43
8-3-2- سرگرمي هاي كودكان: 43
1-8-3-2- کودک و بازی: 44
1-1-8-3-2- تعريف بازي: 44
2-1-8-3-2- بازى کودکان: 44
3-1-8-3- 2- رشد اجتماعي در بازي: 47
4-1-8-3-2- رشد عاطفي در بازي: 47
5-1-8-3-2- رشد جسماني در بازي: 47
7-1-8-3- 2- چگونگي فرآيند شركت در بازي ها : 48
8-1-8-3- 2- عوامل مؤثر در بازي: 48
-1-8-3-2- بازی و خلاقیت: 48
10-1-8-3-2- اسباببازى: 49
11-1-8-3-2- آموزش از طريق بازي: 50
12-1-8-3-2- استفادههاى تربيتى از بازى: 50
13-1-8-3- 2- بازي درماني: 50
1414-1-8-3- 2- استفاده از بازى براى پرورش دوستى بين کودکان: 52
15-1-8-3- 2- نتيجه: 53
11-8-3- 2- نقاشي و روان كودك : 54
2-8-3-2- چرا كودكان نقاشي مي كنند؟ 54
9-3-2- ادراك مفاهيم: 58
1-9-3-2- استدلال در كودكان : 58
2-9-3-2- درك كودك از هندسه: 59
1-9-3-2-2- مشكلات درك پرسپكتيو: 60
10-3-2- کودک ومعماري: 60
13-10-3-2- دریافت حسی و هوشی فضای معماری: 61
2-10-3-2- تصور فضايي كودك: 62
4-10-3-2- معماري براي کودکان: 63
1-4-10-3-2- نقش معمار در معماري براي کودک: 66
5-10-3-2- فضاهاي مورد نياز براي کودکان: 67
6-10-3-2- اهداف اساسي طراحي و مناسب سازي فضاهاي کودکان: 69
7-10-3-2- رهیافتهای طراحی برای کودکان: 70
8-10-3-2- احتياجات کودک براي برخورداري از بهداشت رواني بهتر: 71
9-10-3-2- نتیجه گیری: 73
11-3-2- فیزیولوژی حواس کودک: 76
1-11-3-2-مقدمه و مقوله محيط هاي مناسب كودكان: 76
2-11-3-2- كودك ونقش حواس او در دريافت فضا: 77
1-2-11-3-2- ادراك بينايي كودك: 79
2-2-11-3-2-ادراك شنوايي كودك: 80
3-2-11-3-2- ادراك چشايي و بويايي كودك: 80
4-2-11-3-2- ادراك لامسه كودك: 80
1-12-3-2- مقدمه: 81
2-12-3-2- برخورد فيزيكي، عيني ورواني در رابطه با مقوله رنگ: 83
3-12-3-2- مفهوم فيزيكي: 83
4-12-3-2- مفهوم حسي و رواني: 83
5-12-3-2- برخورد كودك با مقوله رنگ: 85
6-12-3-2- نقش وتأثير رنگ ها در محيط پيرامونمان: 87
7-12-3-2- انتخاب رنگ درکودکان: 89
8-12-3-2-دريافت‌ رنگ‌ها: 90
9-12-3-2- تأثير رنگ بر حواس پنجگانه: 93
10-12-3-2- نقش رنگ در طراحي فضا و تأثيرات فيزيولوژيكي آن بر انسانک 93
1-10-12-3-2- تأثير رنگ بر حس بينايي (باصره ): 95
2-10-12-3-2- تأثير رنگ بر حواس چشايي و بويايي: 96
4-10-12-3-2- تأثير رنگ برحس شنوايي: 98
فصل سوم: 101
بررسی نمونه پروژه های داخلی و خارجی 101
1-3- مقدمه: 102
2-3- بررسي نمونه داخلي: 102
1-2-3- خانه سبز: 102
1-1-2-3- موقعيت خانه سبز و مشخصات آن: 102
-2-3- مجتمع خدماتي حمايتي شيرخوارگاه آمنه: 104
3-3- بررسي نمونه پروژه ها خارجي: 106
1-3-3- ساختمان موزه کودکان DuPage، موزهايبراي آموزش و تفريح: 107
2-3-3-کودکستان توبين گن Tubingen: 115
3-3-3- فضاي انتظار: 116
4-3-3- پارک بازي کودکان در نيويورک (آرونا): 117
5-2-3- يك مهدكودك استاندارد در آلمان: 118
فصل چهارم : 120
استانداردها و برنامه فیزیکی 120
1-4-مقدمه: 121
2-4- تعيين انواع خدمات مجموعه: 121
ب) خدمات حمايتي: 121
ج) خدمات آموزش‌، ورزشي و فرهنگي: 121
د) خدمات اقامتي : 122
3-4-طبقه بندي گروه سني كودكان مجموعه و تعيين تجهيزات موردنياز: 122
4-4- اندازه هاي بدن کودکان: 122
1-4-4- ضرايب اندازه هاي تجهيزات نسبت به قد ايستاده کودک: 123
5-4- خوابگاه: 124
6-4- مقوله استانداردهای سالن تئاتر: 125
1-6-4- فضاهاي آمفي تئاتر: 125
1-1-6-4-پيش ورودي و هال ورودي: 125
2-1-6-4- سرسرا (لابي): 126
3-1-6-4- محل استراحت: 126
4-1-6-4- نشيمن گاه ها 127
1-4-1-6-4- ابعاد و اندازه صندلي ها: 127
2-4-1-6-4-محل آزاد بين دو رديف: 127
3-4-1-6-4- مشخصات صندلي: 127
4-4-1-6-4- جنس صندلي ها: 127
5-4-1-6-4- نحوه استقرار صندلي ها در سالن: 128
6-4-1-6-4- فاصله ي رديف صندلي ها از يكديگر و تعداد صندلي ها در رديف: 128
5-1-6-4- شيب كف سالن: 129
6-1-6-4- انحنا پرده: 129
3-4- طرحی برای محاسبه منحنی دید 129
7-1-6-4- راهروهاي سالن: 129
11-7-1-6-4- مشخصات راهرو ها: 130
2-7-1-6-4- عرض راهروها: 130
8-1-6-4- ورودي ها وخروجي هاي سالن: 130
1-8-1-6-4- تعداد و ابعاد خروجي ها: 130
2-8-1-6-4-مكان خروجي هاي سالن: 131
9-1-6-4- ايمني: 131
10-1-6-4- معلولين سالن: 132
1-7-4- مبحث استانداردهای فضای کتابخانه: 132
1-2-7-4- فضاهاي عملياتی: 133
3-2-7-4-فضاي عمومي كتابخانه: 134
2-2-7-4- فضاهاي پشتيباني: 134
3-7-4-تجهيزات كتابخانه: 135
4-7-4- فضاهاي عمده كتابخانه: 135
1-4-7-4- مخزن كتابخانه: 135
2-4-7-4- سالن مطالعه: 136
تصویر8-4-قفسه ها در کتابخانه، حداقل فضا برای مطالعه 136
5-7-4- ملاحظات طراحي: 136
8-4- آموزشي: 137
1-8-4- سرانه: 137
2-8-4- مبلمان كلاسها: 138
3-8-4- استانداردهاي وسايل آموزشي: 139
9-4- فضاهاي نمايشگاهي: 140
1-9-4- خصوصيات سالن نمايشگاه: 140
2-9-4- روش هاي مختلف بازديد هدايت شونده: 141
-9-4- مسيرهاي حركت: 141
4-9-4- سيركولاسيونک 141
5-9-4- فرم وابعاد: 141
6-9-4- نمايش آثار: 142
1-6-9-4- تابلوهاي ثابت: 142
7-9-4- نور نمايشگاه: 143
10-4- فضاي اداري: 144
1-10-4- مبحث استانداردهای فضاهای اداری: 144
1-1-10-4- فضاي كار مديران و سرپرستان: 145
2-1-10-4- فضاي كار كارشناسان (‌اداري و فني ): 145
3-1-10-4- فضاي كار دستياران و ساير كاركنان: 145
11-4- استانداردهاي سالن غذاخوري: 146
1-11-4- فضاهاي موردنياز: 147
1-1-11-4- فضاي تهيه غذا: 147
12-4-آشپزخانه: 147
14-4- استاندارد رخشویخانه: 150
1-14-4- منطقه يا قسمت آماده سازي: 151
4-14-4- محل اتوكشي: 152
1-16-4- سالن ورزشي چندمنظوره: 155
2-16-4- استانداردهاي معماري فضاهاي ورزشي: 155
3-16-4- سالن ورزشي: 155
4-16-4- اتاق هاي جانبي و فضاهاي فعاليت هاي ورزشي: 156
5-16-4- زمين هاي بازي: 156
1-5-16-4-اندازه فضاي بازي: 156
6-16-4- استخرهاي شناي سرپوشيده: 158
17-4- قوانين و ضوابط شيرخوارگاه ها: 159
18-4- برنامه ريزي فيزيكي: 160
2-18-4- كلياتي از ويژگي هاي فضاهاي مسكوني و خوابگاه: 161
37-4- تجهیزات فضاهای مسکونی 163
1-2-18-4- تقسیم بندی بچه ها در طراحی خوابگاه: 163
2-2-18-4- ايجاد احساس مالكيت و تعلق: 163
3-18-4- فضاهای بازی: 164
1-3-18-4- مروري بر تعريف بازيک 164
2-3-18-4- انواع بازی: 165
3-3-18-4- انواع محوطه هاي بازي: 167
1-3-3-18-4- شرايط مطلوب فضاهاي باز: 168
2-3-3-18-4- خصوصيات محوطه بازي و ورزش كودكان (‌7 الي 11 سال) : 169
4-3-18-4- چگونگي طراحي فضاي بازي كودكان: 169
5-3-18-4- چگونگي طراحي وسايل بازي كودكان: 170
4-18-4- فضاهاي آموزش: 171
1-4-18-4- كلاس هاي درس: 171
2-4-18-4-آموزش عملي: 172
1-2-4-18-4-آتليه طراحي و نقاشي: 174
2-2—4-18-4- آتليه سفالگري: 174
3-2-4-18-4- آتليه موسيقي: 176
4-2-4-18-4- آتليه عكاسي: 176
5-2-4-18-4-آتليه هنرهاي نمايشي و تئاتر: 177
بخش بازيگري: 177
6-2-4-18-4- آتليه مجسمه سازي: 178
3-4-18-4- بخش خدماتي كارگاه: 178
4-4-18-4- انبارها: 178
5-4-18-4- بررسي روشنايي: 179
5-18-4-كتابخانه: 179
6-18-4- سالن اجتماعات و آمفي تئاتر: 180
7-18-4- سالن اجتماعات چندمنظوره كودكان: 181
8-18-4- نمايشگاه و غرفه هاي فروش: 181
9-18-4- بخش اداری: 182
1-9-18-4- فضاي لازم براي مبلمان: 183
10-18-4- بخش بهداري و مراكز مشاوره: 184
11-18-4- غذاخوري: 184
13-18-4- نگهباني: 186
14-18-4- انبار: 186
15-18-4- موتورخانه: 186
16-18-4- پاركينگ: 186
17-18-4- فضاهاي ورودي: 186
18-18-4- رخشویخانه: 188
19-18-4- فضاي سبز: 188
فصل پنجم: 191
مطالعات سایت 191
1-5- شرايط منطقه اي شهر تهران: 192
1-1-5- ويژگي هاي شهر تهران: 192
1-1-1-5- موقعيت جغرافيايي: 193
2-1-1-5- ناهمواريهاي شهر تهران: 194
تصوير 3-5- مقطع شمالي-جنوبي از ناهمواريهاي شهر تهران 195
3-1-1-5- لرزه خيزي تهران و منطقه: 195
1-3-1-1-5- گسلهاي تهران: 196
4-1-1-5- منابع آب شهر تهران : 196
1- آب هاي جاري: 196
2- آب هاي زير زميني: 198
5-1-1-5- پوشش گياهي: 198
2-5- وضعيت اقليمي شهر تهران: 199
1-2-5- تأثير طراحي اقليمي در صرفه جويي انرژي: 199
2-2-5-تجزيه و تحليل عوامل اقليمي: 200
1-2-2-5- دما: 200
2-2-2-5- بارندگي: 200
3-2-2-5- رطوبت: 201
4-2-2-5- باد (‌بررسي جهت وزش باد غالب در تهران ): 202
5-2-2-5- تابش آفتاب: 204
4-2-5- نمودار بيوکليماتيک انساني: 206
5-2-5- نموار بيوکليماتيک ساختماني: 207
6-2-5- تعيين نوع اقليم شهر تهران: 208
7-2-5- هماهنگي ساختمان با اقليم: 209
1-7-2-5- تعيين جهت بهينه استقرار ساختمان: 209
2-7-2-5- شکل ساختمان در رابطه با اقليم : 211
3-7-2-5- مصالح ساختماني در رابطه با اقليم: 211
8-2-5- نتيجه گيري و تعيين تدابير طراحي اقليمي: 211
9-2-5- تحليل سايت ودلائل انتخاب آن: 212
1-9-2-5- ويژگي هاي زمين طرح: 212
1-1-9-2-5- موقعيت: 212
2-1-9-2-5- دسترسي ها : 212
3-1-9-2-5- عناصر همجواري: 212
4-1-9-2-5- ديدو منظر: 213
2-9-2-5- شناسايي بافت منطقه: 213
3-9-2-5- برآورد جمعيت منطقه: 213
4-9-2-5- بررسي امكانات بالقوه و بالفعل منطقه: 214
45-9-2-5- بررسي سيماي طبيعي منطقه: 214
56-9-2-5- بررسي سيماي كالبدي منطقه: 215
-9-2-5- بررسي پوشش گياهي منطقه: 215
78-9-2-5- انتخاب گونه هاي گياهان مناسب: 216
9-9-2-5- بررسي محيط زيست سايت: 216
10-9-2-5- دلايل انتخاب سايت: 216
11-9-2-5-کاربرد گیاهان در فضای سبز: 217
1-11-9-2-5- درختان سایه دار: 218
2-11-9-2-5- درختان بادشکن: 218
3-11-9-2-5- درختان پوششی: 219
4-11-9-2-5- درختان مناسب پرچین و حصار: 219
5-11-9-2-5- گونه شنای درختان موجوددرسایت: 219
1-5-11-9-2-5- افرای سیاه یا افرا زبان گنجشکی: 219
2-5-11-9-2-5- افرای برگ پنجه ای – افرای ژاپنی: 221
13-9-2-5- تحليل كاربري هاي منطقه و بافت اطراف سايت: 234
614-9-2-5- نتيجه گيري از تحليلات سايت: 235
715-9-2-5- درنظرگيري نكات اقليمي سايت در رابطه با طراحي مجموعه: 235
فصل ششم: 237
نتيجه گيري و شكل گيري پروژه جهت فرايند طراحی 237
1-9-مقدمه: 238
2-6- تبين طرح: 238
3-6- شكل گيري ايده و consept نهايي پروژه: 239
4-6- آلترناتيوهاي سازه، تأسيسات و اجراي پروژه: 242
1-4-6-سازه: 242
2-4-6- نما: 242
3-4-6-تأسیسات: 243
5-4-6- استفاده از پنجره هاي PVC: 243
6-4-6- شیشه های دوجداره: 243
7-4-6-مطالعه و بررسي پوسته هاي ژئوديسك: 244
1-4-6-بررسي تكنيك هاي موجود جهت نورپردازي رنگي متنوع (LED lighting): 246
1-8-4-6-لامپ هاي LED: 246
2-8-4-6- مزاياي نورپردازي منابع نوري LED : 247
4-8-4-6- انواع منابع نور LED: 247
فصل هفتم: 250
مدارک طرح 250
فصل هشتم: 265
منابع و مآخذ 265
فهرست منابع فارسي: 266

مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی 270ص

قیمت : 25.000 تومان
همراه این مطالعات یک فایل 150صفحه ای نیز درمورد مرکز نگهداری کودکان خیابانی نیز ارسال می شود.

مطالعات طراحی و ساخت مجتمع کودکان بی سرپرست 160ص

مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرست,رساله مجتمع کودکان بی سرپرست,نقشه مجتمع کودکان بی سرپرست,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی

مطالعات طراحی و ساخت مجتمع کودکان بی سرپرست 160ص

مطالعات طراحی و ساخت مجتمع کودکان بی سرپرست 160ص
قیمت : 14.000 تومان

1-1- مقدمه
2-1- ضرورت انتخاب پروژه
3-1- بيان مسئله
4-1- اهميت انتخاب موضوع
5-1- روش تحقيق
6-1- اهداف كلي پروژه
7-1- فرايند عمومي تحقيق
1-2- بخش اول شناخت كودك
1-1-2- مقدمه
2-1-2- اهميت دوران كودكي
3-1-2- رشد وپروش
4-1-2- عوامل موثر در ايجاد شخصيت در كودكان
5-1-2- كودك ، معماري و فضا
2-2- بخش دوم تعريف واژه ها
1-2-2-تعاريف
2-2-2- يتيم از ديدگاه قرآن و منابع اسلامي
3-2-2- لزوم رسيدگي به ايتام
4-2-2- يتيم و دولت اسلامي
5-2-2- يتيم و دارالايتام
3-2- بخش سوم
1-3-2- تفاوتهاي بين محيط خانواده و شبانه روزي
2-3-2- اثرات غم انگيز و زيانبار محروميت از مهر مادري
3-3-2- خلاصه اي از مشكلات فرزندان دور از خانواده وارائه برخي پيشنهادات در جهت رفع اين مشكلات
4-2- بخش چهارم
1-4-2- اجمالي در خصوص پديده بي سرپرستي وبدسرپرستي و علل آن ها
2-4-2- علل و انگيزه هايي كه سبب سپردن كودكان به مراكز شبانه روزي مي گردد
3-4-2- روند برخورد صحيح با كودكان بي سرپرست
4-4-2- آخرين دستاوردهاي جهان در راستاي واحدهاي اقامتي ـ مراقبتي
5-4-2- وظايف بهزيستي و شرايط سرپرستي كودكان از والدين (تصويري از وضعيت موجود مسائل و برنامه ها )
6-4-2- مشكلات بهزيستي و مراكز شبانه روزي
7-4-2- پيشنهاداتي براي بهبود وضعيت موجود در بهزيستي
1-3- بخش اول تاريخچه حمايت كودكان بي سرپرست
1-1-3- تاريخچه حمايت از كودكان بي سرپرست در جهان
2-1-3- تاريخچه حمايت از كودكان بي سرپرست در ايران
2-3- بخش دوم
1-2-3-موسساتي كه قبل از انقلاب عهده دار نگهداري و حضانت از كودكان بودند
2-2-3-كليه مراكز نگهداري كودكان بي سرپرست درايران (در حال حاضر) ‌
3-3-بخش سوم نحوه حمايت از كودكان بي سرپرست در جهان
1-3-3-نحوه حمايت از كودكان بي سرپرست در آمريكا و اروپا
2-3-3-نحوه حمايت از بي سرپرستان در كشورهاي آسيايي
4-3- بخش چهارم آئين نامه اجرائي شبانه روزي ها
1-4-3- مواد آئين نامه
1-4- بخش اول
1-1-4- نوع موسسات موجود در جهان امروز (بي سرپرستي در جهان امروز )
2-1-4-بررسي سيستم هاي موجود در جهان
3-1-4-نمونه هاي موجود در جهان
2-4- بخش دوم
1-2-4- بي سرپرستي در ايران ( نوع سيستم ها )
2-2-4- نمونه هاي موجود داخلي
4-2-4- چه بايد كرد ؟
1-5- بخش اول تنظيم برنامه فيزيكي طرح
1-1-5- معيارهاي انتخاب سايت
2-1-5- ضوابط انتخاب سايت
3-1-5- تعيين جمعيت هدف
2-5- بخش دوم انتخاب عملكردهاي موجود در سايت
1-2-5- تعيين حوزه هاي كاركردي
2-2-5- بررسي عملكردهاي پروژه
الف ) سكونتي ـ اقامتي
ب ) فضاهايي لازم براي گذراندن اوقات فراغت ‌
3-5- بخش سوم تعيين سطح و سرانه ها
1-3-5- بررسي سرانه ها
2-3-5-تعيين مساحت هر كاربري ( جداول )
فضاهاي طرح و سطوح مورد نياز آنها
ساختمان شيرخوارگاه
بخش اداري
مهد كودك
4-5-بخش چهارم تعيين عوامل خارجي و محيطي موثر بر طراحي
1-4-5- ابعاد انساني
2-4-5-عوامل اقليمي
بررسي شرايط اقليمي شهر مشهد
– وضعيت آب و هوايي مشهد
– مشخصات جغرافيايي مشهد
دما و رطوبت هوا
وزش باد
تابش آفتاب
جهت استقرار ساختمان
3-4-5- طراحي اقليمي
5-5- بخش پنجم بررسي ارتباط اجزاء مجموعه با يكديگر
6-5 – بخش ششم توصيه هاي اجرائي (تاسيساتي ـ سازه اي )
1-6-5- توصيه هاي اجرايي
سيستم تاسيسات
سيستم سازه
7-5- بخش هفتم طراحي
1-7-5- نظام حركتي
2-7-5- نظام فضايي كالبدي مجموعه
ارتباط با محيط ( باز يا بسته بودن مجموعه )
سهم توده و فضا
3-7-5- نظام عملكردي مجموعه
منابع و ماخذ

مطالعات طراحی و ساخت مجتمع کودکان بی سرپرست 160ص

قیمت : 14.000 تومان

مطالعات طراحی مجتمع كودكان بی سرپرست (تصاوير و جداول موجود نيست) 130ص

مطالعات طراحی مجتمع كودكان بی سرپرست (تصاوير و جداول موجود نيست) 130ص

مطالعات مجتمع كودكان بی سرپرست,رساله مجتمع كودكان بی سرپرست,نقشه مجتمع كودكان بی سرپرست,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی

مطالعات مجتمع كودكان بی سرپرست,رساله مجتمع كودكان بی سرپرست,نقشه مجتمع كودكان بی سرپرست,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, مجتمع كودكان بی سرپرست

مطالعات طراحی مجتمع كودكان بي سرپرست (تصاوير و جداول موجود نيست) 130ص
قیمت : 8.000 تومان

بيان مسئله و ضرورت آن :
اهداف پروژه :
مباني نظري عام طرح :
فصل اول : پديده بي سرپرستي
1-1 بي سرپرستي ، عوامل و تبعات
1-2- بررسي پديده بي سرپرستي از ديدگاه جامعه شناسي
1-2-1- ساختار خانواده در ايران
1-2-2- نقش خانواده در زندگي افراد
1-2-3- عوامل مؤثر بر اجتماعي شدن و رشد شخصيت
1-2-3-1- اجتماعي شدن
1-2-3-2- ارتباط اجتماعي
1-2-3-3- اجتماعي شدن و رشد شخصيت
1-3- بررسي پديده بي سرپرستي از ديدگاه روانشناسي
1-3-1- رشد عقلي و احساسي كودكان
1-3-2- خصايص عمومي رشد عقلي
1-3-3- اساس بدني رشد عقلي
1-3-4- رشد ادراك حسي
1-3-5- احساس عاطفه در كودك
1-3-6- محبت
1-3-7-احتياجات عاطفي كودك و اهميت آنها
1-3-8- برخورد اجتماع با كودكان بدون خانواده
1-4-1- مقايسه محيط خانواده با پرورشگاه
1-4-2- مشكلات و معضلات كودكان در شبانه روزي ها
2-1- تاريخچه حمايت از كودكان بي سرپرست در جهان
2-1-1- ديدگاه هاي موجود در سرپرستي كودك
2-2- سيستم هاي مراقبتي موجود در جهان
2-2-1- خانه فرزندان
2-2-2- شبه خانواده هايي در مجموعه هاي بزرگ
2-2-3- روش فرنچ بورو
2-2-4- كيبوتس ها
2-2-5- دهكده كودكان SOS
3 – بناي همگاني :
4 – خانه دانش آموزان و كار آموزان :
1 – خانه كودكان استون :
نمونه ها :
2-3-4-1- اقامتگاه
2-3-4-2- خانه هاي گروهي
2-3-4-3- خدمات درماني
2-3-4-4- فوق برنامه
2-3-4-5- تحصيل
2-3-4-6- مركز مشاوره
2 – خانه كودكان بتانيان
3 – شهر بچه ها در وين
معمار : آنتن شوايگهوفر
4 – خانه كودكان مارين فلگ آلمان
5 – دهكده SOS در نيدركين آلمان
معمار : هارلد ديلمن
فصل سوم : پديده بي سرپرستي در ايران
3-1- تاريخچه حمايت از كودكان بي سرپرست در ايران
3-1-1- موسسات نگهداري از كودك پيش از انقلاب :
3-1-1-1- پرورشگاه هاي وابسته به شهرداريها :
3-1-2- سازمان بهزيستي كشور
3-1-2-1- خدمات حمايتي
3-1-2-2- برنامه نگهداري از كودكان بي سرپرست
3 -2- نمونه هاي موجودایران
-2-3-1- شيرخوارگاه آمنه
3-2-2- مجتمع خدماتي – حمايتي
شهيد قدوسي
3-2-3- شبانه روزي حبيب ابن مظاهر
3-2-4- واحد نرگس
3-2-5- واحد يبر
3-2-6- مجتمع شبانه روزي و شيرخوارگاه كرج
3 – فضاهاي عمومي مجموعه
فصل چهارم : راهكارها و نتيجه گيري
4-1- بررسي فضاهاي نگهداري گروهي براي كودكان
4-2- ارزش هاي ويژه مراكز نگهداري كودك
4-2-1- تجربه زندگي گروهي
4-2-2- برنامه ريزي و تمركز
4-2-3- محيط مناسب
4-2-4- قوانين و كنترل ها
4-2-5- گروه هاي همسالان
4-2-6- ارتباط با بزرگسالان
4-3- به حداقل رساندن آسيب ها در زندگي گروهي
معرفي پروژه
فصل پنجم : طراحي فضاهايي براي كودكان
5-1- ادراكات فضايي كودك
5-2- كشف روابط فضايي
5-1-2- تملک فضایی
5-1-3- رشد حواس و ادراكات كودك در محيط
5-2-معماري براي كودكان
5-2-1- دسته بندي معيارهاي كيفيت فضا
سازماندهي
زمان و مسير
جزء كل
فرم
هماهنگي و مقياس و .
نور
رنگ
علائم
5- 3- بررسي علايق ذاتي كودكان در چارچوب خواستهاي جامعه و روان كودك
5-3-1- تعريف بازي
5-3-2- انتخاب زمين و مكان مناسب محوطه بازي
5-3-3- وسايل و زمين بازي از بعد مصالح و ساختار
5-3-4- نماي زمين بازي و زاويه ديد محيط
5-3-5- خلوت گزيني
قوانين و ضوابط شيرخوارگاه ها :
6-5- استانداردها و معيارهاي طراحي يك مركز شبانه روزي نگهداري از كودكان
6-5-1- پلان ساختمانها
6-5-2- مكان
6-5-3- فضاهاي باز
6-5-6- واحدهاي مسكوني
6-5-6-1- چيدمان واحدهاي مسكوني
6-5-6-2- اتاق هاي خواب
6-5-6-3- تخت خواب ها
6-5-6-4- مبلمان اتاق خواب
6-5-6-5- حمام و دستشويي
6-5-6-6- نشيمن
6-5-6-7- فضا و تجهيزات داخلي براي بازي
6-5-6-8- اتاق غذاخوري
6-5-6-9- آشپزخانه
6-5-6-10- اتاق پشتيباني
6-5-6-11- انبار
6-5-6-12- اتاق مربي كودك
6-5-7- امكانات مركزي
امكانات فرهنگي و تفريحي
فضاهاي ورزشي و تفريحي
زمينبازي در فضاي باز
6-5-8- خدمات مركزي
آشپزخانه مركزي
بستر طراحي :
شناسايي ويژگيهاي طبيعي شهراسفراين :
موقعيت جغرافيايي شهر اسفراين
وپژگيهاي اقليمي شهر اسفراين :
مطالعات اقتصادي شهر اسفراين :
ويژگيهاي كالبدي شهر اسفراين :
گستردگي ( پراكندگي ) بافت شهري :
2-ي-2-2- محورهاي ارتباطي شهر
ب – محور شمال غربي – شرقي :
ج – محور رودخانه :
2-ي-3- چگونگي تقسيم نواحي و محلات
ج – محور رودخانه :
2-ي-3- چگونگي تقسيم نواحي و محلات
پيش بيني جمعيت شهر .
مبانی نظری عام پروزه
برنامه فیزیکی
فهرست منابع و مأخذ :

مطالعات طراحی مجتمع كودكان بي سرپرست (تصاوير و جداول موجود نيست) 130ص
قیمت : 8.000 تومان

مطالعات طراحي پايانه (بدون تصوير و جدول) 209ص

مطالعات پایانه مسافربری,رساله ترمینال مسافربری,نقشه پایانه ترمینال,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, پايانه

مطالعات طراحي پايانه (بدون تصوير و جدول) 209ص

قیمت : 8.000 تومان

فصل اول
تعريف سيستم حمل و نقل
تعريف پايانه
1-3- پيرامون سفر
1-4-1 نگاهي به گذشته
1-4-2- وسايط نقليه در قديم
1-4-3- بناهاي سنتي خاص مسافرين
1-4-4- تعريف کاروانسرا
1-4-5- انواع كاروانسرا
1-5 – شيوه و نوع مسافران
1-6- کليات سيستم حمل و نقل
1-7- طبقه بندي شيوه هاي حمل و نقل زميني
1-8- تعاريف اصطلاحات سيستم حمل و نقل زميني
1-8-1- سرعت
1-8-2-ظرفيت
1-8-3- ترافيك
1-8-4- طبقه بندي گذرگاهها
1-9- جايگاه حمل و نقل زميني کشور در اقتصاد و وضعيت خاص استان
خراسان
1-10- پايانه مسافربري ( محل آشتي انسان و ماشين )
1-11- ضرورت مکانيابي براي احداث پايانه ها
1-12- زمينه هاي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي طرح پايانه ها
1-13-نظر سنجي در مورد نحوه خدمات رساني در پايانه ها
1-13-1- رانندگان و مسافرين
1-13-2-مسئولان ذيربط
1-13-3- نتيجه گيري
فصل دوم مطالعات پايه
2-1-مطالعات عمومي استان خراسان
2-2- موقعيت و نقش فرامنطقه اي شهر مشهد
2-3- بررسي خصوصيات جغرافيايي شهر مشهد
2-4- بررسي عوامل اقليمي شهر مشهد
2-9- دما و رطوبت هوا
2-4-3- تابش آفتاب
2-4-2- وزش باد
2-4-4- پيشنهادات ماهاني
2-4-5-خلاصه و نتيجه گيري اقليم
2-5- مطالعات جمعيتي شهر مشهد
2-5-1- تعداد جمعيت و ميزان رشد آن
2-5-2- تعداد زائر و مسافر و آثار جمعيتي آن
2-6- مطالعات اقتصادي شهر مشهد
عملکرد و نقش غالب شهر مشهد
2-7- بررسي تاريخي منطقه
2-8- مطالعات كالبدي شهر مشهد
2-8-1-خصوصيات کالبدي شهر
2-8-2- بررسي بافت شهري مشهد
عوامل شكل دهنده استخوان بندي شهر مشهد
2-9-1- محورهاي شاخص شهر مشهد
2-9-2-نقاط شاخص شهر مشهد
2-10- بررسي استانداردهاي طرح
2-10-1-استاندارد جاده ها
2-10-2- هندسه اتوبوس
2-10-3- شيبهاي جاده
2-11-آئين نامه هاي اجرائي پايانه و ضوابط بالا دست
2-11-1- آئين نامه اول
2-11-2-آئين نامه دوم
2-11-3 – آئين نامه سوم
2-12-تصويب نامه طرح مکانيزاسيون فروش بليط
طرح مکانيزاسيون فروش بليط
2-13-وظايف پايانه ها
طرح پيشنهادي
فصل سوم مطالعات تطبيقي
3-1- بررسي نمونه هايي از پايانه هاي مسافربري در ايران
3-1-1 ترمينال جنوب تهران
3-1-2- ترمينال اردبيل
تفکيک حرکت پياده و اتومبيل
تفکيک حرکت مسافر و حرکت اتوبوس
تفکيک فضاها در مجموعه
3-1-3 – ترمينال تبريز
3-1-4 -ترمينال کاوه
3-1-5 – ترمينال جديد غرب
3-2-1 – پايانه اتوبوس بندر نيويورک
3-2-2 – طرح يک پايانه در مراکش
-2-3- مرکز اتوبوسراني شهر نيويورک
3-2-4- پايانه اتوبوس بين شهري نيويورک
3-2-5- طرح يک ايستگاه اتوبوس بين شهري در کشور فنلاند
3-2-6- ترمينال اتوبوس در هيلوا اسپانيا
3-2-7- ترمينال اتوبوس گوتنبرگ سوئد
فصل چهارم مطالعات كالبدي
4-1- بررسي خصوصيات و ويژگيهاي سايت
4-1-1- معرفي اجمالي سايت
4-2- توجيه انتخاب مكان (انتخاب سايت )‌
4-1-2- مشخصات سايت
4-3- بررسي مقياس و شعاع عملکرد طرح ( حوزه نفوذ طرح )
4-4- بررسي دسترسيهاي پايانه
4-5- بررسي تأثيرات احداث پايانه بر شبکه شهري
4-6-1- پوشاندن کال امير آباد و تعريض خيابان مجاور آن
4-6-3- اجراي تقاطع غير همسطح شهيد عباسپور با صد متري کمربندي
4-6-4- سيستم خيابانهاي يک طرفه اطراف سايت و ورودي و خروجي ترمينال
5-1- بررسي تقاضاي سفر پايانه راه ابريشم (شماره 3)
5-1-2- مسافرين خروجي به مقصد كشورهاي آسياي ميانه
5-1-3- مسافرين خروجي به مقصد عتبات عاليات ‌
5-2- برآورد سفرها براي سال افق طرح
5-4-2-تعداد سكوهاي تخليه مسافر
5-4-3- تعيين تعداد فضاي پارك سواري شخصي
5-4-4- تعيين تعداد دفاتر تعاوني ها
5-4-5- تعيين تعداد فضاي پارك تاكسي ويژه پايانه
6-1-1- مجموعه خروجي
6-1- دسته بندي عملكردهاي پايانه و سطوح مورد نياز
6-1-2-مجموعه ورودي
6-1-4- خدمات اتوبوس
6-1-6- تأسيسات و ساختمانهاي متفرقه
6-1-5- پارکينگ ها
6-1-7- كنترل
فصل هفتم طراحي
7-1- اصول و مباني طراحي
7-1-1- نظام حرکتي و دسترسي
-1-2-نظام فضايي کالبدي
سهم فضا و توده
مفصل بندي مجموعه
انعطاف پذيري
آرايش فضايي ـ کالبدي
7-1-2-نظام عملکردي
7-2- برنامه ريزي طرح
7-2-1-برنامه ريزي عملکردي
7-2-2-برنامه ريزي سيرکولاسيون
7-2-3-برنامه ريزي حجمي
ايجاد فضاهاي متوالي
7-3-برخي از تکنيک هاي مورد استفاده در طراحي
جهت يابي
تنوع فضايي
باز و بسته نمودن فضاها
ظرفيت ادراک
ايجاد سايه روشن
درک محيط
ايجاد اختلاف سطح
ايجاد موانع در مسيرها
يکمرتبگي
محصوريت
عوامل مؤثر در محصوريت
برخي روشهاي محصور کردن
استفاده از مظاهر معماري قديم و جديد در کنار يکديگر
7-4- اصول کارکردي و عملکردي ترمينال هاي مسافربري
7-5- ايده طراحي
7-6- آلترناتيوهاي طراحي
7-6-1- ترکيب شماره 1
7-6-3-ترکيب شماره 3
7-6-2- ترکيب شماره 2
7-6-4-ترکيب شماره 4
منابع و مأخذ

مطالعات طراحي پايانه (بدون تصوير و جدول) 209ص

قیمت : 8.000 تومان

مطالعات ترمینال 114ص

مطالعات ترمینال,رساله ترمینال ,نقشه پایانه ترمینال,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, ترمینال

مطالعات ترمینال,رساله ترمینال ,نقشه پایانه ترمینال,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, ترمینال

مطالعات ترمینال 114ص

قیمت : 11000 تومان

1-1- مقدمه. 1
1-2- شرح تاریخچه موضوع پیشنهادی.. 1
1-3- اهداف طرح. 3
1-4- روش انجام کار 4
1-5- تعاریف پایه. 5
2-1- موقعيت استان گلستان. 10
– ناحيه كوهستاني.. 11
– ناحيه كوهپايه و دامنه. 12
2-2- آب و هوا 11
عناصر آب و هوا 12
انواع آب و هوا 13
دما 14
2-3- جغرافياي انساني استان. 14
2-3-1- تاريخچه ي سكونت.. 14
2-3-2- سكونتگاه‌ها 15
2-4- درآمد اقتصادي روستاييان. 15
2-5- تقسيمات سياسي استان. 16
2-6- منابع آب استان. 17
2-6-1- آب‌هاي سطحي.. 17
2-6-2- رودهاي استان. 18
جنگل‌ها و مراتع استان. 19
2-7- مخاطرات طبيعي.. 20
سيل.. 21
خشك سالي.. 21
حركات دامنه‌اي (لغزش) و فرسايش… 22
2-8- جمعيت استان. 22
رشد جمعيت در استان. 22
مهاجرت‌هاي داخلي استان. 23
2-9- گردشگري در استان. 23
2-9-1- جاذبه‌هاي جهانگردي در استان گلستان. 24
3-1- پايانه هاي مسافربري اتوبوسراني.. 28
تعريف.. 28
انواع فرم پايانه. 37
مجموعه اي – شعاعي – خطي – مركزي – شبكه اي.. 37
فرم مجموعه اي : 37
پيچيدگي سيركولاسيون داخلي و ارتباط آنها با مسير. 37
پراكندگي عملكردها و به طور كلي ، پيچيدگي روابط عملكردي.. 37
فرم شعاعي : 37
فرم خطي : 37
باجه. 38
سرپناه و ساير فضاها 38
مسير. 38
انواع سيركولاسيون پايانه. 41
گره حركتي.. 43
فيلترها 43
حركت اتوبوس… 43
انواع حركت اتوبوس در ترمينال. 44
حركت خدمه و كارمندان. 44
جابجائي مسافرين شهر و پايانه. 44
مسافر. 45
بررسي و شناخت فضاها و دسته بندي عملكردها 56
به طور متوسط دو دسته عملكرد اصلي وفرعي مي توان در نظر گرفت : 56
خروج مسافر : 56
ورورد مسافربه ترمينال : ( پياده شدن از تاكسي ) 57
ورود به لابي اصلي : 57
اطلاعات و راهنمايي : 58
گوشه هاي انتظار : 58
خدمات : 58
ورود مسافر ( مسافري كه از سفر برگشته ): 59
محوطه هاي نشيمن و انتظار : 59
ارتباطات.. 59
انواع فرم هاي سيركولاسيون مسافر. 60
فراهم نمودن امكانات لازم جهت انباشتن كالاها 107
به حداقل رسانيدن ميزان مشكلات ترافيكي و عوارض محيط زيستي 107
فراهم آوردن امكانات دسترسي به وسايط نقليه درون شهري 107
منابع. 108

مطالعات ترمینال 114ص

قیمت : 11000 تومان

1 2