Tag Archives: نمونه های مشابه کلینیک بیماریهای خونی کودکان

مطالعات کلینیک بیماریهای خونی کودکان 170ص

مطالعات کلینیک بیماریهای خونی کودکان 170ص
قیمت : 17.000 تومان

بخش اول: شناخت

فصل اول: كليات
-چکیده
-علت انتخاب موضوع
-اهميت و ضرورت انجام پژوهش
-روش گردآوري اطلاعات

فصل دوم : شناخت پيشینه موضوع
-تاريخچه طب اطفال
-تاريخچه بيمارستان‌ كودكان در ايران

فصل سوم: معماري كودك
– كودك و فضا
– معيارهاي كيفيت فضاي مطلوب براي كودكان
– ويژگي‌هاي معماري متناسب با مراحل رشد كودك
– دستورالعمل معماري براي كودكان

فصل چهارم : شناخت مفاهيم وابسته به موضوع
-مخاطبين پروژه
-نيازهاي اساسي كودك از ديدگاه روانشناسان
-ويژگي‌هاي فضاهاي درماني كودك
-بيماريهاي خوني كودكان

فصل پنجم: معرفي و تحليل نمونه‌ها
– بیمارستان محک
– کلنیک بیماریهای خونی کودکان در ویرجینیا
– بیمارستان کودکان آلبرتا کالگری- کانادا

فصل ششم: شناخت عوامل طبيعي در بستر طرح
-شناخت تهران
-جغرافیا
-اقلیم

بخش دوم: مداخله
فصل اول : مباني نظري
-مباني نظري طرح
-تجزيه و تحليل فضاها

فصل دوم: برنامه‌ريزي معماري
-برنامه‌ريزي فيزيكي و شرح آن
-ضوابط طراحي

فصل سوم:تاسیسات
-تاسیسات بیمارستان
شبكه فاضلاب بیمارستانی
-سازه

منابع

چکیده
امروزه کسی نمی تواند نقش محیط و تأثیرات آن را در هنر و رفتار کودکان نادیده بگیرد. کلینیک کودکان یکی از محیط هایی است که باید به طراحی محیطی آن توجه شود. این محیط باید دارای طراحی خاص و فضای مناسب حتی برای والدین کودک باشد. علاوه بر پرستاران، مربیان و روان شناسان کودک نیز باید در این محیط حضور داشته باشند و به کودکان از لحاظ روحی و روانی رسیدگی نمایند. یک کلینیک مناسب بچه ها تنها با نیاز دارویی و پزشکی رو به رو نیست، بلکه نیازهای حرکتی، اجتماعی، تکاملی و احساسی بچه ها باید در نظر گرفته شود. در محیطی مانند کلینیک ، بجاست که اتاقی برای بازی، طراحی و وسایل و مبلمان و زوایی نرم، درآن به کار برده شود. کودکان معمولاً به آسانی از نشستن و انتظار ناامید و خسته می شوند . پس در یک کلینیک کودکان، اتاق انتظار و راهروها باید متنوع و شاد باشد و باعث شود که علاقه ی کودکان به ماندن در یک چنین محیطی تحریک شود.بنابراین، چشم انداز و مناظر سرگرم کننده و نقش و طرح ها و نقاشی های مناسب برای کلینیک کودکان امری ضروری است. این طراحی ها و نقاشی ها باید برای کودک در محیط کلینیک جذاب و بسیار قابل فهم و دارای قدرت انتقال سریع موضوع باشد. بنابراین کوشش در جهت شناخت ویژگی های کودکان بدیهی به نظر می رسد.
اين پروژه در دو بخش شناخت، مداخله شده است.
در فصل اول اين بخش طرح مسئله و چهارچوب نظري پژوهش آمده است. فصل دوم اطلاعاتي راجع به تاريخچه موضوع آمده است و در ادامه در فصل سوم معیارها وویژگی های معماری کودک مورد بحث قرار گرفته است تا از اين طريق مشخص شود كه فضاي آرامش بخش براي كودكان داراي چه ويژگي‌هايي مي‌باشد و آنگاه در فصل چهارم به مفاهيمي چون كودك و نیازهای اساسی او وشناخت بیماریهای خونی کودکان اشاره شده است. در فصل پنجم معرفي نمونه ها وتحلیل آنها آمده است . فصل ششم شامل شناسايي بستر طرح مي‌باشد.
بخش دوم اين پروژه سطح مداخله است كه داراي سه فصل مي‌باشد.در فصل اول مباني نظري وتجزیه وتحلیل فضا ها آمده است.در فصل دوم برنامه فيزيكي طرح آمده است كه در انتهاي اين قسمت بخش‌هاي كلي مجموعه و ريز فضاهاي مجموعه مشخص گرديده است و در فصل سوم سازه وتاسیسات کلینیک موردتحلیل و بررسی قرار گرفته است.
مطالعات کلینیک بیماریهای خونی کودکان 170ص
قیمت : 17.000 تومان